Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 20.06.2019
ΗEPHEA ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210 3304596 FAX:210-3304813
Ετος: 23ο
Τιμή Περ. 0,50 Ε
Αρ Φύλλου : 6309
Είκοσι εννιά υπηρεσίες εμπλέκονται στην αδειοδότηση
Έχρηξη γραφειοχρατίας απειλεί επενδύσεις 8,5 διο. σε ΑΠΕ
Διαφυλάσσοντας το ευρ σε καιρούς κρίσης
δάνης ης Ελάας
TD. Aside story του 8M για τα πικότα
Την κρίση του ευρ και την πορεία της χρας μας στα
προγράμματα διάσωσης καταγράφει ειδική έκδοση
του Ταμείου. Τα μεγάλα ορόσημα και οι δηλσεις .
Πς μπήκε η χρα στην περιπέτεια, η κρίσιμη στιγμή
του 2014 και το θυελλδες 2015.
Αύξηση 2,8%
στον δείκτη
εισαγωγν
Εκτενείς αναφορές στην ελληνική κρίση περιλαμ
βάνει το βιβλίο που εξέδωσε ο ESM με τίτλο
Διαφυλάσσοντας το ευρ σε καιρούς χρίσης.,
όπου μέσα από δηλσεις Ευρωταίων και άλλων
πολιτικν και τεχνοκρατν , περιγράφει τα
γεγονότα που σημάδεψαν την τελευταία δεκαετία
καθς και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας .
βιομηχανία
Ο μέσος Γεκός Δείκτης
του δωδεκαμήνου Μαΐου
2018-Απριλίου 2019 , σε
σύγκριση με τον μέσο
Γενικό Δείκτη τον δωδεκαμήνου Μαΐου 2017-Ατοιλίου 2018, παρουσίασε
αύξηση 5,6%.
Υποχρεωτικά άδεια
και πινακίδες σε όλα τα
ρυμουλκούμενα
Ο Γενικός Δεeχτης Τιμν Εισα
Αe μανια τον
τον αντίστοιχο δείχτη Απριλίου
ΕΛΣΤΑΤ: Μειθηκαν
κενές θέσεις eργασίας
στο α' τρίμηνο
2018, παρουσίασε αύξηση 2,8%
ShobξpD 114DA3
σημειθηχε κατα την συγχριση
7% που
τν του
έτους 2018 με το 2017 .
Οι όρου για τη χορήγηση άδευας υνλοφορίας και
Ο Γνκός Δείχτης κατά τον
Απρ0ιο 2019 , σε σύγκουση με
λνούμεναπερλαμβm
Υπούομν .
απόφαση του υπουργείου
ουσίασε αύξηση 1,3% έναντι
αύξησης 16% που σημειάθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγχοιση
τον δειτάν του έτους 2018.
, Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46 ΕΚ και την Β' 21122009
Μείωση 12,4% παρουσίασε ο αριθμς των
12.4% σε σύγκρση με το
' τρίμηνο 2018 ( 12.570
και 14.351, αντίστοιχα ) ,
έναντι με ίωσης 23, 1%
. os uxιAlwο aL.. Rnοδ Alul
κενν θέσεων εργασίας
σε ετήσια βάση.
Ο μέσος Γενικός Δεtχτης του
δωδεκαμήνου Μαtou 2018
Αποιλίου 2019 , σε σύγκοιση με
έως 0,75 τόνους , Ο2: ατό 0,75 έως 3,5 τόνους , 03 από 3,5
έως 10 τόνους , Ο4: μεγαλύτερο από 10 τόνους) και τα
οχήματα ειδικής χρήσης (οχήματα που προορζονται για
Ο 0οθυός των Κενν
Θέσεων Εργασίας κατά
το Α τοίμηνο 2019 παοουσιάζει μείωση κατά
τον μέσο evικο Δείχτη του
3υu A. o0κ.
αkίτ 9ρυυμοη του
προς το 2017.
bopionaρo0 φri.
Απουλίου 2018 , παρουσίασε
αύξηση 5,6% .
αυτοκινούμενα τοσχόστινα κ.λπ.).
>> Τελ
Created by Universal Document Converter