Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

20

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5166

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΖΗΤΩ ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

Tο 2023
το τρένο θα
«σφυρίξει»
στο Ρίο

«Η ανανεωµένη Ν.∆.
διεκδικεί την ψήφο
όλων των Ελλήνων»
ΣΕΛ. 10

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΜΕ 27ΧΡΟΝΟ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ

Μοιραία
πτώση από
τη Γέφυρα
ΣΕΛ. 8

ΣΗΜΕΡΑ (3 µ.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συγκίνηση για
την αφοσιωµένη
πρεσβυτέρα
«ΕΦΥΓΕ»
ΚΑΙ Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ,
ΑΝΤ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 3

ΝΕΑ «ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πέντε πνιγµοί
σε 12 ηµέρες!
ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΕΠΝΕΥΣΕ
ΣΤΟ ΠΓΝΠ
Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΥΡΟΥΣΗΣ

Ο ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Κ. ΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»:
Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 21-25

Ο Προµηθέας
οδεύει προς
Eurocup

Παραίτηση
Ρούπα απ’ το
ψηφοδέλτιο
του ΚΙΝ.ΑΛ.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 7