Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Ls0φωον
μεχρι θoνότου γpp
Ελεύθερο .
1Την aιwγ
αΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιουνίου
Τιμή φύλ:0.50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvnς
Το "γαλάζιο" ψηφοδέλτιο
στην Κοζάνη
*Τις λίστες των υποψηpίων της γα
κουλίου έδωσε στη δημοσιότητα
ΝΔ Το μεσημέρι της Τοm
Αναλυτικά u ωoματα στους τέσσερς νομούς της Δυτικής Μακοδοίας
Σελίδα 12
Εξωδικαστικός
μιχνισμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Εγνατία Οδό
στο Τμήμα Κοζάνης-Βέροιας
για 4 μήνες
Σελίδα 11
ΗΝΤΤΗ
Στο ΦΕΚ
ΔΗΜΟΣΙΟ
η απόφαση
για οφειλές μέχρι
300.000 ευρ
Τα τρία βήματα
για να ανοίξετε λογαριασμό
στο Taxisnet
Σελίδα 13
Η διαδικοσία και τα προβλήματα που μποροί
να αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι
ΓΣΚ Λασσάνης:
Εκδήλωση λήξης
της αθλητικής
και σχολικής χρονιάς
Κοζάνη:
Συλλήψεις
παράνοα
τυχερά
παιγνίδια
Σελίδα 16,
ereYιΣ
Σελίδα 24
Η άνοδος, η πτση
και η εξαφάνιση.
ΚΟΖΑΝΗ
αστυνουικν των Τumuerν
Ασφάλειας Κοζάνης και Εop.
δαίας , nou rpaγματοnοήθηΚανένος πλtον δεν αμφιοβητεί noος θα είναι ο νη τής των εnό
μενων εκλογν αλλά ούτε και noo κόμμα θα έρθει δεύτερο .
Eίναι roλύ νωρίς για να έχουμε περατέρω ανατροπές στο oλικό
5. Τούτο δεν σημαίνει όμως mς αυτές δεν έχουν δρομολοηθεί
| Η anoκαθηλωση του ΣΤΡΚΑ ONuηοει μετα τη opotn
ΜΣΑΝΗΣ
ΗΜEΙονOκού ενδιαοέροντος σε Κοζάνη και Πτολε.
μαίδα , είχαν ως anοτελεσμα
εxείνη του ΠΑΣΟΚ.
.. Α Χ m
ατόμων , ηλικίας από 27 έως
68 ετν , για διενέργεια na
λοίη εvίσχυση της Χρυσής Αυγής και η είσοδος του υποψηφίου της
Η έκπληEη hταν το aναnύντεχα μενολύτερο pooστό noυ συγκένσε δύο διοφ0ρετικές Τερπτσεις.
uoμια του2ΥΡΑ
συνέχειο στη σελίδα 4
να ξεπερcε τοMaό
Σελίδα 17
καΔκΟΣ Θ