Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 10,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27316
Γ. Μπασιάς: Τη
Δευτέρα
παίρνουμε
λεφτά από τον
τουρισμό
Ενας χρόνος Συμφωνία Πρεσπν
Οσα έγιναν
και δεν έγιναν
Σις 26 Ιανουαρίου 2019, την επομένη της κίρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπν από την ελληνική Βουλή, ο Χ, Ζάεφξεκ νούσε μήνυμα στο Tvitter γράφοντας πως <Η Μαλεδονία είναι
τηήμα του δημοκρατκού κόσμου
Μόλις δύοημέρες αογότερα, πάλι σε μήνυμά του στο Tvitter,
ο Ζραν Ζάεφκαλούσε να κφέρουμε την Ευρτηση Μακεδονί
και την
τα δίνουμε
Τρίτη
για να
αγοράσουμε
φυσικό αέριο και
πετρέλαι0υ
Αξίείνα σημειωθεί ότι αναφορά του Ζάεφ στη <Μακεδονίακείχε πρ0καλέσει μίνι-επεισόδιο) Χαι πριντην χύρωση της
Συμφωνίας Σης 21 Σεπτεμβοίου 2018, το πραχτορείο ειδήσεων
ΜΙΑ ήθελετον Ζόραν Ζάεφ να δηλνει πως κδεν υπάρχει άλλη
Μαχεδονίαπέρα απότη δική μας>.
Aίη ρα αργότερα, το ειδησεογραφκό Τοαχτορείο προχωgούσε σε εσπευσμένη διόρθωση, μετάκαπό διπλωμαπκή παρέμ.
βαση ε% μέρους της Ελλάδας , όπως είχε επιβεβαισει τότε στο
Sputnik zυβεονηική τηγή
Υπενθυμίζεται ότιο χρόνος υπογραφής της Συμφωνίας δια φέρει από τονχρόνο χύρωσης της Συμφονίας απότα κοινοβούλια
των δύοχωρν Η Συμαωνία των Πρεστν υπεγράφη από τους
τότε υπουργούς Εξωττριχν , Νίκο Κοτζιά και Νικολά Ντιμτρόφ
στις 17 Ιουνίου 2018.
Το Κοινοβούλιο στα Σκόπια επικύρωσε τη Συμφωνία των
Πρεσπν σης 20Ιουνίου 2018 και ακολούθησε η διαδικασία που
η Συμφωνίαπροέβλεπε ότως τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και
την υλοτοίση συνταγματικν αλλαγν.
Εντέλει , η ελληνική Βουλή κύρωσε τη Συμφωνία των Πρεσπν στις 5 Ιανουαρίου 2019
Σύνταγμα
ΠΡΟΒΛΨΗ: Η Συμφωνία των Πρεσπν αναφέρει ως το
όνομα της Βόοειας Μακεδονίας καιοι σετικο ροι θα αλλάξουν
κσε όλα τα άρθρα του Συντέγματο9 της γειτονικής χρας
Κατά τη διαδικασία της τροποτοίησης του Συντάγματος, η
Βουλή των Σχοπίων ενέχρινε σειρά Τροπολογιν που προβλέπουν όλες ις απαραίτητες αλλαγές Ωστόσο, όπως αναφέρειαι σε
μία τροπολόγία, από τη διαδικασία αλλαγής εξαιρείται ρητά το
Αρθρο 36του Συντάγματος .
Αναλυτικά η Συμφωνίατων Πρεσπν προβλέπει πως κτο νομακαι οιορολογίες όπως αναφέρονται στο Αρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας θα ενσωματωθούν στο
Μέρους (σσ. της Βόρειας Μακεδονίας) Hdλογή αυτή θαγίνει
enbloc με μία τροποποίηση, Κατ εφαιρμογή αυτής της τροποποίησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν
αντιστούχως σε όλα τα άρθοα του Συνιάγμα- ΣΕΛΙΑ
τος. Επιτροσθέτως το Δεύτερο Μέρος θα
<Τη Δευτέρα παίρνουμε τα λεφτά από
τουρισμό
δίνουμε για να
σουμε φυσικό αέριο
και την Τρίτη
αγορά - ΣΕΝΛΑ
και πεστο Βερολίνο, απότο περίπτερο της γειτονικής χρας απουσίαξε
οπροσδιορισμός Βόρεισ. Αντίθετα, φιγούραραν οι επιγραφές
Macedonia Timeless και .Macedonia your next destination .
Μετά ις αντιδράσεις το <Μαχεδονίαανιαταστάθηχε από
το Βό0εια Μαχεδονίαω. Σύμφωνα μάλιστα , με ελληνικές διπλωματικές mηγές, είε προηγηθεί παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στη Γερμανία . Από τη μεριάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Βόρεας Μακδονίας Mhε Μποσνιάκοφοχι, απέδωσε
το περισττικό σε κακούσιο τεχνικό λάθοςνκαι δήλωσε στι η κυ βέρνηση παοαμένει αφοσιωμένη σην πλήση εφαρμογήης Συμ
φωνίας των Πρεστν.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Η Συμφωνία των Πρεσπν , όμως, ρητά ανα
φέρει πως καπό τη θέση σεισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέ .
ρη θαχρησιμοποιούν το όνομα καιτις ορολογίες του Αρθρου 1 (3)
σε όλους τους σχετικούς διεθνείς , πολυμερείς και περιφερειαχούς Οργανισμούς, θεσμούς και fora περιλαμβανομένων όλων
των συναντήσεων και αλληλογραφίας χαι σε όλες τις διμερείς
σχέσεις τους με όλα τα ΚράτηΜέλη των Ηνωμένων Εθνν
(άρθ0ο 1, παρ.5 ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ωστόσο, η παράλειψη του ποοσδιορισμού
Βόρειων έχει γίνει και από τα πλέον επίσημα χείλη,.
πρωθυτουργά Ζόραν Ζάεφ
Ενας χρόνος συμπληρθμε από την υπογραφή της Συμφωνίας τον Πρεσπν . Διαχηρυγμένος στόχος του νομκού κειμένου
των 20 άρθρων ήταν η επίλυση των διαφορν , ότως το όνομα
της χρας στα
ΗΣυυμφωνία προβλέπει χαι περιγράφει τα βήματα που πρέπεινα αχολουθηθούν κατά την εφαρμογή της: Μεγάλο μέρος
παν προβλεπόμενων θα έτρετε- θεωρημκά- να έχειυλοτοηθεί
μέχοι σήμερα . Ωστόσο, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Συμ
ρωνίας των Πρεστν, διαπιστνεται ότυπάρχουν σημεία που
δεν εφαρμόστηκαν κατά τα προβλεπόμενα και άλλα που παραμέ
νουνκθολάνως προς τις χρονικές προθεσμίες που τίθενται.
Παράλειιμη του προσδιορισμού<Βόρειω
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Το όνομα της γειτονικής χρας με βάση τη
Συμφωνία είναι φυσικά <Δημοχρατία της Βόρειας Μακεδονίαφν
και συντομότερα<Βόρεια Μακεδονία .
Οπως σημεινεται στο άρθρο 1,παρ.3 (α)
.Το επίσημο όνομα του Δεύτερον Μέρους θα είναι κΔημοΧραία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο θα είναι το συνταγμα τικό όνοματου Δεύτερου Μέρους και θα erga ommes, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σίντομο όνομα του Δεύε ρου Μέρους θα είναι Βόρεια Μακεδονίω.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Στη φετινή Διεθνή Εκθεση Τουρισμού
ΣΕΒ: Ο μισθός να
συνδεθεί με την
βόρεια σύνορα της Ελλάδας.
Παραγωγικότητα
Η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας θα επτευχθεί μόνο με θαρραλέες μεταρουθμίσεις,
πεQισσότερες επενδύσεις , ανταγωνιστική φορολογία
και στην παραγωγή , ψη φιοποίηση
κράτους, παιδεία, κράτος
στην εργασία.
της οικονομίας
δικαίου, κοινωνική συνοχή και εθνική συνεννόη
ση, επεσήμανε ο πρόεδρος
Φέσσας , μιλντας στην εκδήλωση της γενικής
συνέλευσης του συνδέσμου .
Στο πλαίσιο σιζήτησης με τους Θεοδόση Π. Τάσιο, ομότιμο
καθηγητή ΕΜΠ Χαι Μαρία Κοκάλα, τελειόφοπο Λυχείου, πό .
τροφο του Σωματείου Επιχειρημαπικότητες Νέων, ο πρόεδρος
του ΣΕΒ σημείωσε ότι για να ξεκολλήσουμε από τις θέσεις των
ουραγν στις δεθνείς αξιολογήσεις χαι για να σταμαή σουμε να
αντιστεχόμαστε στην αλλαγή, πρέπεινα αντιμετωπίσουμε τα διαχρονικά μας προβλήματω .
