Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6789
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Προ των πυλν
νέο σχήμα
ρυθμίσεων για
τα κόκκινα
δάνεια
Εξαφανίστηκαν
τα μετρητά
- Για Ποιεsσυναλλαγέs οι Ελληνεs χρησιμοποιούν κάρτεs
Τρίβουν
ην ΑΑΛΕ a
ποντας τα στοιχεία από
την Τράπεζα της Ελλά
δας , για τη χρήση καρκύριο υποκατάστατο
το ποσοστιαίο μερίδιο
του αριθμού των συναλλαγν, που διενερ.
εφαρμογή
ρυθμίσεων για τους
Οφειλέτες προσανατολίζονται οι τράπε.
ζες. Το νέο αυτό
κάρτες,
στο σύνολο του αριθμού των συναλλαγν
όλων των τύπων καρμικρές , καθημερινές χρεωστικές
συναλλαγές .
είναι κοινή η πε noί.
θηση ότι η μικρομε.
μοστεί κατά κόρον τα
επόμενα χρόνια προσομοιάζει με το μονoαια φοροοιαφυγη ο σε 880ωμν ανήλθε
βάζοντας έναν εφοριακό πάνω από κάθε
ταμειακή, αλλά αυξά.
Ανοδος 5 δισεκ . στις
συναλλαγές με κάρτα
Το δευτερο και πιο
αναδιαρθρσεων που
ακολούθησαν οι ισπα
συνέχεια στην 11
ποιούν τις κάρτες τους
ακομα κα ΑΣ
σε συναλλαγές όπου η
χρήση μετρητν δημι
"γκρίζες"
ελεγχόμενους διαύλους, του τεστιν uαεκτρονικές πληρωμές.
Ο συνολικός αριθμός
συναλλαγν με κάρχείο είναι ότι η αξία
των συναλλαγν με
κάρτες
εκτεταμένων διασταυρσεων .
Πέρα από το ηλεικο
Πάνει
μέρος της οικονομίας,
στην ΑΑΔΕ έχουν κάθε
πληρωμν
Μεισειs
ουργεί
ευρ . aπό 60 δισεκ.
ευρ το 2017 , καταγράφοντας αύξηση 8%
uobus moμ
όλο και μεγαλύτερο
μέρος των συναλλαγν,
ανήλθε σε 924 εκατ . ,
από 720 εκατ. συναλλαγές το 2017 , παρουσταςοντας
κατά 28%, Δεδομένου
ότι , οι χρεωστικές κάραποτελούν
Ειδικ
μέσος αριθμός συναλλαγν ανά χρεωστική
κάρτα κυμάνθηκε στις
στιs χρεσειs
ΥΚΩ για
τis νυχτερινέs
καταναλσειs
μεγαλύτερο
nύEnm
έναν ακδυα στοιγείο:
το 2017. και ο αντίστοχος ανά πιστωτική
συνέχεια στην 10
φορολογούμενοι
δείχνουν να χρησιμοοι
περνάνε από
Τα τρία βήματα
για να ανοίξετε
λογαριασμό
στο Taxisnet
Στο μέλλον παραπέμ.
εκλοΤειaι Α u
αφορά χιλιάδες καταναλωτές, και συγκεκριμένα η νομοθετική
ρύθμιση που θα καθόρες χρεσεις ΥΚΩνια
τις νυχτερινές κατα ναλσεις.
Η προκηρυ εν
Σελίδα 9