Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5167

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PULSE: ΣΤΟ 35% ΕΝΑΝΤΙ 27% ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Αναπτυξιακή
προοπτική και
δηµοκρατικές
αρχές
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 7

ΣΕ ΠΛΑΖ ΚΑΙ ΡΟΪΤΙΚΑ

1.300 παιδιά
και φέτος στις
κατασκηνώσεις
ΣΕΛ. 20

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΠΙΡΤΖΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ιταλικό
ενδιαφέρον για
τις «ορφανές»
εργολαβίες

Στις 8 µονάδες
η διαφορά υπέρ Ν.∆.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ Ε∆ΡΩΝ
ΣΕΛ. 4

ΒΑΘΥΤΑΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2009-2014)

Πώς χάθηκε
2009

το 42% του εισοδήµατος

Αποκαρδιωτικά
τα στοιχεία για
απασχόληση και αµοιβές

2014

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 8

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ, ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Άνθρωπος
της προσευχής και
της αγάπης ΣΕΛ. 10
13 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

«Ξήλωσαν» σπείρα
που έκλεβε οχήµατα
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΚΛΟΠΕΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΣΕΛ. 9