Κεντοικός ομιλητής στην εχδήλωση ήταν ο πρόεδρος Της
BUSINESSEUROPΕ Χ. Ρiene Gataz, ο oποίος σημείωσε το γεγονός ότι η έλληνική οtκονομία αναπmίσσεται ενπεριελαβε στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει τουψηλό
χρέος, το brain drain χαι το χαμηλο επιπε- ΣΕΛΔΑ
δοτων επενδύσεων . Ο ίδιος παρουσίασε
Σύνταγμα του Δεύτερου
και του
ΣΕΒ, Θεόδωρος
τον ίδιο τον
Η Αμμόχω
Θράσος από Ψευδοκράτος: Η Αμμόχωστος θα
Πάλι Λας Βέγκας
γίνει
Την εκτίμηση, μετά την απόφαση
βλέπω μία τ συνέχισε: Είναι.
ΚΕίμαι χαρούμενος
εξέλιξην, είπε και
ένα μεγάλο ταξίδι . Ανοίγεται μπροστά
μας μια νέα εποχή . Μετά την οικοδόμηση
του νέου αεροδρομίου Ερκάν , οι πτήσεις
από το
Είμαι ευτιχισμένος
τέτοια απόφασην , συμπλήρωσε ακόμη, σημεινοντας ότι καποστέλλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο . Στο νησίυπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και
καιρό , δεν μπορεί να υπάρξει ομοσπονδί.
α. Η Τουρχική Δημοχρατία
της Βόρειας Κύπρου θα συ- ΣΕΛΛΑ
παίρνω μία
ανοίξει την Αμμόχω
Ψευδοκράτους
στο που παραμένει κσφραγισμένην από
την εισβολή
ντασμαν θα προσελκύσει και πάλι τους
διάσημους
Τατάρ.
τάχθηκε ο κποωθυπουργός
κράτους , Ερσίν Τατάρ, καθς όπως είπε
μιλντας
πρακτορείο DHA , ή πόλη-φάντασμα
θα γίνει.
Οπως σημείωσε συγκεκριμένα ο ίδιος,
παλαιότερα τα Βαρσια είχαν προσελκύ
ι διασημότητες, όπως η Μέριλιν Μονρόεκαι η Σοφία Λόρεν .
Το μέρος θα ζωντανέψειν, είπε, συμπληρνοντας: Θα ξανα έλθουν διασημότητες . Η Κύπρος θα είναι ακόμη
μορφη, ανέφερε ακόμη .
Ο επρωθυπουργός
σημείωσε, ακόμη, ότι θα επανακαθοριστεί
νομικό καθεστς στην περιοχή , κάνοντας λόγο για οθωμανικές περιουσίες
στην περιοχή.
"74, ότι η απόλη-φά.
χράτη. Μετά από τόσο
Θύελλα
νέο αεροδρόμιο στην Κωνσταντ .
νούπολη θα αυξηθούν . Αυτό θα σημάνει έ χρηξη
κόσμου, εξέφρασε ο Ερσίν
αντιδράσεων στηv
Ευρπη από το
κρυπτονόμισμα
της Facebook
τουρισμού ,
ανοίγματος της Αμμοχστου
του Ψευδοτου
Αποδεικνύ εται και επιστημονικά Πως ο1
πλούσιο1 θεωρούν τον εαυτό τους
καλύτερο
τουρχικό ειδησε ογραφικό
και πάλι Λας Βέγκας .
από όλους τους άλλους
Η Facebook , όταν αποκάλυψε τα σχέδιά της , την περασμένη Τρίτη, για το
κρυπτονόμισμα
φορήσει ,
απαρατήρητη από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους , σύμφωνα με το αμερικα
νικό δίκτυο CNBC.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικν ,
Μπρουνό Λεμέρ , δήλωσε ότι καποκλεεγίνει τοLibra ένα κανονικό νόμι.
αποστολές, άποψη που όμως δεν συμμερίζονται οι αντίστοιχοι εχπρόσωποι των άλ.
λων τάξεων.
Σύμφωνα.με τον
Πίτερ Μπένι, του παν επιστημίου της Βiρτζίνια , στοχος της έρευνας ήταν να διαψευσθεί η παρανόηση
πως όλοι; ανεξαιρέτως , πιστεύουν πως είναι καλύΩς άποψη είναι ιδιαίτερα διαδεδομέ .
νη, όμως , πλέον , η επιστήμη
βαινει: Οι πλούσιοι πιστεύουν πως ε ναι καλύτεροτ από όλους τους άλλους.
Ηνέα μελέτη
γκριτο περιοδικό Journal of Personality
and Social Psychology δίατυπνει το συμπέρασμα πως όσοι έχουν γενηθεί
ριβάλλον
είναι πιο
πρόκειται
να κυκλοπου
επιβετο
το Libra , η κίνηση δεν πέρασε
κύριο συντάκτη της έχθεσης
πιο ό δημοσιεύθηκε
στο έπου
Κατεχομένων
τεροι από τον
συατά μας αποδεικνύουν πως αυτή η ιδέα είναι πε
ρισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των
ψηλν τάξεων, τονίζει στην ανακοίνωσή
Μπένι για τα συμπεράσματα της έρευνάς του
κουνωνικής τάξης
μέσο όρο ανθρπων, Τα αποτελέ
σε πεμεσαίων
και υται να
ανήκει στις υψηλές τάξεις
υπερόπτες.
του ο
το Bloomberg,
σμα, όπως μετέδωσε
πικαλέστηχε δηλσεις
ραδιοφωνικό σταθμό
έχουν <μία υπερπου εκαι
σχετικά μετη σύνδεση ΣΕΛΑ
υπερβάλ
βάλλουσα αυτοπεποίθησην ότι εκτελούν
καλύτερα από όλους τους άλλους κάποις.
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης
  Οι γυναίκες που είχαν κάποια σημαντική επιπλοκή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, όπως πρόωρο τοκετό, διαβήτη κύησης ή προεκλαμψία (υπέρταση κύησης και λευκωματουρία), εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικής νόσου έως και 46 χρόνια μετά τη γέννα, δείχνει μια νέα αμερικανο-σουηδική επιστημονική μελέτη. Όλες οι σοβαρές επιπλοκές της κύησης πρέπει να αναγνωρισθούν πλέον ως παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στη διάρκεια σχεδόν όλης της ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή επιδημιολογίας Κέισι Κραμπ της Ιατρικής Σχολής του Ό
 • Νέα «έξυπνη» εφαρμογή κινητού αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού
  Μία νέα εφαρμογή για “‘έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, με την ονομασία FAST.AI, μπορεί να βοηθήσει σε πραγματικό χρόνο τους ανθρώπους και τους γύρω τους να καταλαβαίνουν αν παθαίνουν εγκεφαλικό. Χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής, η εφαρμογή, χάρη στους ειδικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης) που διαθέτει, αναγνωρίζει τα συνήθη συμπτώματα του εγκεφαλικού την ώρα που αυτό συμβαίνει. Η εφαρμογή βιντεοσκοπεί το πρόσωπο και το σώμα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και αλγόριθμους για να εντοπίσει ενδείξεις όπως το “κρέμασμα” του προσώπου προς
 • ΗΠΑ: Η μαρμότα είδε τη σκιά της και για τις επόμενες έξι εβδομάδες θα επικρατεί βαρυχειμωνιά
  Ο Πανξατόνι Φιλ, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου, βγήκε από τη φωλιά του σήμερα και είδε τη σκιά του, ένδειξη ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες έξι εβδομάδες, αν και μέχρι στιγμής ήταν ένας από τους ηπιότερους όλων των εποχών. Χιλιάδες επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στο Πανξατόνι, μια κωμόπολη στα βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ, για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μαρμότας και να παρακολουθήσουν τον Φιλ να βγαίνει από την κουφάλα του δέντρου όπου ζει και να κάνει την «πρόγνωση» του καιρού. Ο επίσημος «διερμηνέας
 • «Κάλυψη»: Σε εφαρμογή η καταβολή ενοικίου από τον Μάρτιο
  Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων στις κατοικίες του προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, (σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δι
 • Τα νέα δεδομένα για τη τηλεργασία στο Δημόσιο
  Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο σε μόνιμη βάση, μετά και την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου του Μάκη Βορίδη που ψηφίστηκε το 2021 και την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας covid 19, αποτέλεσε εφαλτήριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων και σε κανονικές συνθήκες. Στην εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθ