Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φορολογιή δήλωση: Πς θα δείτε το φόρ
αναλογεί προτού υποβάλλετε το ΕΤ
>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν κα Επιειρηματικόν Ειδήσεων-Προ μηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmal.com ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail : oikonomiki [email protected]
ή Email : [email protected]
ΑΦ. 5500 Παρασκευή 21.06.2019
ή Email : pan1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-3304605
Τι ισχύει
Υπ. Εργασίας:
Σ>>Ε.
ΣΣΣΤελ.
για το
επίδομα
αδείας
Αναληθές το δημοσίευμα για τις επικουρι
κές συντάξεις
Νέο χαστοίκι Moodys στην Τουρκία
με υποβάθμιση 18 τραπεζν
Pap όμογας θέκω
Διευκοινίσεις σχετικά με τη
χοgήγηση του επιδόματος
αδείας και για τις αποδοχές
με το Κέτm ε9rασία
Εργαζομένων και Ανέργων
ΚΕΠΕΑ).
Όπως επισημαίνει η Συνομοs
"Κοτ Α 5,
ο μισθωπός δικαιούται να
λάβει από τον εργοδότη τις
"συνήθεις αποδοχές" που θα
ελάμβανε αν πουγματά
στο πεντάμηνο
εργασίας
επιχείρηση
αντίστοιχο χρόνο της άδειάς
του . Στην έννοια των συνήθων απούοχον περυαμμανετον
ΕΛΣΤΑΤ:
μαθωτό τακτικά και μόνιμα
ως αντάλλαγμα της εργασίας
του , τόοο ο πάγιος μισθός ή
το ημερομίσθιο , ό0ο και
Aίξινη 13,49% τον γικού κίλλου
εgυσιν στη βομηανα
ουμπληρωματικές παροχές,
εtε σε χρήμα είε σε είδος
(όπως λχ τροφή , nατοικία,
ποσοστά , επιδόματα κλπ ).
Εκτός από τις αποδοχές της
ούται καιεπιδομα αδείαε. Το
επίδομα αδείας δεν μπορεί
να υπερβεί γα όσους
αμεβοντοι με μισθό το μισό
Αύξηση 13,4% σημείωσε ο
γενικός δείκτης κύκλου
εργασιν στη βιομηχανία
εγο ν Απολο
" Αύξηση κατά 13,6% του
δείκτη ύκλου εργασιν
μεταποιητικν βιομηχανιν.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ κοιΝΟΝΙΚΟΝ ΑΙΟΜΝ
tnoutθ τα 13
τερικής
εφέτος σε σύγκοιση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Απολίου 2018 , ένανι αύξησης
6.5% που σημειθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγοιση το
2018 με το 2017.
ημερομίοθια .
2. Από ης εξής μεταβολές
των δεικτν των επιμέρους
αγορν
Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2019 καταγράφει το ισοξύγιο
προολήψεων-απο
ΕΡΓΑΝΗ, με 265059 νέες θέσεις εργασίας.
Τόσο οι αποδοχές αδείας
aooμα αδείας
εων του Πληροφοριακού Συστήματος
* Αύξηση κατά 18,2% του
δείκτη κύκλου εργασιν
εγχριας αγοράς .
μισθωτό κατά την έναρξη της
άδειας του
συμψηφίονται με αντερες
των νομίμων καταβαλλόμ νες
και δεν
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η
αύξηση αυτή στον τζίοο των
ων βιομιχανιν προήλθε:
Αθροιστικά για την περίοδο θέσεις εργασίας , τη δεύτερη
μηνός
eγuο Aeάυνooλν αναlio
Μαΐου ατό το 2001 έως σήμερ.
και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις Συγεεχομένα, σύμφωνα με τα
στουχεία των ρον μιωθωτής
λέσματα των ρον μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2019 ,
τπά 8.5% το
* ΑυS αλου
υψηλότερη επίδοση
Ιανουάριος . Μάιος 2019 , οι
ογασιν
Αν από υπαιτιότητα του
εξωτερικής αγοράς .
εργοδότη δεν χορηγηθεί η
-aiu no5ογρι οι 10Xprl D1200
1. Από τις εξής μεταβολές Ο γενικός δείκτης παρουτων δεικτν των επιμέρος
865.054 . Παράλληλα , τα αποτεσίασε αύξηση 10,7% τον
Απρλιο 2019 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαρτίου 2019.
μενος δικαιούται τς αποδοχές άδεως αυξημένες στο
100% ( δυπλάσιο ) . Δεν δυτλα ουάζεται όμως το επίδομα
εται στη
απασιολησης για το.
τομέων της βιομηχανίας:
2θe ' ν
105.284
απασχόλησης κατά
αποχωρήσεις σε 218.240.
* Αύξηση κατά 1,1% του
δείκτη κύκλου εργασιν
ogυχείων- λατομείων .
σχετική αναιοίνωση .
Created by Universal Document Converter