Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 10,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27316
Γ. Μπασιάς: Τη
Δευτέρα
παίρνουμε
λεφτά από τον
τουρισμό
Ενας χρόνος Συμφωνία Πρεσπν
Οσα έγιναν
και δεν έγιναν
Σις 26 Ιανουαρίου 2019, την επομένη της κίρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπν από την ελληνική Βουλή, ο Χ, Ζάεφξεκ νούσε μήνυμα στο Tvitter γράφοντας πως <Η Μαλεδονία είναι
τηήμα του δημοκρατκού κόσμου
Μόλις δύοημέρες αογότερα, πάλι σε μήνυμά του στο Tvitter,
ο Ζραν Ζάεφκαλούσε να κφέρουμε την Ευρτηση Μακεδονί
και την
τα δίνουμε
Τρίτη
για να
αγοράσουμε
φυσικό αέριο και
πετρέλαι0υ
Αξίείνα σημειωθεί ότι αναφορά του Ζάεφ στη <Μακεδονίακείχε πρ0καλέσει μίνι-επεισόδιο) Χαι πριντην χύρωση της
Συμφωνίας Σης 21 Σεπτεμβοίου 2018, το πραχτορείο ειδήσεων
ΜΙΑ ήθελετον Ζόραν Ζάεφ να δηλνει πως κδεν υπάρχει άλλη
Μαχεδονίαπέρα απότη δική μας>.
Aίη ρα αργότερα, το ειδησεογραφκό Τοαχτορείο προχωgούσε σε εσπευσμένη διόρθωση, μετάκαπό διπλωμαπκή παρέμ.
βαση ε% μέρους της Ελλάδας , όπως είχε επιβεβαισει τότε στο
Sputnik zυβεονηική τηγή
Υπενθυμίζεται ότιο χρόνος υπογραφής της Συμφωνίας δια φέρει από τονχρόνο χύρωσης της Συμφονίας απότα κοινοβούλια
των δύοχωρν Η Συμαωνία των Πρεστν υπεγράφη από τους
τότε υπουργούς Εξωττριχν , Νίκο Κοτζιά και Νικολά Ντιμτρόφ
στις 17 Ιουνίου 2018.
Το Κοινοβούλιο στα Σκόπια επικύρωσε τη Συμφωνία των
Πρεσπν σης 20Ιουνίου 2018 και ακολούθησε η διαδικασία που
η Συμφωνίαπροέβλεπε ότως τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και
την υλοτοίση συνταγματικν αλλαγν.
Εντέλει , η ελληνική Βουλή κύρωσε τη Συμφωνία των Πρεσπν στις 5 Ιανουαρίου 2019
Σύνταγμα
ΠΡΟΒΛΨΗ: Η Συμφωνία των Πρεσπν αναφέρει ως το
όνομα της Βόοειας Μακεδονίας καιοι σετικο ροι θα αλλάξουν
κσε όλα τα άρθρα του Συντέγματο9 της γειτονικής χρας
Κατά τη διαδικασία της τροποτοίησης του Συντάγματος, η
Βουλή των Σχοπίων ενέχρινε σειρά Τροπολογιν που προβλέπουν όλες ις απαραίτητες αλλαγές Ωστόσο, όπως αναφέρειαι σε
μία τροπολόγία, από τη διαδικασία αλλαγής εξαιρείται ρητά το
Αρθρο 36του Συντάγματος .
Αναλυτικά η Συμφωνίατων Πρεσπν προβλέπει πως κτο νομακαι οιορολογίες όπως αναφέρονται στο Αρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας θα ενσωματωθούν στο
Μέρους (σσ. της Βόρειας Μακεδονίας) Hdλογή αυτή θαγίνει
enbloc με μία τροποποίηση, Κατ εφαιρμογή αυτής της τροποποίησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν
αντιστούχως σε όλα τα άρθοα του Συνιάγμα- ΣΕΛΙΑ
τος. Επιτροσθέτως το Δεύτερο Μέρος θα
<Τη Δευτέρα παίρνουμε τα λεφτά από
τουρισμό
δίνουμε για να
σουμε φυσικό αέριο
και την Τρίτη
αγορά - ΣΕΝΛΑ
και πεστο Βερολίνο, απότο περίπτερο της γειτονικής χρας απουσίαξε
οπροσδιορισμός Βόρεισ. Αντίθετα, φιγούραραν οι επιγραφές
Macedonia Timeless και .Macedonia your next destination .
