Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠEΟΙΟΡΖOΙΤΕΣΕ
της Κρήτης
Έτος 27--Αp. φύλλου 1.376-Τετάρτη
Ιουνίου 2019-Εδρα: κίσαμος Χανίων, τηλ.:28220-23.615, 2821ο-86.066
ΙΜΗ 1,0ο ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
Οι αριστεύσαντες μαθητές στα Γυμνάσια
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
της Επαρχίας Κισάμου
σελίδα 4
Σδερα Σκυροδέματος/Τουβλα
Ytong/ΑδρανήΤουμέντα
Θερμοπρόσοψη θερμομόνωση
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ
Ηχομόνωση
Στεγανωτικά/Επισκευαστικά
Ετοιμια Κονιάματα/Κόλλες
mψoσανίδες & Συναφή
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Επενδύσεις Οψεων/Κεραμίδια
Πετρματα/Πλάκεφιaminate
Πλάκες Πεζοδρομίου
1u ΕΟΚομου- Χανων / Κίoαμoς τηλ 28220 2318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ && ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
'ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
Σημαντική πτση στον τουρισμό της Κρήτης Μάιο και Ιούνιο
LOUPASSIS
Τι λένε τα στοιχεία για το επόμενο τρίμηνο
στην Κίσαμο
σελίδα 6
ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΓΡΑΦΕΚΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
NΙK. & ΣT. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εppων Πωεμιστν 26, 3135 Χατ
Τη 821 6x10 , κι , 4 0)82469
emad loupassishonesgmail com
κIN 6os6- 327 7ς) 6446 Α24 149
κTΑΜΟΣnwtta άο
| andionoκατάστητα Ομκoρpς 40Κατάλληλααom
ΥΡ ΜΤΑ ΜΟαδικόοικοι δοντόκοκομού 315τμ. εiνα.
νana Anτελrίται
αgίνmo 8or
ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕ ΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤIΜΣ
| 900080σ
ότα w
κου θνα και
siΠo000ot0000ύ ΥΤ7
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
κτίει 4ρ0τμΤm6ρ μοιεστpικό140 τ
m αmολτ m
KIN. 6945-337.762, 5945-424.149
Ισχόεonό 1002005
nτ τ munibnα εδe
o α οκά επός οναο , τ5.
7,60ε
Crete Perfect Home
Μm amaaτm iονάnε τnieστο.
601 ΙΚμ Α4 μοοτ metto
ΚΑ ΣΚΑΑΝΙΟΣ
Εληνκό Κρήτης Το κιλό
μεσπικό γραφεία
κετp δρόμα. κ20
Τωήσες.Ενοικόσς . ouτρήσες . μελεες . κατοουίς
. κτη 640
Τ. κατάληλο γα σποαδήιοτ maγrελμaτική nση Προσφορά
Μουδικό στορή κτομα 200.μ σπουnεδοroμ
Στούαρτ Σάιμον
Kw - 697 445 81791υ
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
Ολο τα ανηακά
ΑΜBRE SOLAIRE
NVEA & SUBLIME SUNΝ
Καμπούρη 4. Koαμος ( 6πλa στον Αy Σπυρίδωνα)
web, ww.σείοpoiochome.0om
ΤΑΧΙ ΟFFICE 2Π00
Τηχεία εξυπηρέτηση κοι συνέπειο
Ζητουνται σκινητα προς αμεση πληση
ΚΙN . 6932-122.132. 6946-848,093
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.