Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επιτακτική η συστημική λύση στα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108l159213 1
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019| τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 26.959
Επιτακτική η συστημική
λύση στα κόκκινα δάνεια
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αυστηρή
Προειδοποίηση
στην Αγκυρα
Οι χρες της Ε.Ε. καταδίκασαν χθες τις Παρά νομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της
κυπριακής ΑΟΖ Προειδοποίησαν την Άγκυρα
ότι με τη συμπεριφορά της απομακρύνεται από
την προοπτική μελλοντικής ένταξης, εν κάλεσαν την Κομισιόν να υποβάλει Προτάσεις με
μέτρα, Πολτικά και οικονομικά, εναντίον της
Τουρκίας σελ. 21
Τράπεζα τmς Ελλάδος: Καθοριστική η Περαπτέρωταχεία αποκλιμάκωση των NPES
Η υιοθέτηση μιας συστημικής λύσης
στωτικά ιδρύματα θα πρέπει
να ενταηnη
Συνολικό
για την ταχύτερη μείωση των μη εξυ- τικοποιήσουν τις προσπάθειές τους
με στόχο την επιτάχυνση της αναδιάρ
θρωσης βισιμων επιχειρήσεων
οφειλετν
ριου χρηματοπιστωτικού συστήματος μεπολλαπλούς πιστωτές, τον εντοισμό
των στρατηγικν κακο
πληρωτν και την εφαρ
μογή οριστικής λύσης
για τις μη βισιμες επ
χειρήσεις . Με αυτόν τον
τρόπο, σύμφωνα με την
τα Πιστωτικά ιδρύ
ματα θα συμβάλουν σm συνολική ανατου επιχειρη-διάρθρωση της οικονομίας υπέρ
ματικού τους σχεδίου, στην αύξηση κλάδων Παραγωγής εμπορεύσιμων
της αποδοτικότητάς τους και συνεπς αγαθν και υπηρεσιν , με αποτέλεσμα
την άνοδο της συνολικής Παραγωγι
ι δυνητικού ρυθμού οι
χαρτοφυλάκο
Επχειρηματικά
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πηρετούμενων δανείων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με τmν τακτική έκθεση επισκόησης του εγχ 0%
ενιαία αντιμετπιση των
κ. Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Ν.Δ.
στη Γ.Σ. του ΣΕΒ
Που έδωσε χθες στη δη
μοσιότητα n Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤtE ). Η
ανάγκη υιοθέτησης
μιας συστημικής λύσης
επιβάλλεται, σύμφωνα
με την ΤE, προκειμένου
οι τράπεζες να προχωρήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό:
Ισχυρή
Προτεραιότιτα
ηανάπτυξη
Γ. Στουρνάρας:
Οι 6 Προτεραιότητες
για την επόμενη
κυβέρνηση
1% Συνολικν δανείων
% Εξυπηρετούμενων δανείων
Πανγαία ΑΕEΑΠ
Προς αύξηση κεφαλαίου
1% Mη εξυπηρετούμενων δανείων
Επόμενος στόχος της Πανγαία ΑΕΕΑΠ Αννυμη
Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) είναι
αύξηση κεφαλαίου για τη
επενδυτικού της Προγράμματος και την επίτευξη
ικανής διασποράς
υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, στα
άμεσα σχέδιά της συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ακινήτων Που έχει αποκτήσει σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Χανιά. σελ . 17
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
διασφάλιση
των αναγκαίων
χρηματοδότηση του
και στη
συνθηκόν για
Ποσοσταία μεταβολή των συνολικν δανείων ,
Πηρετούμενων. των ελληνικν τραπεζν ανά χαρτοφυλάκιο για το έτος 2018.
κότας και του
δημιουργία:
ρικού κεφαλαίου. Συγκρόνως, τα Πι
εξυπηρετούμενων και μηn εξυτων
εσωτε0η
κονομικής ανάπτυξης. σελ. 3
μετοχή της Ως προς το
<Σούπερ Μάριου εναντίον Τραμπ 8eκατ
Πλεόνασμα
Τιτάν
Εκατέρωθεν βολές βάζουν φωτιά στο μέτωπο του νομισματικού Πολέμου
στο 5μηνο
Από σήμερα έως 17/7
η δημόσια πρόταση
Παρισιού, Προϋπολογισμός
Η δήλωση του
Μάριο Ντράγκι, για νέα καλάρωση της
νομισματικής Πολιτικής άνοιξε νέο μέ χρηματιστήρια
στον νομισματικό Πόλεμο ευρδολαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος
γόρησε τον Ντράγκι ότι επιχειρεί
ρίξει το ευρ για να αΠΟκομίσει συγ
κριτικό Πλεονέκτημα
τις ΗΠΑ. Η δήλωση Ντράγκι Προκάλεσε
της Φραγκφούρτης
Η απόδοση του αντιπροσωπευτικού
γερμανικού δεκαετούς ομολόγου υπο
χρησε για Πρτη φορά
Πιση του
επικεφαλής της ΕΚΤ,
ευρ αλλά και των αποδό
και του
Εεκινά απόσήμερα 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει
έως 17 Ιουλίου η Περίοδος αποδοχής της Προαρετικής δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε στις
16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κονν και Προνομιούχων μετοχν της
ΤΤΑΝ η ΤITΑN Cement International SA (TQ),
έναντι νέων κοινν μετοχν Που θα εκδοθούν
από την Tα με σχέση ανταλλαγής μία μετοχή
τα για κάθε μία μετοχή ΤΤΑΝ. σελ. 16
σεων των ευρωπαϊκν ομολόγων , με τα
βγαίνουν οι μεγάλοι
Με πρωτογενές πλεόνασμα 918
ευρ έκλεισε το Πεντάμηνο
Ιανουαρίου Μαϊου για τον κρα
τικό Προϋπολογισμό . Το Ποσό
αυτό είναι ελαφρά αυξημένο σε
σχέση με Πέρυσι (στην αντίστοΠερσινή Περίοδο καταγρά
φηκε πρωτογενές Πλεόνασμα
853 εκατ. ευρ) και αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με τον στόχο
για τη συγκεκριμένη Περίοδο (ο
Προϋπολογισμός Προέβλεπε έλ
λειμμα 1,447 δισ. ευρ για τους
Πέντε Πρτους μήνες του έτους ).
Είναι όμως μειωμένο
με το Πρωτογενές Πλεόνασμα
|καταγράφηκε
νο. Μέχρι
υπουργείο Οικονομικν είχε
καταγράψει Πρωτογενές Πλεό
νασμα 1,461 δισ. ευρ . Η μείωση
οφείλεται κυρίως
ότι τον Μάιο οι δαπάνες του κρα
τικού Προϋπολογισμού ξεπέρα
σαν τον ετήσιο στόχο κατά Περίπου 1 δισ. ευρ . Απία .
ταβολή της λεγόμενης 13ης σύν
ταξης . σελ.4
ευνοημένοι της υπόσχεσης για νέο φθη
νό χρήμα . Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
STOXX 600 ενισχύθηκε 1,8% , καταγρά- Πρτη φορά η απόδοση του
φοντας τηv υψηλότερη επίδοση από
τον Ιανουάριο. Με άνοδο 2,2% και 2,3%
αντίστοιχα έκλεισαν τα χρηματιστήρια εβδομάδων, στο 1,1182 δολ. σελ2
-0,327%,
Εκατ .
αρνητικό έδαφος πέρασε γα
κατη σε
γαλλικού
δεκαετούς (0,101% ) Το ευρ υποχ
εμπόριο με
χαμηλότερο επίπεδο των δύο
ρησε στο
<Παγίδαν
στη ρύθμιση
οφειλν
Χρέηύψους
723,4 εκατ.
μήκαν
στις 120 δόσεις
ΕΛΠΕ-Εdison
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 Η ΠΡΩΤΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ
σε σχέση
Μάρμαρα Παυλίδης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ
τετράμη
Απρίλιο,
Ταμεία
Χρέη Προς την εφορία
και τον
Έναν όρο
Δημοσίου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους Προς τη φορολογική διοίκηση
νιαίες δόσεις περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση των άρ
θρων 98-109 του ν . 4611/2019. Η ισχύς αυτού του
όρου Προκαλεί σημαντικές μειόσεις στον αριθμό
των μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση των ληξι
Πρόθεσμων οφειλν Προς τις φορολογικές και τε
λωνειακές υπηρεσίες . σελ. 7
Μέσα σε ένα διάστημα σχεδόν
τεσσάρωνεβδομάδων από τη λει
τουργία της πλεκτρονικής πλατ
φόρμας του ΕΦΚΑ, 40.949 οφει
λέτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση
των 120 δόσεων, εντο συνολικό
Ποσό των χρεν Που έχουν ήδη
ρυθμιστεί μέχρι χθες ανερχόταν
στα 723,4 εκατ. σελ 6
εμποδίζει χιλιάδες οφειλέτες
σελ. 18
ΙΝΣΕΤΕ
Πολλές μηΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΑΡΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Libra
γεγονός
Με δικότου
κρυπτονόμισμα
το Facebook
ΕΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΣΤΑΓΑΛΑΖΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ >19
η κα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα