Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κινήσεις για τπογραφή εύντειας σύμβασης ΕΡT με ποδοσφαιρκή ομάα
>>> ΤΕΛ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
01ΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν κα Επιειρηματικόν Ειδήσεων-Προ μηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990ghal.coin ΕΤΟΣ 20-Τιμή Περ.:0.50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail: oikonomiki [email protected]
ή Email : [email protected]
ΑΦφ 5499 Πέμπτη 20.06.2019
ή Email : pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-3304605
Συντάξεις
Ιουλίου
Περί αδειάσματος του ταμείουν
Brexit:
Σ>> ΤΕλ.
τ31.<<ς
Σφοδρή επίθεση Τσακαλτου
στον Τσακλόγλου
Χωρίς συμφωνία θα υπάοξουν δασμοί
ξεκαθαρίξειη Επίτροπος Εμπορίου
| Μηδη δαγηγύ σγ απγ
Ξεκινάει από την Τρίτη
25 Ιουνίου η καταβολή
των συντάξεων του Ιουλίου 2019 . Η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί
Τοίτη 2 Ιουλίο .
Δημόσιο θα κατα υντάξεν
μπαξ) Ελάδς
βάλλευ
27 Ιουνίου 2019 ημέρα
Πέμπτη.
κι Ενροζνης
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις στις 27 Ιου νίου 2019 ημέρα Πέμττη .
ΟΑΕΕ θα καταβάλ .
λει τις συντάξεις στις 25
Ιουνίου
ημέρα
Ητιες πτωτικές τάσεις
Τρίτη.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη .
Αποκομίζοντας κέρδη 3,85
έκλεισε την εβδομάδα
Χρηματιστήριο
Δείτε όλες tς τελευταίες
Ειδήσεις από την Ελλάδα
και τον Κόσμο , τη σηγμή
που συμβαίνουν , στο
Newsbomb.gr
Με σημαντικά κέρδη 3,85%
έκλεισε
ποησης οι οποίοι αφυπνίστηκαν
ακόμα και μετά ατό πολνετή
οδράνεια.
η χρηματιστηριακή
αγορά την εβδομάδα ου
Το ΝAΤ και ΚEAN θα
στην ανοδή πΟρεία τη ανοράς
βρίσκεται τις 860 μονάδες αι
υψηλότερα στη ζνη των 880890 μονάδων , εν οι στηρξεις
mme του λματος στην αγορά
ομολόγων .
r 27 Ιονίου 2019
ημέρα Πέμτη .
Το ΕΙΕΑΕΠ (τρην
ΕΙEA) θα καταβάλλει τις
επικουρικές συντάξεις
στις 2 Ιουλίου 2019 ημέρα
Τρίτη.
Τα υπόλοιτα Ταμεία
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοχεία της μηνιαίας
έρευνας εργατικού δυναμικού της Εληνικής Σταπστιχής
Αρχής ( ΕΑΣΤΑΤ , το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
κινήθηκε πτωτικά στο 18,1% του εργατκού δυναμικού τον
Μάρτιο 2019 μειωμένο κατά 03 ποσοστιαίες μονάδες ( M)
σε σύγκφση με τον Φεβρονάριω 2019 και κατά -2,1 ΠΜ ε
σύγουση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους ,
θυμζει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της .
Στην τελευταία συνεδρίαση της
χαμηλότερα στις 800 μονάδες.
αιεe ΤΕ τόεΙE με τον
| τζρο να κομαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις
προηγούμενες συνεδοιάσεις και
Εβδομαδιαία ανασκότηση
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν έχλει νλείνει σπι 847.36 μονάδες ,
μονάδες έγαντι 815.97 μονάδων
της προηγούμενης εβδομάδας
σημεινοντας
άνοδο 3,85%, από τις αοχές Ιουw.Η έτοε
Υπουργείου
σημεινοντας μικρή πτση
0,35%.
Εργασίας θα καταβά
εβδομαδιαία
Ιουνίου 2019 mμέοα Πεμ
μηνν ) , το ποσοστό ανεργίως
στην Ελλάδα μειθηκε στο
18,3% τον εογαικού δυναμικού
το 1ο τρίμηνο 2019 από 18,6%
Όπως καααγράφει σε σχέση με
το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβοίου 2013 (27,8% ) , η συνολική
πτση του ποσοστού ανεργίας
ανέρχετα στις 9,7 Π .
ναμκή της ανόδ
καταγράφει συνολωά κέρδη
38,16 % .
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων ,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σματος
θα καταβληθούν στις 27
Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμ
ωστόσο παρέμεινε θετική στο
ΧΑ μεταφέροντας το ενδιαφέοον σε τκλους που παρουσίαζαν
ooooεων, παρατη αm 01
πο FTSE/ASR 25 λεισε
με άνοδο 261% , εν ο δείκτης
FTSE ΜID CAP έκλεισε με
άνοδο 7,267%.
Σε όρους τομήνου ( μέσος όοος
cντίστοιχα.
Μεταξύ ουτν και τίτλοι της
μικρής και μεσαίας κεφαλαιοπτη.
Created by Universal Document Converter