Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymp iobίm, gr
Η 11 10ΥΟΥ 109
Ε o pοo οwm
Dpή oύΜou ηr ω
Γ ΣΜΕΛΕΥΣΗ ΣΣΕΒ
Η 18χρονη Μ.Κοκάλα
από την Σφονδάμη
κέρδισε τις
εντυπσης
ΜΑΜΗ ΕΑΜΑ.
ΑΝΑΔΡΟΜΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΗ
Ποιο, πόσα θα
πάρουν και πότε
E ΤΙΣ ΕΚΛΟΤΕΣ ΕΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΜΑΛΝΟΜΚΟΜ
N prρησκφόa ανα δoμακu
poAnt oστάη ς α oγn
ΠΕΝΤΕ ΠΑΠΔΕΣ
ΠΑ ΤΟΝ
ΤΟ ΑΥΝ
ΕΡ 00 ω 4 ρ γα
Των φετινν
φορολογικν
δηλσεων
ΥΠΟΓΡΑΦΗΝΕΗ ΣΜΑ
Ξεκανούν οι εργασίες
για τον καθαρισμό
ρεμάτων -Τάφρων
ΑΠΟ ΤΗΜ ΑΝΤΕΡΕFEΙΑ
ΥΤΟΣΕ
ΣΟ Απο τΕ ΔΙΑΤΑΕΤ
rA Τ ΜΕΡΑ ΔΙΑΗΟΤn
Ν o ρήκ Τ Ντο τη -ruΗ
ΕΜΟ ν ν w
φ0 ογκ η 0 m
e aη 0 m
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΒΡΓΟΣΕ
5ρ στο
Προνw ρ N ΕΝ
rpaμa vv t ς Εuo.
Προς δημοπράτηση
η κατασκευή νέας στάσης
21ΟΥΜΟΥ τΟΥ 1 πΧ.
Η mo μαύρη μέρα
για τη Μακεδονία, την
Ευρπη, τον κόσμο
ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Eovaμωα tr uσμλξτη
ΕΡt μpμοεο
Θεδδωροs Τόνas
ToOHEαι mατ nu
oκφσ poς πηpdήη pη
Μo wEMηχα d0mή
πολngu .
Aρά oαμμι αο αmoκ
όp έρν οαομού ου
ου ου
pοσανπινά-nόο ο
pδοuυαχ οk
tatiξ on nl
Φοντιστήρια
Ένας χρόνος
νe ήrων 25 ms
από τη Συμφωνία των Πρεσπν:
ΤΙΓΝΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Αναρωπιστικν Σπουβων
θεν Σπουδυν
Τησύγμαη u
βrυτmτα μα
4ερκάσήη κ
Οκονομς & Πηpopoκής
noτonoγΟΙ ΕΤΕΛΟΣ
a ΜΗ Α
231041
στν n
σo Patr
Ε μς u
ν Ρoo Γα
δος σ ) rS
www.b
ατό ι
Μ Τpς α
ρον Σάν yοΜ m
. d φn ων
ηupνταςαρύ αε
πuv αξήn
α ης δύοχός pμa oΣ
ΜΕΒηΑ
α δαια
mmiτε 1
ΕΠΝ τήαΤ
Saούναν
Τραυματίστηκε
ορειβάτισσα στα Πριόνια
ΕΤΑΡEPEΗE ΣΤΟ NODIEIο ΚΑΙΕΡΜΗΣ
ΓΙΑΤΙ
Eovμ Μoς εματμ
.oo o u DMDμαγκαη,
er μ μεαο
Πρτυπο
ρomό με n noΔ άη
ττυ ήονμ 0τέγν WΑ
Γυa ΑΤla o
oμ αρτ π ναραubrn wν μ φον α αλά
ηs oν πομωνή ku u A ίmν πpό e
ppοα ημε p
Γατoός-roης-Mπpοuσκελης
eronον ΜΑΣ ΚΑΜΟΥΗ ΠΕΡΟΤΥΠΟ|
σονοoμ.
Πληρωμή αποζημισεων
στην Πιερία
ΎΟΥΣ 1054.47 ΕΓΥΡΟ.
Ανθρωτmστκίν Σπουδων
θεικν Σπουδν.
πο κMο
nζηoις ος 6. T4npό θa ρο EΓA oήμpα
ηΕ1ltυ 019 01 δκρςα
Μημή ompόι o0 ς pής μής
ού pελείοu γαoές ζημς 501 .
Μμ Η. pος puς opon
υ αγονinςημς ιο οβ Τ
Οκοιομίας & Πληροφοpις
nmEμα ΠΟt
ΑΡΙΣΤΟτΕΝΟΥΤΣΤ
ΤΗA - 2510 1507 ΓAX : 21560 20174
F-MAIL 1 frantprotymoαyil com
ής pομής κο 1ω ν
ΥΠτε τταατο- επε
nύτέτΕΧκανάετο51628061
o r ομ o po
Εo Ο νη
..e 1 αsd .
ΜΠΑΣΔΑΡΑ Ανοδος.
VEVφΟ
ΑΡΕΤΟΤΕΛειο