Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εγκαινιάστηκε η έκθεση
της Σχολής Αγιογραφίας
της ΙΜΜΣ σελ. 14
Ό,πι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Είχε κάγιοw
ο χειριστής τρακτέρ στον
Αγιο Νικόλαο Βοιν > σελ. 7
Τη Λακωνία επισκέφτηκε
Π. Νίκας σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 | Ετος 23| Αριθμός 5671 | Τμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Faxs [email protected] www.lakonikos.gr
200 Ευρωπαϊκή Γιορτή
της Μουσικής στη Σπάρτη
Έως τη Δευτέρα
24/6 οι αιτήσεις
κοινωνικού
Τουρισμού
Τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
Την ερχόμενη Δευτέρα 24
Ιουνίου ολοκληρνονται οι
οιτήσεις των δικαιούχων του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα ηρογρόμματα του 2019 (πλην του
nαιδικού κατασκηνωτικού,
για το οΠoίο οι αιτήσεις έχουν
ήδη ολοκληρωθεί , όηως
υπενθυμίζει ο ΟΠΕΚΑ
Δικαιούχοι των ηρογραμμάτων είναι οι ασφαλισμένοι και
συνταξιούχοι αγρότες του
ΕΟΚΑ Αγροτν (πρnν ΟΓΑ ,
Το Εθνικό Ωδείο Σπάρτης, ο
Πολιτιστικός Όλο n
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού
Λαδιού με συνδιοργανωτές την
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Σπάρτης υποδέχονται την 20η
Ευρωηαϊκή Γιορτή της Μουσι κής 2019 με τετραήμερο Μουnολιτν και ιδιωτν εθελοντν
ηλημμυρίσουν με μελωδίες γειτονιές , ηλατείες , Πεζόδρομους
και Πάρκα της Ελλάδας , από τις
21 έως τις 23 Ιουνίου .
Στη Σπάρτη, γιορτάζουν την
Ημέρα της Μουσικής με ξεναγήσεις στους χρους
κού 0δεiου του Μουσείου
σικό Φεστιβάλ
Η εΠετειακή 20η διοργόνωση
Εθνιοι οnoίοι μπορούν να υnοβ ond να
λουν μέχρι και την Δευτέρα
της Ευρωηαϊκής Γιορτής της
Μουσικής είναι
μιας συναρηαστικής εθνικής
συνεργατικής ηροσπάθειας,
nου γίνεται χάρη στην υπστήριξη και το Πάθος εκατοντάδων
Ελιάς και της Βιβλιοθήκης συναυλίες και εργαστήρια ζωγρα φικής aπό
καλλιτέχνες και τολαντούχους
σπουδοστές
anοτέλεσμα
αίτηon συμμετοχής στα ΚΕΠ
καταξιωμένους
όλης της χρας
Ειδικότερα έως την Δευτέρα
συνέχεια σελ. 9
υnoβάλλονται οιτήσεις για τα
ηρογράμματα κοινωνικού και
Στα ασκαριάν Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
για την αυτοαπασχόληση 10.000 ανέργων
ιαματικού τουρισμού , Οι επ χειρηματίες τουριστικν κα ταλυμάτων nou επιθυμούν να
συμβληθούν
A/ΟΠΕΚΑ για τα ηρογράμΈως 12.000 ευρ το Πσό της επιδότησης
ματα του 2019 υnοβάλλουν
Νέο Πρόγραμμα Προθησης
της αυτοanασχόλησης
10.000 ανέργους 18-66 ετν ωφεληθεί από τη διαδικοσία της
μέσω της οικονομικής ενίσχυ- εξατομικευμένης Προσέγγισης
σης επιχειρηματικν Πρωτο-και θα Προβούν σε έναρξη επιδόσεις και φτάνουν έως και τα
12.000 ευρ. Αναλυτικ.
: στομικούς επιχειρηματίες ή μέλη
εταιρειν με nooοστό στο εταΒουλιν ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ . χειρηματικής δραστηριότητας ταιρισμού Εργαζομένων , Η ρικό κεφάλαιο Πάνω αnό 51%.
- Εως 9.000 ευρ σε μέλη εται ανερy υνίαι με σης του "Ογομμοιος οην Ξνα μηνες και οι δικοιούχοι ρειν no 02 του
προγράμματος θα είναι άνεργοι
για 18-66 ετν , οι onoίoι έχουν
ριότητα και τη διέκοψαν έως τις
31/12/2011, Οι δικαιούχοι ενηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους
Εως 12.000 ευρ
μέσω των ειδικν εφαρμοτάσσονται στο ηρόγραμμα είτε
ως στομικοί επιχειρηματίες, είτε
ως μέλη ΟΕ, ΕΠΕ ΙΚΕ και Συνεγν nou είναι Προσβάσιμες
ιστοσελίδα
www.opeka.gr έως και την
Μέσω του Προγράμματος οι
από την ημερομηνία δημοσίευ- διάρκεια της επιχορήγησης
ερχόμενη Πέμπτη 20 Ιουνίου.
της Κυβερνήσεως
εηχείρηση τους για τρεις μήνες Εως 8.000 ευρ σε μέλη εταιμετά τη λήξη του ηρογράμμα τος. Τα Ποσά των επιχορηγή σεων καταβάλλονται σε τρες
και 12.000 ευρ Προκειμένου
να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδι .
Αναλυτικά, δικαιούχοι του νέου
και μετά.
Δικαιούχοι είναι επίσης , οι
άνεργοι Πoυ είχαν Προηγούμενη επιχειρηματική δροστηΟι βουλευτικές
εκλογές
ρειν nou κατέχουν το 1/3 του
εταιρικού κεφαλαίο .
γράφει ο Διονύσης θωμάς
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα