Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΤΟΣ 190
ΦΥΛΛΟ 4.477 | 1,00E
ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Η Ehληνική Εταιρεία Αξιοποιήσεως-Ανακυκλσεως Α.Ε. μπορεί να καμαρνει ότι υλοΠΟιείται στο νησί μας το
Πρόγραμμα ανακυκλσεως και να εκδίδει κατάλογο αφορτωμένου με τόνους ανακυκλσιμων υλικν , όμως το
Πρόγραμμα δεν έχει τύχει της αντιμετωπίσεως Που θα έπρεπε από το Πλατύ κοινό της Νάξου
υπάρχει . .
Η σε νηπιακή ηλικία ανακύκλωση στο νησί μας, υπάρχει για να
INDADIO3TΙΕX
μροβολη
γα τ ανστύκλοση
μόνο γυαRί!
ΑΝΑΚΥΚΑΩΣΗ
ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
CUSS PACKAGIKG Eoinα
τάά 84 ΠΑΕαm τ0 ΚΟn
207,12 οι τόνοι τουU γυαλιού Που
tανακύκλωσεν το νησί μας κατά
το 12μηνο του 2018. 820,26 οι
τόνοι του χαρτονιού κατά το ίδιο
διάστημα ..
Το δέμα από το
εξωτερικό για τη
Νάξο, περιείε
αγνό λάδι . .χασίς
Οι εκπλήξεις στο
Ψηφοδέλτιο της
ΝΔ στις Κυκλάδες
κακούμπησαν
τους κομμένους ...
ΕΝΕΡΜ
Δεν επιδεικνύουν την
Πρέπουσα συμπεριφορά
εμποροεπαγγεηματίες της Νάξου.
Οι ΟΠΟΙΟΙ στην Πλειονότητα τους
δεν κάνουν ανακύκλωση ..
Ξεκινάει το Πιλοτικό
Περίπου 5 είναι οι τόνοι των
ανακυκλσιμων υλικν σε
24ωρη βάση..
Πρόγραμμα Διαχείρισης
Τουριστικού Προορισμού
στη Σαντορίνη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
PωνΟΕΥ.
Μεγάλες και δη καιι
παραθαλάσσιες περιοχές
του νησιού μας (Κασπράκι,
Μικρή Βίγλα, Ορκός κ.ά. , δεν
καλύπτονται από κάδους
ανακυκλσεως για τον
ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρν
Κυκλάδων Που δεν έχει Πλήρως
στελεχωμένα συνεργασία γα την
αποκομιδή .
Μεγάλη ανανέωση
στο Ψηφοδέλτιο του
ΚΚΕ στις Κυκλάδες
Οι τρεις υποψήφια της Νάξου Που δεν είδαν τελικά,
το ονομα τους, Παρά τηnν oιγουριά Που είχαν ότι
τελικά θα συμμετάσχουν στις ερχόμενες εκλογές ..
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα