Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

29oC, 21:00

24oC - Υγρασία 56%-81% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Η υπόθεση της εργασίας (και) στην Κέρκυρα είναι ριγμένη και βρίσκεται συχνά εκτός ατζέντας δημοσίου λόγου. Μάλιστα όταν μπαίνει, αυτό γίνεται με ειδικούς όρους σα νάναι σπάνια ιδιότητα, ιδιομορφία. Σα να μη χαρακτηρίζει δηλ., όλον τον κόσμο. Πολιτικά δε, σα να είναι το προνόμιο μιας παράταξης, χωρίς να ευθύνεται η Αριστερά γι' αυτήν την αποκλειστικότητα. Αντιθέτως, ευτυχώς που υφίσταται για να θυμίζει ποιος είναι ο
ένας πόλος της αποκαλούμενης και κυρίαρχης αντίθεσης στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, εργασία - κεφάλαιο. 3>>

¼ðùò ï ãÜéäáñïò ôïõ ×üôæá

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4905

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΕ ΚΕΡΚΥΡΑ & ΛΟΙΠΟ ΙΟΝΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ Π.Ι.Ν.

Áõôü åßíáé ôï íÝï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï
Όλα τα ονόματα,
ανά συνδυασμό και
εκλογική περιφέρεια

Ç áðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç ôùí îåíïäï÷ïûðáëëÞëùí

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιτέλους… Γνωστοποιήθηκε, επίσημα, απ' το
Πρωτοδικείο της Κέρκυρας, η
σύνθεση του νέου Περιφερειακού
Συμβουλίου, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την εκλογική
διαδικασία των τελών του Μαϊου.
Τα 41, συνολικά, ονόματα, σε όλα τα νησιά, μετά από αναμονή
ημερών, δόθηκαν στη δημοσιότητα, με την Κέρκυρα να κρατά, βεβαίως, τη μερίδα του λέοντος. Ενώ ακολουθεί -στα καθ' ημάς- η
ανακοίνωση των νέων δημοτικών
συμβουλίων, τόσο στον κεντρικό
δήμο Κέρκυρας - Διαποντίων Νήσων, όσο και στους νεόδμητους
δήμους Βορρά και Νότου, καθώς
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ικανοποιητική, κατά τους διοργανωτές, συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε χθες η προγραμματισμένη απεργιακαι στους Παξούς.

κή κινητοποίηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Η πορεία ξεκίνησε απ' το Εργατικό Κέντρο και συνεχίστηκε στους δρόμους της
πόλης (Σαρόκο κ.λπ.), με κατάληξη τα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων, τα οποία, ωστόσο, η αντιπροσωπεία του ΣυνδέΣελίδα 4>> σμου βρήκε κλειστά. 9>>

Êáôåðåßãïí
äçìïôéêü
óõìâïýëéï ôçí
ÐáñáóêåõÞ 8>>

ÐÝìðôç 20 Éïõíßïõ
Royal Clipper
09:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 227

Ημέρες γεμάτες μουσική 13>>
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ÄõóáñÝóêåéá ãéá Fraport áð' ôïõò
ÉäéïêôÞôåò Ôïõñéóô. Ëåùöïñåßùí 8>>

Îéöáóêßá: 4 èÝóåéò ðÜíù
óôçí êáôÜôáîç ï ÄáìïêëÞò 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα