Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιέρντής- Νιόλους Καραθάνος 1951-197%*Boτήρια . Εν ότρια Στουρδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)- Ap. φύλλου 60-11.898
0.50 ε
Μέσω του προγράμματος Erasmus+
14.900.000 ευρ για
την αποκατάσταση
της Καπναποθήκης
της οδού Περδίκκα
Από τις 12 Ιoυλίου έως Τις 29 Αυγούστου
Ημερίδα στο Επιμελητήριο Δράμας
Στο Παρανέστι 35
νέοι από χρες της
Ανοίγει την αυλαία
Ένα ισχυρό brand name μπορεί
του Τ 620
να αναπτύξει η Δράμα μέσω
Ευρπης μέσω του
προγράμματος Eras mus +
Από Ελλάδα , Γερμανία, Λετονία ,
Φεσηβάλ Φιλίππων
της πολπιστικής ανάπυξης
Το φεπνό Φεστιβάλ είναι οφιερωμένο στην Οδύσσεια του Ομήρου
σελ. Τη
Μέσα απ το πρόγραμμα Ηλκτpoν- Εvερ
γειοικής Εξοικονόμησης γιο Δημόσια Κτρια
σελ. Jη
και της επιχειρηματικότητας
Ιταλία και Ισπανια gελ τη
σελ. Jη
Γιατί ο δημοτικός
κήπος βρίσκεται υπό
συνεχή εγκατάλειψη;
Με κλειστό Κοινοβούλιο και με Ξανθιτη υφυπουργό Οικονομίας!!!
Κι όμως εν μέσω προεκλογικής περιόδου
υπέγραψαν την κατασκευή κάθετου
άξονα της Εγνατίας Οδού στην Ξάνθη
Και ταυτόχρονα μας δουλεύουν ψιλό γαζί για τον κάθετο άξονα
της Δράμας στην Εγνατία οδό!!
Τα σπιτάκια και ταφτα της Ονειρούπολης καλύπτουν την
ασχήμια!
Καμιά εμφανή προσπάθεια περιποίησης από ηη δημοτική αρχή
Του θανόση Πολυμένη
ΑΚΑ δό ισύε ε
κείνο που έλεγε η γιαγιά μας κάποτε, ότι οΤου Θανάση Πολμένη
ΗΜΟΤΙΚΟΣ κήπος της
Μoαμε το πόοκο της
Αγίας Βαρβάρας , είναι το
πόλης. ο δηοικός όπο
της Δράμας, είναι από τους
δέκα μέρας κοσκνε Ενα
ολοφάκερο, όι όταν κάποιος θέλει.
κάνει κάτι,
κάνει αμέσως χωρίς
χρονοτριβεί και να το προωθήσει χωρίς δεύτερες
στο κέντο μμας Πόλης. Τα.
υπόλουτα είνα αnλς nαρκάνα σονε Το m
Tης Ανας Βoοpρο ενε
βραβευθεί ως ένα ατό τα καμήνες και για χρόνιa!
Βέραια, προελογκή πεΚαι αλί ενα ότι σν
Αγία Βαρβάρα υπdρχει μια
να υπογράφονται έργα,
οποία βεβαίως και έχουν τη
σημαντική τους αa άτως
ό κήο
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Και είνα να αναρωτέσαι.
ΔeνoναΝ a- Eκόνα εyκατάλεψης στηλμνούλα επί της οδού Καραίσκoκη.
δυλια για την nepinoίηση του
εδ Οπως βεβαα κα για την χρηματοδότηση της απoκατάστασης της Καπναπαθήκης στη Δράμα, όπου προ
ημερν οκ Σαθάκης υπέγραψε την έγκρση της χρηδεν ήθελε, να ολοκληρσε ένα σοβαρό έργο , όπως
είναι ο κάθετος άξονας προς την Εγνατία Οδ , κυρίως
προς την πλευρά της Αμφάτολης
στήσιμο και το ξεστήσμο των γκαταστάσεων
ς φουwς, η ατοία τελά ακστνε
δενενδιαφέρεταιδιαίτεραγ αυτόν;
σελ 4η
Πoείται σταθερά Το Μ
του άχστον μια μέρατην εβδομάδα Φτοίειτο
1490000% ψους
Σαφς και πρέπει να
υπογράφονται έργα,
σελ6η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
και t arή Τη έθοδο
εν μέαωμμας από nc
σπουδαιότερες προeκλογικές περιόδου της
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
όμως όπ.όλα τα έργα
έχουν τη δεκή τους αξία
και άρα αυτό σημαίνeι,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
γea λλη ΠρΟνή
εις βάρος μας άλλης
Η αίσθηση που έχουν
un Βουλευτής Ν . Δράμας
-Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
ένοιΝ αικηθεί κατάΠρωτοκόλων.
φορα από πολλές κυβερνήσεις, αλλά και
Εμπειρία,
Σιγουριά,
Πάμε τη Δράμα ψηλά!
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
νηση που αποχωρεί με
παταγδη τρόπο . Δστυχς , αυτή η κιβέρτόα mοΑλά δευ κατόφερε, δεν μπόρεσε ή
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
Τηλ. 25210-30076
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Κιν. 6932-347415
Νέες υπερούγχρονες υπnpoiες
διαγνωστικν εξετάσεων
Νέα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οpοφos
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟ :
. Ψηpιoκn Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τριοδιάστατης απεικόνισης
μ Μ on του μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Υπουεαι oSΥHENΔ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
. Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
Πάκα &λα
ανnin
ΑκΤ πογγοων
. Μέτρηon Οστικής Πυκνότπτας
. Ορθοnαντογράφος
Η νέα επλογή!
μμαμίτηστράντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423 , Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
T 25210 551 22 Ο 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα