Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

30oC, 21:00

25oC - Υγρασία 53%-80% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Αναζητούνται λοιπόν δράσεις, που να εδράζονται στην πολλαπλή ακτινοβολία της Κέρκυρας και να εκτείνονται χρονικά σε όλο το μήκος του χρόνου. Να σπάσει έτσι η ολέθρια εποχικότητα, που διαιρεί τον χρόνο των
Κερκυραίων, βάζει δυσεπίλυτους γρίφους στη δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής. Να πλουτίσει το υπόδειγμα
ήλιος και θάλασσα με όλες εκείνες τις πολιτισμικές αναφορές, που συνιστούν πρώτης τάξεως κίνητρο για κάποιον να επισκεφτεί το
νησί όλον το χρόνο. 3>>

ÓôÜ÷ôç óôçí ÊÝñêõñá ôï ìõèéêü ðïõëß ôùí ÅëëÞíùí

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4906

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

"Ðáñáôçñþíôáò" ôï Âßäï óå ôñåéò Üîïíåò
Αναγνώριση ως τόπος
ιστορικής μνήμης προέκτασης της πόλης,
όργανα εποπτείας και
ανάπτυξη δράσεων

Ôï ðïõëÜêé ôóßïõ êáèÞëùóå ôï airbus

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για δεύτερη φορά συναντήθηκαν, το απόγευμα της Τετάρτης, Κερκυραίοι που συμμετέχουν
στην πρωτοβουλία δημιουργίας "παρατηρητηρίου" για το Βίδο. Το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει αρκετοί
πολίτες που ασχολούνται ενεργά με
τον πολιτισμό και τα κοινά, μεταξύ
άλλων ο πρώην δήμαρχος Γιάννης
Κούρκουλος, ο γιατρός Σπύρος Σαββανής, ο συγγραφέας Γιώργος Σκλαβούνος, ο δημοσιογράφος - λαογράφος Στέφανος Πουλημένος, ο πρώην
αντιδήμαρχος Γιώργος Ραιδεστινός, η
γιατρός Τατιάνα Σπίγγου, ο πρώην
αντιδήμαρχος Παύλος Μεταλληνός, ο
δημοτικός σύμβουλος - στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Κρητικός και ο επιΚΕΡΚΥΡΑ. Μπορεί να μην το πήρε κανείς άλλος χαμπάρι, όμως ένα μοναχικό πετούμενο αρκούσε να ενεργοποιήσει ό,τι
χειρηματίας Θανάσης Τσουκαλάς.
προβλέπεται στο πρωτόκολλο, καθηλώνοντας το Α320 στο "Ι. Καποδίστριας". Η συνάντηση του γιγαντιαίου airbus με ένα
πουλάκι είναι δυνατόν να καθηλώσει το σιδερένιο πουλί στο έδαφος. Το συμβάν έγινε την Πέμπτη μετά το μεσημέρι, στην
Σελίδα 7>> πτήση της Aegean προς την Κέρκυρα. 3>>

Ôï Rainbow Warrior
ôçò Greenpeace
"äÝíåé" óôï ëéìÜíé 8>>

ÐáñáóêåõÞ 21 Éïõíßïõ
Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Costa Victoria
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

10876 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα στο λιμάνι

Ôá äçìïôéêÜ óõìâïýëéá
óå ÂïññÜ êáé Íüôï 5>>

ÓïâáñÞ êáôáããåëßá óå âÜñïò
ôïõ ÁÏÊÊ ëüãù ÁñôõìáôÜ 16>>

Çìåñßäá ãéá
cine-ôïõñéóìü
ôïí ÓåðôÝìâñéï

11>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα