Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27315
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΕΚΤ: Πιθανή νέα στήριξη της
ευρωπαϊκής οικονομίας
Εμμεση αύξηση
χορηγήσεων
Ελλάδα από
Οι χρηματοδοτικές συνθήκες στην
Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σημαντικά από
τον Μάιο του 2014 χάρη στον θετικό αντίκτυπο του QE , αναφέρει ο πρόεδρος
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε απαντητική επιστολή του στον ευρωβουλευτή, Νiκο Χουντή.
περιθριΟΥ για περισσότερες αγορές στοιχείων
ενεργητικού
γων).
Η ΕΚΤ μπορεί , επί
σης , να προσαρμόσει την
κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της, να
μεισει τα επιτόκια και
να λάβει μέτρα που θα
περιορίζουν τις ανεπιθύμητες επιπτσεις των
αρνητικν
αΘα χρησιμοποιήσουμε
όλη την ευελιξία στο
πλαίσιο του καταστατι( ομολό1ΕΗΕΠΤΕΙ
<Χάρη στον θετικό αντίκτυπο από το
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (ΑPP), ση
μαντικές βελτισεις στις χρηματοδοτικές
συνθήκες σημειθηκαν και σε
ομόλογα των οποίων δεν ήταν
επιλέξιμα στο πλαίσιο του
προγράμματος, σημεινει ο
χρες,
επιτοκίων.
FAZ: Ανη συχία για
Πιθανή κλιμάκωση
του εμπορικού
πολέμου
χού μας για να εκπληρσουμε την εντολή μαςκαι θα το κάνουμε ξανά
πτυξης έχει αυξήσει τον κίνδυνο μίας περαιτέρω επιβράδυνσης της αύξη σης των
τιμν , παρά την τεράστια νομισματική
στήριξη επί σειρά ετν . Αν δεν υπάρξει
βελτίωση , με αποτέλεσμα να απειλείται η
διατηρήσιμη επάνοδος του πληθωρισμού
στον στόχο μας , θα απαιτηθεί πρόσθετη
στήριξην, είπε ο Ντράγκι στην ετήσια σύνοδο της ΕKΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Υπάρχει ακόμη, πρόσθεσε, σημαντικό
για να απαντούμε σε κάθε πρόκληση στη
σταθερότητα των τιμν στο
μείωσε ο Ντράγκι. Η ΕΚΤ, πρόσθεσε , θα
αξιοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες για
μελετήσει τις επιλογές της , υπονοντας ότι η τράπεζα θα λάβει μέτρα νωρί
τερα παρά αργότερα.
Ο Ντράγκι απέρριψετις ανησυχίες της
αγοράς ότι δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αγορν
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
χαλαρσει ξανά την πολιτική της , αν ο
πληθωρισμός δεν κινηθεί προς τον στόχο
της , δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, ενισχύοντας τις προσδοκίες
της αγοράς ότι θα προσφέρει μεγαλύτερη
στήριξη τις επόμενες εβδομάδες .
Η ΕΚΤ δεν έχει επιτύχει από το 2013
τον στόχο της για πληθωρισμό λίγο κάτω
από το 2%, εν η επιβράδυνση της ανάμέλλον , σηΕν μέσω του εμπορικού πολέμου των
δύο μεγαλύτερων οικονο μικν δυνάμεων,
το Πεκίνο πωλεί τόσα χρατικά ομόλογα
των ΗΠΑ όπως δεν το
χρόνια . Θα τραβήξει τρα η Κίνα το επό μενο όπλο της μετά τον απειλούμενο περιορισμό των εξαγωγν σπανίων γαιν
( σ.σ. μέταλλα ( χημικά στοιχεία ) ,
ξείδια των οποίων είναι γαιδους μο0φής και κλήθηκαν έτσι λόγω της εξαιρετικής σπανιότητάς τους); >, αναρωτιέται
άρθρο της η Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ).
Η γερμανική εφημερίδα γράφει μεταξύ άλλων τα εξής:
έχει κάνει εδ και
στοι - ΣΝΑ
τα οΗλιακή και αιολική ενέργεια οι Πρωταγωνι στές των ΑΠΕ
Στην Πρτη δεκάδα Παγκο σμίως
η Ελλάδα σε
Παραγωγή
Η Ελλάδα είναι μία από τις εννέα χπρόεδρος της REN21, Αρθούρος Ζερβός.
Από τα στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι
για τέταρτη συνεχή χρονιά εγκαταστάθηκε περισσότερη ηλεκτρική ισχύς από ανα
νεσιμες πηγές ενέργειας σε
άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος από
ορυχτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια.
Μόνο από την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια το 2018 προστέθηκαν 100 gigawatts
(GW), αρκετά για να καλύψουν περισσότερο από το 25% της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας στη Γαλλία.
