Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΑ ΤΟ ΠηΣ θΑ ΑΙΕΞΑΧ Ε
Τη Δευτέρα οι αποφάσεις
Lεl 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 20
Αρ. Φύλλου 6366
Τμή 0,60ε
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | email: info @ne oia gones .gr | www.neoingones.gr
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΓΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Κροτής AΤΙΑΛΑΜΗ
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με τον Περιφερειάρχη
Κ. Γάτσιος
Έργο της χρονιάς
Θεματα nou αφορούν στην αναπτυξιακή Πορεία της Ηnelpou και ειδικότερα του Νομου Ιωαννίνων.
ΤoawΝ Του KWηματος Αλαγής
Κωνσταντίνος raτσιος σε συναντηση εργασίας με τον Περιφερεαρχη
Ρκαμ A, 8
Εργοστάσιο Απορρυμμάτων
1,8 ακ. για νέα έργα
στο Χατzηκόστα
Στο ΠροΥραμμα Δμοσίων ΕπενΕπενδύοντας στο μέλλον
τας Ιωσννινων εντάκδηκαν τtσσερα έργα του Νοσοκομείου Χατznκστα με συνοΛΙΚΟ Α Ο
-20 Ιουνίου 2019
εκατομμύρια ευρ.
ΔΗΜΟΣ ΖΠΙΣΑΣ
Επαγρύπνηση κα στιpυλακή
για το υπόλοιπο
ης αντιπυρκής Περιόδο
Εακοπεδων να συμμορομθουν n
την Πυροαβεστικη δάταξη για τον
καθαρισμό κα την αnoψλωση των
Γree gaint
Συντανιστικό
Toπκο
(ΣΤ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του
Δημου Ζιτσας στη διαρκεια της
Οργανο
1εση;
ΣΕA. Α
Γα την Μοναδα επεξεργασίας αnοppιμματων (ΑΣΑ) Βραβεύτηκε n Περιφερεια Ηπεipoυ, στο πλαισο του 3ου Συνεepίou Υnoδομων και Μεταφορν.
Τετάρτης (19/06/2019).
ΣΥΛ, 5
ΚΑΙΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
"Βροχήν αιτήσεων για
αποποιήσεις κληρονομόν
ΔιπΑασιασμό
Προύπολογισμού
|θέλει ο Πύτανης
Με αμείωτη tνταση κατατίθε νται τα
αιτήματα για ananοήσεις κληρονοόλα τα υρηνοδικεία της
Ηπεiooυ
oin α
τελευταία χρόνια
οι anonoησεις κληρονομιν εxουν
Σηυεμωνεται ότι Τ
Τουλάκιστον δηλασασμό του τακ .
| κου Προύπολογισμού τους, xρειατοντα
τα Παντπιστήμια για να μηορέσουν να
λετουργησου .
xn κληρονομιάς πo τυχη το να
Την εκίμηση αυτη εζeφpασε
ΠροΠεράσει στην κυριότητά τους περιου| τανης του Πανεπιστηημίου lωανννων
γενικοο) n moδο m
|Σονοδο τΝ mu
| aηkE στην Κερκυρα τις πρατγομενες
ημέρες, nou τα προβλήματα υποxprn| ματοδότησης και υποστελέχωσης των
Πανεπιστημίων κυραρκησαν.
Χαρακτηριστικό εναι το γεγονος ότι
αno Περπου 29000 αnooσεις
ιολοζενήΑπό τα ικίνες στον αιερόn πόλεμο
Ρ 0 miο mέτω εντη
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΑΞΙΜ0 ΚΑΙ ΦΑΜΕΛΟ ΣΣΛ. 7
μάται ότι Πθaνoν να Smεράσουν
ακόμη και τις 200ρ00.
ΣΕΛ ς
ΣΕΛ 3