Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α ΕΚΔΟΣ Η
Πέμπτη 20/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7129
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε
27 χρόνια
Μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζνης
Μeγάλη η διαφορά στην ανεργία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
Βαρύ μνημονιακό αχχαράτσι
Τέλος επιτηδεύματος
Ποιοι
πληρνουν
Τnουχιή απίφιση γι
τίχτια ΠΟ1οι γλιτνουν το τέλος επιτηδεύματος
θετυριτική
| mοιύματα κι Αμέίας
Τι ισχύσει σε περίπτωση αδρανν επιχειρήσεων . Πς
αποδεικνύονται οι Προϋποθέσεις για τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος . Ποιοι απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής του .
Βαρύ μνημονακό χαράΤσ από 600 έως και
1.000 ευρ καλούνται να
Πληρσουν και φέτος
ελεύθεροι επαγγελματίες
και επιχειρήσεις , με την
εκκαθάριση των φορολογικν τους δηλσεω .
Θερινές εκπτσεις: Πότε ξεκινούν,
Πόσο θα διαρκέσουν
Οι εκπτσεις είναι η ευκαιρία Που Περιμένουν
όλοι οι καταναλωτές για να αγοράσουν τα
Προϊόντα ηoυ επιθυμούν σε Πολύ χαμηλότερδεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν
έως τα Τέλη Αυγούστου.
Έτσι, αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα 8
Τuέγα εκργεακής
αναβάθμιοης
αντίδοτο
Οι θερνές εκπτσεις 2019 αρχίζουν τη
υή 31 Αυνoi ησoυν εως Την Παρασκε>>( 3η
στη βουτά
ης οικοδομής
Πατη γατη
Πρλής
Η επέκταση θα
Υπουργείο
απασχόλησης φορέων no υnoΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ν
με 0aελούς
οο συμετέχουν
στο Πρόγραμμα,
ακόμη κι αν οι
συμβάσεις Τους
Το ΤΟέγον Πρόγ αμμα αλλά και
Των εργαζομένων ,
στε να μην
επόμενων
ημερν θα εκδο εί από τους αρμόχαρακτήραν
( Δημόσια ΠρόοΟΑΕΔ
>>( 2η
κληση
Πιερ Μοσκοβισί
Eurogroup χωρίς
συμφωνία για την εγυηση
των καταθοεν
5nολno Ο
Κατ' αυτόν τον
τρόπο , Το Υnoupγείο
ισχεί
τους στον επιβλέΕΑ ο
Κενά Ακo
ΚΥΑ, και θα μπορούν
συνεχίσουν την
αυτό με δίλη
Απόφαση με την
οnola nαρατείνεται το Τρέχον Πρόυλοnoίηση του β'
κύκλου κοινωφεΕργασίας λούς εργασίας Πou
oTA Α ή Β' Sae
λοιπά
'norl
ΝΠΔ).
Οτωn ει τον
βριο.
n.o μμα
ρούθηση της
eν anΡΗ
στο αίτημα 122
>>( 2η )
Created by Universal Document Converter