Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
uΟΥΜp
τον to1ο tat
npet1ot να έpα
να δυοκηρoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚοΝΤη Εδόης . Διυθυντής ΒΑΣ ΣΡΒΑ . fτος 450 -Αp Φ0λου 1149 Τμή 050 ευρ Πέτη 20 ουνου 2019
ΜIΡΟΤΑ ΕΟIΚΝΟΜΚΟ ΔΙΕΟΟ
ΕΡΗΠΕΡΙΟΧΗ
ντorες μτοφορές ηρο Πpοστή σε o
ΡEΠΟΡΤΑΖ
Αρας Τσελίκοςο
αα τς Poutναης .
ο οτην ηe4ertn κα
εuptεpr nepoxn npο .
τΕΛtντοίο διδ
ντοθr oεόμη rmpoύ ν t on
στα δικά μος uninaδα με
0oe ρ
αν Μ φετέρου 6on ta noun0m motn μονμο ειρoφpoνο, γia mot
nond κnλή φοροη
tryo, Δnpοoίας Χροσε .
Μ μου ano .
Τα pονια της κpίoης oυ p μη ων καυον σε σx.
Gm με την ΕΛnoa
nr rosprn nan, tη
t μετοp .
μεγοnύτερο δυuιο στς
wr Ηm ΕΟ
Το δικό του μήνυμα
Eτέλνει ο υn. Βουλευτής ΝΔ M. Πρέβεζας En . Κυριάκης
tor Tηr Μ
ΝΔ Ν, φάμεας poς κupn
oάο ξούμ μο Ε 5
bΙanεγ
ντονη κρon.
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΟΕΙ ΤΟΥΣ
[Ευνέχεια)
Το προεκλογικό
σποτ του ΣΥΡΙΖΑ
Ιστορίες για αγρίους
o ionι Sim
Ιουλίου και οι uποψήφοι 1ουλrt
Αξιonοnθmκον κοι κουλοφόρων φευδο npoεκnoγικής nεp νοβουλευμκές δpo.
μΕRtID ΔΙρnού - 6ου, ουε 12/619.
κοσίες ως eφontnρο οντος to κα noιδορ- ηpοonoeα ενοχορo.
9ΝEΑ ΗΠΟΧΗ
ν ρ Ν
n ων μεγαΛων 6a6
eς η οκηon nom cueuνuν twν δικαστ- poouηων με την noκν , ο tvεvprtia s
NAE δης σε κωp pέμβοση unouproυ
ΣΥΡΙΖΑ
nowre n
ΚMaoάτa ohτκά κα σαγγεndων κατα της κnου pε το ψευδνυ.
μηnρoouno , μ poon διοφ0ορος κ Αγγnής
Γpάφει ο
Μιχάλης Λουκάς ! ες κατογniες κου , κατήγγεne v μου wημασηταΣΗ
Ρonούτiν
νο λοwta οue urοΟδείες.