Σύμφωνα με την έκθεση:
- Ηλιακή και αιολική ενέργεια αποτελούν σήμερα βασική επιλογή
στον τομέα της ηλεκτροπα- ΣΕΝ
ρες του κόσμου που παράγουν περισσότερο από το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας απόηλιακή και αιολική ενέργεια,
σύμφωνα με την Εκθεση για την Παγκοσμια Κατάσταση στον τομέα των Ανανεσιμων Πηγν του δικτύου REN21
( GSR) , Οι χρες αυτές είναι οι Δανία ,
Ουρουγουάη, Ιρλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ονδούρα.
Συνολικά , οι ανανεσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν περισσότερο από το ένα
τέταρτο (26%) της παγκόσμιας παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας , αλλά απαιτούνται πιο αποφασιστικές πολιτικές σε όλους τους τομείς τελικής χρήσης , προκειμένου να καταστούν βισιμα τα ενεργειαΚΣπανιότερα από ποτέ οι
Αμερικανοί συνειδητοποίη
σχέση με το
Τείνει στο
μηδέν
Κύριος παράγοντας αποσταθεροποίησης
κλίματος
Σε μηδενισμό οδεύει ο δανεισμός των
άνθρωπος
ελληνικν τραπεζν από το Μηχανισμό
Εκτακτης Ρευστότητας (ELA).
Στο τέλος Μαΐου ο δανεισμός
στωτικν ιδρυμάτων από τον συγκριτικά
των πι<Η ερημοποίηση συνιστά τεράστια απειλή ειδικά για τη λεκάνη της Μεσογείου επισημαίνει μιλντας
Χρήστος Ζερεφός . Η γνση αυτή προέρχεται τόσο από τα μοντέλα προβλέψεων για τα
επόμενα 70 με 80 χρόνια όσο και από το παρελθόν επισημαίνει ο ίδιος.
Οπως υπενθυμίζει , ο πρτος που περιέγραψε αυτό το
στα <Μετεωρολογικάν του . Εχεί αναρωτι έται πς έγινε έρημος η Σαχάρα . Και αναφέ
ρεται σε μια μεγάλη κλιματική αλλαγή για τους μηχανισμούς της οποίας θέτει ερωτήμα
τα> λέει.
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ακαδημαϊκός
αχριβότερο Μηχανισμό Εκτακτης Ρευστότητας υποχρησε , σύμφωνα με τα στοιχεί
α της Τραπέζης της Ελλάδος ,
ευρ μόλις , από 3 εκατ . ευρ που ήταν
στο τέλος Απριλίου. Η απεξάρτηση των
τραπεζν από τον ΕLA είναι αξιοσημείωτη , αν λη φθεί υπόψη ότι οι τράπεζες εί
χαν αντλήσει ρευστότητα μέσω του μηχανισμού αυτού 21,6 δισ. ευρ το 2017, χαι
43,1 δισ., ευρ το 2016.
στο 1 εκατ.
κά συστήματα, αναφέρεται στην έχθεση.
<Με τις χρες να πρέπει να επανέλφιλόδοξους κλιματικούς στό
χους το 2020, αυτή η έκθεση δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ευχαιρίες για την αύξηση
της δράσης και τη βελτίωση της ζωής των
ανθρπων με την επέκταση των πλεονεκτημάτων της ενεργειακής μετάβασης σε
ολόκληρη την οικονομία> , επεσήμανε ο
φαινόμενο ήταν ο Αριστοτέλης
θουν με πιο
Εκατό χρες
της οποίας υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο είναι οι αριθμοί της ερημοποίησης , σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ , ο οποίος χαθιέρωσε την 17η Ιουνίου ως παγκόσμια ημέρα
ευαισθητοποίησης για την αντιμετπιση του φαινομένου .
Οι αριθμοί λένε ακόμη πως έως το 2025 περισσότεροι από 1,8 δισεκατομ
στον κόσμο , μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το ένα τρίτο των
' εδαφν
ΣΕΝΛΑ
Η εξέλιξη αυτή , σε συν 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τέλος στις υποχρεωτικές δαπάνες με κάρτες
  Στην αποκάλυψη ότι δεν θα ισχύσει για τις φορολογικές δηλώσεις του 2020 η υποχρέωση να ξοδέψουν οι πολίτες το 30% του εισοδήματός τους με «πλαστικό» χρήμα προέβη ο υφυπουργός Οικονομικώ
 • Μακρινό όνειρο η παγκόσμια ανοσία
  Οι περισσότερες φτωχές χώρες του πλανήτη δεν θα επιτύχουν συλλογική ανοσία («αγέλης») τουλάχιστον πριν το 2024 και μερικές ίσως ούτε καν έως τότε, σύμφωνα με τις δυσοίωνες προβλέψεις το&ups
 • Τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
  Μηδενικά ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή έως τις 15 Ιανουαρίου, αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, &
 • Ισχυρότερος ο ESM για την Ευρωζώνη
  Ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ). «Η μεταρρύθμιση της συμφωνίας του ESM απ&omi
 • Γραφειοκρατία και υψηλότερες τιμές ο αντίκτυπος του Brexit
  Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση πυροδότησε τη μεγαλύτερη αλλαγή στο εμπόριο από τότε που η χώρα έγινε μέλος του ευρωπαϊκού μπλοκ πριν από 48 χρόνια, με τις εταιρίες να παλεύ&omic