Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧιτικηΔιαφάνεια
E) ΕΛΙΑ
ΕΕΛ) ΜΑΑΙΛΙΛ ΕΦ Η ΕΡΙΑ
ΑΝΕ ΕΛΡ 1 ' 1i
20Lthr 2119-Πη Πρσκον 90)0 βγε20g Api) Φ
965-Πμή mA
1.00E
11ns Nepiou 1
στνείoοδο
1Ο ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟτης Χίου ΔΝ ΔΩΡΑΝο
peAuepια
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ : ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ - ΕΝΕΧΥΡΑ
4 10ΡAΚΙΟΘΩΝΟ 7 U
105.0 1ΟΥ
Απtiaτο202ήα210220miiany Eνngε
ΕΤ307ΕΝ 10)
βολυτεχγτίου 1 ΧΙΟE 2 χο k panan Ημμνο)yΤη. 227) %, 190646, MWMehioenbirogr
Βηναούοκάα Καομειδηmο liακηδπρiηνAΕικω
Λκτική καισυκοφαντικήΕnθεm απόαρελείς πίπους και οι, απογτίστtς μας
EκΜΟΜτασας αnν. Πάβλοική
Kimκiτου2Σκιλtoton Nbaοικδυ
apopo τροκκ Εοω γεικδήρερνοι εμβήτε αονηd μ
ο 6gμα εα Πopus γΕου ότν οι επεηείμ: δoao.
2AΝστε Πomoιano aυ πα0 Ελ τη νοοπρστμ εaτικατα ήρηε
hapas, δτημεθας μεθατς πήσυσομε .
αΕ0αομήνΟοναεαροθiniaρή) ΤΕ ΕΠΠΟΕD οανουμε
έεpo τοοτητα)eν pορes κpes hawn μ3rs καi aλf napayoμs
του κακMhr στοwEOμa9σημsο evεκι μνοaUοoor
αΠomoεκαιρτηερεγοια που μηοροοννα προκειτρουν δατρονεl
,αόμηαι α στονίκει τη 2ωλ (aπoo 2ορεμα ραEι εποδή υποριου
. naτu αιον το τόη ουκαδποf ront
Συνέειαοια οιβιδη,
Πin imeUmμ ΚολφΜoron,
μn ίoμτοτκλοές
δνΕκαιαοεl. Ο
Μ.Μπαράκης. Σ Μκαλίδης . Μπουρνιά&B Ποταμού σ
στοψηp0δέλχια της Νέας Δημακρατίας σι Μα
FHV ΗΜ!!
οάνερinotμδα .
Βειναννανσητης ΔΕa Δημοκρετεπομεμεμηοσα είαι ΚαE
Η σαυς ξειαμπομεφου5 ΦΝδα πρόαυπα που ξευ δορν πας
nw Paυawτm οιonoμ θα διρκδι.ρουν μεan στη
μea βουλnou eα ηpoκομει από ταειβοεταλrο buBbu
ουκηορ0 Που fa δεγδιΠρουΝΤΙΟ u
ων Ei
aνa σλυs.
δυν. ΟΜδt 2δ
Νότης Α.
Μηταράκης
ΕOΠE 5
spints
Yioyίpos Βοulaut ou
fhοpούμε!,
, ΤEL.+30 2271042158
Ap5, a 12Τ2010
ΑΠΘ ΨΗ
EμEFE kαραονείνu6vn
oτont Κ κνκαντ το Κοο Nntt
Δ ΕΑΣΤΕ
ΣΜ ΜΕΡ
ΟΙ ΣΚEUΕΣ ΜΑΣ
MΗΧηΜόπτηεο omημετπλδM
Lον7ε ΑΚ
FB Caprice Cafe Bar
33 ΑECEOU ν Chios