Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.953 Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 mm.bharesnB1s.gr
Ασπη σχυμα Καλομάτας
ΑΡΡΟς
COMΜΟα0 111 ΛΟ
Μe.00τη τοό εT-27ο &921Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ Ν Ι ΑΣ
Τμή 1 υρά.
ΨΗΦΟΔΕΑΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Μονόδρομος η συνέχιση
της θητείας του στην κυβέρνηση
σο. 5.
ΚΡΑΥΤΗ ΑΓΑΝΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΝΕΑΡΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Εκβιαστικά
μηνύματα
Λαβαν
Μεσστήνιοι
α ΕΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ,
κάντε κάτι στη Νέα Είσοδου
σaδα 7
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Επίσημη
ανακήρυξη
στην Τριφυλία
οικολουθεί
η Καλαμάτα
σ0δα 4
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τούρτα-νύφη
για Γκίνες
από Φιλιατρινό
στο Σικάγο
καωνησe μαζί μας ο πατέρας
μαλύση, εro auτή λόγεται κάμερός, οίro
λέγεται μπάρος στη μόση του
δρόμου, eίe λέγεται καθημερινά
μπλά κα της Τραχαίας
22xpova Αντνη, όνα ακόμα θύε της
Νος Εσ6δου, που μέχρι σήμερα έχeι
παρασύρει στο Βάνατον πολλά ακόμα
όταμη . Το βασικό αίτια των Τροχαίων ατuΣελίδα 10-11
Eτί θag wν Ayaholirmooγaνwοότόγα Ημν
άσ ς τς Με
η λ vο n. touμεντου
σδα 12
ΑΚΤΕΟ
ΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕ ;
Κερδίζει
ΑυτοκίνnTΟ
μέτα and ης τονες
και ν εξτισίνη τ
Νesύ Μoοστoo
Δτηφος
αota,
δη Φόση
Η νποpnpνnό μον ηpodνpe
υιONνμ
nοmpζα άο
Δι3εμνος
υγκρονο ούni5οu κό
υαήφής ης
βΕΦτως "αaμα
Τm Σκλον ων κόμαος
Μετνηρό ηαί, ου Μρόνον
Με σε0αημό σον οtα
οι υναίκες μπροστάd
φημεγοκνα Μδυοι
μεCολο ένα Μανοίpο
νoouν νwχοοoξογα
12ός noόςnpoσoοκολομός
Μ ΚΜnaΜni
5υτu 5Nil
riδeσυμε πολπες
υ μέλοντος
pο gονnoνους οιδλδοες αγάτως
Τηλ. 27210558 271007 4 wwcrosstagr
Αλτούπο7ΑΥΓΕΤΟΣ
Βoeuin
| 1ου Nope μο .
οk Νa u
ξομαρnν
Ολοοζυμερά μοςβραοu .
πρnou ο
Μηpσραρίος ια εγΡμός
BΜohuhnonan Baσmnon Αγωmρτμ δος 21ς 720 455s
-Amoea
XΟΡ ΣΥΝΤΗΟΡΗΙΚΑ
| Nnpa Πυανω λά P ήα n mεΝΑΝ ε .
ΓΙΩΡΓΟΣ
Στοίου 82
Παa Κουμάντου
Auinonitn ΚΑΛ Τημδος 205 221031
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ
Tni: 27210-261179 6974490350