Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΑ Οι εκδηλσεις
του καλοκαιριού
Κατερίνη, Ετος δέκατο τέταρτο , τεύχος 729Αgυτέρα 17 Ιουνίου 2019
Τιμη φύλλου 2 υο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΟΛΥΜΠΟΥ
θεατρΟ / χορos / εικαστικά
όν ονδα πυν,
TΙΜΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ / ΙΣΡΑΗΛ
rootΑ ΕΝΟΗΤΑ ΠΝΑΣ
ΟΥΛΙΟΣ / ΑΥΓΟΥΣ ΤΟΣ 2019
Απμοι
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
nANAΣ -ΚΟΙΝΑΡΟΥ
ΕnΡΕΛHΤΗΡΟ ΠΕΡΝ
OLYMPUS FESTIVAL
ΕΝΩΣΗΕEΝΟΛΟΧΩΝ ΠΕΡΑΣ
JULY / AυGUST 2019
COUNTRY of HOΝOUR /1SRAEL