Μετά ις αντιδράσεις το <Μαχεδονίαανιαταστάθηχε από
το Βό0εια Μαχεδονίαω. Σύμφωνα μάλιστα , με ελληνικές διπλωματικές mηγές, είε προηγηθεί παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στη Γερμανία . Από τη μεριάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Βόρεας Μακδονίας Mhε Μποσνιάκοφοχι, απέδωσε
το περισττικό σε κακούσιο τεχνικό λάθοςνκαι δήλωσε στι η κυ βέρνηση παοαμένει αφοσιωμένη σην πλήση εφαρμογήης Συμ
φωνίας των Πρεστν.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Η Συμφωνία των Πρεσπν , όμως, ρητά ανα
φέρει πως καπό τη θέση σεισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέ .
ρη θαχρησιμοποιούν το όνομα καιτις ορολογίες του Αρθρου 1 (3)
σε όλους τους σχετικούς διεθνείς , πολυμερείς και περιφερειαχούς Οργανισμούς, θεσμούς και fora περιλαμβανομένων όλων
των συναντήσεων και αλληλογραφίας χαι σε όλες τις διμερείς
σχέσεις τους με όλα τα ΚράτηΜέλη των Ηνωμένων Εθνν
(άρθ0ο 1, παρ.5 ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ωστόσο, η παράλειψη του ποοσδιορισμού
Βόρειων έχει γίνει και από τα πλέον επίσημα χείλη,.
πρωθυτουργά Ζόραν Ζάεφ
Ενας χρόνος συμπληρθμε από την υπογραφή της Συμφωνίας τον Πρεσπν . Διαχηρυγμένος στόχος του νομκού κειμένου
των 20 άρθρων ήταν η επίλυση των διαφορν , ότως το όνομα
της χρας στα
ΗΣυυμφωνία προβλέπει χαι περιγράφει τα βήματα που πρέπεινα αχολουθηθούν κατά την εφαρμογή της: Μεγάλο μέρος
παν προβλεπόμενων θα έτρετε- θεωρημκά- να έχειυλοτοηθεί
μέχοι σήμερα . Ωστόσο, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Συμ
ρωνίας των Πρεστν, διαπιστνεται ότυπάρχουν σημεία που
δεν εφαρμόστηκαν κατά τα προβλεπόμενα και άλλα που παραμέ
νουνκθολάνως προς τις χρονικές προθεσμίες που τίθενται.
Παράλειιμη του προσδιορισμού<Βόρειω
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Το όνομα της γειτονικής χρας με βάση τη
Συμφωνία είναι φυσικά <Δημοχρατία της Βόρειας Μακεδονίαφν
και συντομότερα<Βόρεια Μακεδονία .
Οπως σημεινεται στο άρθρο 1,παρ.3 (α)
.Το επίσημο όνομα του Δεύτερον Μέρους θα είναι κΔημοΧραία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο θα είναι το συνταγμα τικό όνοματου Δεύτερου Μέρους και θα erga ommes, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σίντομο όνομα του Δεύε ρου Μέρους θα είναι Βόρεια Μακεδονίω.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Στη φετινή Διεθνή Εκθεση Τουρισμού
ΣΕΒ: Ο μισθός να
συνδεθεί με την
βόρεια σύνορα της Ελλάδας.
Παραγωγικότητα
Η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας θα επτευχθεί μόνο με θαρραλέες μεταρουθμίσεις,
πεQισσότερες επενδύσεις , ανταγωνιστική φορολογία
και στην παραγωγή , ψη φιοποίηση
κράτους, παιδεία, κράτος
στην εργασία.
της οικονομίας
δικαίου, κοινωνική συνοχή και εθνική συνεννόη
ση, επεσήμανε ο πρόεδρος
Φέσσας , μιλντας στην εκδήλωση της γενικής
συνέλευσης του συνδέσμου .
Στο πλαίσιο σιζήτησης με τους Θεοδόση Π. Τάσιο, ομότιμο
καθηγητή ΕΜΠ Χαι Μαρία Κοκάλα, τελειόφοπο Λυχείου, πό .
τροφο του Σωματείου Επιχειρημαπικότητες Νέων, ο πρόεδρος
του ΣΕΒ σημείωσε ότι για να ξεκολλήσουμε από τις θέσεις των
ουραγν στις δεθνείς αξιολογήσεις χαι για να σταμαή σουμε να
αντιστεχόμαστε στην αλλαγή, πρέπεινα αντιμετωπίσουμε τα διαχρονικά μας προβλήματω .
Κεντοικός ομιλητής στην εχδήλωση ήταν ο πρόεδρος Της
BUSINESSEUROPΕ Χ. Ρiene Gataz, ο oποίος σημείωσε το γεγονός ότι η έλληνική οtκονομία αναπmίσσεται ενπεριελαβε στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει τουψηλό
χρέος, το brain drain χαι το χαμηλο επιπε- ΣΕΛΔΑ
δοτων επενδύσεων . Ο ίδιος παρουσίασε
Σύνταγμα του Δεύτερου
και του
ΣΕΒ, Θεόδωρος
τον ίδιο τον
Η Αμμόχω
Θράσος από Ψευδοκράτος: Η Αμμόχωστος θα
Πάλι Λας Βέγκας
γίνει
Την εκτίμηση, μετά την απόφαση
βλέπω μία τ συνέχισε: Είναι.
ΚΕίμαι χαρούμενος
εξέλιξην, είπε και
ένα μεγάλο ταξίδι . Ανοίγεται μπροστά
μας μια νέα εποχή . Μετά την οικοδόμηση
του νέου αεροδρομίου Ερκάν , οι πτήσεις
από το
Είμαι ευτιχισμένος
τέτοια απόφασην , συμπλήρωσε ακόμη, σημεινοντας ότι καποστέλλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο . Στο νησίυπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και
καιρό , δεν μπορεί να υπάρξει ομοσπονδί.
α. Η Τουρχική Δημοχρατία
της Βόρειας Κύπρου θα συ- ΣΕΛΛΑ
παίρνω μία
ανοίξει την Αμμόχω
Ψευδοκράτους
στο που παραμένει κσφραγισμένην από
την εισβολή
ντασμαν θα προσελκύσει και πάλι τους
διάσημους
Τατάρ.
τάχθηκε ο κποωθυπουργός
κράτους , Ερσίν Τατάρ, καθς όπως είπε
μιλντας
πρακτορείο DHA , ή πόλη-φάντασμα
θα γίνει.
Οπως σημείωσε συγκεκριμένα ο ίδιος,
παλαιότερα τα Βαρσια είχαν προσελκύ
ι διασημότητες, όπως η Μέριλιν Μονρόεκαι η Σοφία Λόρεν .
Το μέρος θα ζωντανέψειν, είπε, συμπληρνοντας: Θα ξανα έλθουν διασημότητες . Η Κύπρος θα είναι ακόμη
μορφη, ανέφερε ακόμη .
Ο επρωθυπουργός
σημείωσε, ακόμη, ότι θα επανακαθοριστεί
νομικό καθεστς στην περιοχή , κάνοντας λόγο για οθωμανικές περιουσίες
στην περιοχή.
"74, ότι η απόλη-φά.
χράτη. Μετά από τόσο
Θύελλα
νέο αεροδρόμιο στην Κωνσταντ .
νούπολη θα αυξηθούν . Αυτό θα σημάνει έ χρηξη
κόσμου, εξέφρασε ο Ερσίν
αντιδράσεων στηv
Ευρπη από το
κρυπτονόμισμα
της Facebook
τουρισμού ,
ανοίγματος της Αμμοχστου
του Ψευδοτου
Αποδεικνύ εται και επιστημονικά Πως ο1
πλούσιο1 θεωρούν τον εαυτό τους
καλύτερο
τουρχικό ειδησε ογραφικό
και πάλι Λας Βέγκας .
από όλους τους άλλους
Η Facebook , όταν αποκάλυψε τα σχέδιά της , την περασμένη Τρίτη, για το
κρυπτονόμισμα
φορήσει ,
απαρατήρητη από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους , σύμφωνα με το αμερικα
νικό δίκτυο CNBC.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικν ,
Μπρουνό Λεμέρ , δήλωσε ότι καποκλεεγίνει τοLibra ένα κανονικό νόμι.
αποστολές, άποψη που όμως δεν συμμερίζονται οι αντίστοιχοι εχπρόσωποι των άλ.
λων τάξεων.
Σύμφωνα.με τον
Πίτερ Μπένι, του παν επιστημίου της Βiρτζίνια , στοχος της έρευνας ήταν να διαψευσθεί η παρανόηση
πως όλοι; ανεξαιρέτως , πιστεύουν πως είναι καλύΩς άποψη είναι ιδιαίτερα διαδεδομέ .
νη, όμως , πλέον , η επιστήμη
βαινει: Οι πλούσιοι πιστεύουν πως ε ναι καλύτεροτ από όλους τους άλλους.
Ηνέα μελέτη
γκριτο περιοδικό Journal of Personality
and Social Psychology δίατυπνει το συμπέρασμα πως όσοι έχουν γενηθεί
ριβάλλον
είναι πιο
πρόκειται
να κυκλοπου
επιβετο
το Libra , η κίνηση δεν πέρασε
κύριο συντάκτη της έχθεσης
πιο ό δημοσιεύθηκε
στο έπου
Κατεχομένων
τεροι από τον
συατά μας αποδεικνύουν πως αυτή η ιδέα είναι πε
ρισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των
ψηλν τάξεων, τονίζει στην ανακοίνωσή
Μπένι για τα συμπεράσματα της έρευνάς του
κουνωνικής τάξης
μέσο όρο ανθρπων, Τα αποτελέ
σε πεμεσαίων
και υται να
ανήκει στις υψηλές τάξεις
υπερόπτες.
του ο
το Bloomberg,
σμα, όπως μετέδωσε
πικαλέστηχε δηλσεις
ραδιοφωνικό σταθμό
έχουν <μία υπερπου εκαι
σχετικά μετη σύνδεση ΣΕΛΑ
υπερβάλ
βάλλουσα αυτοπεποίθησην ότι εκτελούν
καλύτερα από όλους τους άλλους κάποις.
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κόλαφος ο Κορκίδης Εκτός από «μέτρα καταστολής» για τις τιμές χρειάζεται αύξηση του εισοδήματος
   «Σε αναμονή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, του α’ τριμήνου του έτους, ενδεχομένως θα δούμε πως κινείται το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, αλλά δεν θα δούμε ακόμα την επιθυμητή αποκλιμάκωση των τιμών σε καταναλωτικά αγαθά και τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα». Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σχολιάζοντας τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ συμπληρώνει: «επειδή το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαδρομή «από το χωράφι στο ράφι», αλλά και «από το ράφι στο τραπέζι» πρέπει η κυβέρνηση εκτός από «μέτ�
 • Γιάννης Κωστόπουλος: Άνδρα πολύτροπον
  To Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου τιμά τον επί χρόνια Πρόεδρό του, Γιάννη Κωστόπουλο, οργανώνοντας, με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από τον θάνατό του το 2021, τιμητικήέκθεση με τίτλο: άνδρα πολύτροπον. Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Γιάννη Κωστόπουλου.   Η έκθεση προβάλλει τα πολυσχιδή ενδιαφέροντα και τις πολλαπλές δραστηριότητες του Γιάννη Κωστόπουλου . Στην πρώτη ενότητα, «Προοίμιο», παρουσιάζεται το χρονολόγιο της ζωής και του έργου του σε κάθε πεδίο. Η δεύτερη ενότητα, «Τραπεζίτης», συγκεντρώνει τεκμήρια, έργα τέχνης και αρχιτεκτονικές μακέτες κτηρ
 • Ερυθρά Θάλασσα: Ποιες οι δραματικές επιπτώσεις στα ναύλα και στον εφοδιασμό της αγοράς
  Μείωση ή/και διακοπή εισαγωγών και εξαγωγών από και προς Ασία, σημαντική αύξηση του χρόνου παράδοσης, έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, αύξηση του κόστους μεταφοράς, εκτόξευση των ναύλων με πιο ραγδαίο ρυθμό σε σχέση με την πανδημία (τα ναύλα εισαγωγής αυξήθηκαν 200%-300%, ενώ τα ναύλα εξαγωγής αυξήθηκαν 300%-1400% σε ορισμένες διαδρομές), αύξηση ασφαλίστρων, μαζικές αφίξεις (Bottlenecks), αύξηση κόστους διαχείρισης και διαταραχές στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Διεθνές Εμπόριο και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τις επισημ�
 • WOW: Γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας
  Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, performances, ομιλίες και συζητήσεις, προβολές, εκθέσεις, marketplace, εργαστήρια, speed mentoring: το φεστιβάλ WOW – (Women of the World) επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για δεύτερη χρονιά! Φέτος, το WOW Athens αποπειράται και πάλι να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας, σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.   Ανακαλύψτε το πρόγραμμα WOW Festival Pass 2024   Με το WOW Festival Pass, μπορείτε να παρακολουθήσετε τρεις ημέρες με ομιλίες και πάνελ συζήτησης, speed-mentoring
 • Ο πληθωρισμός 2,6% σε ευρωζώνη 3,2% στην Ελλάδα
  Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 2,6% το Φεβρουάριο του 2024, από 2,8% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (4%, έναντι 5,6% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,9%, έναντι 4% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,6%, έναντι 2% τον Ιανουάριο) και η ενέργεια (-3,7%, έναντι -6,1% τον Ιανουάριο). Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθω