Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος : 1660
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Π ανυιd
τον τοπο του
tpe1nι ν uΨ4
να δυμμσιt
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
BοAτiK Ελόης Δευθυντής ΒΣ ΕΡΒΑ . Ετκ 450 A. Φύλλου 197Πμή 0.0 ευρό,Τπάη 19lουίόν 2019
ΓΑΝΝΑΚΗΣ ΕΤΕΡΠΟΣ ΚΥΡΑΚΗ ΕΠΡΙΑΝ
ΚΟΝΤΑΕ ΣΕΒΑΣΤΗΡAEANOΥ ΔΜΜΗΤΡΑ
ΜΑΜΠΕΙIΟ
νaxοrμν χες εmiη
p iutte ενu u te
ΠΝΝΑΚτη εινυτον. MAΜΓΝΤKΣ
Ηswν Bana w n
ΚΥΑΚΗ ΕΗΥΡΩΝ υΧτΙAΣ
Χίος Δημουρατίας στο
Nομd Πρpεζoς alλά και οιην υnό .
1oη Aλύο .
Οε unoφηψο nuιές ΝΑ ου N .
PARANOT 4 ΤTA ΔΚnrpu
Κυρίάκος Μητσοτάκης. Το uοuτσάιντερ
nou κατάφερε να κερδίσει
την εμπστοσύνη του ελλινικού λαού
ΤραηΑ Να
ΚΥΣΕΑ ΜΟΥ! ΚΥΣΕΑ ΜΟΥ!
ΤΑ ΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΑ ΜΟΥ!
Η Νοναrtis, η Δικαιοσύνη και ο Ρασπούτιν !
της Βάνος Ζέρβα
tmo mτneno 6 στtο noν
lpωvop
, στον τo ou μαto, noοpκάζo .
oους u o 0 καταντ στν κ000 tn avυ
λά λνu Φ4
to, σu umAnta να
μ α φ
| συνέτα utη uε:
κατενοn .
ρoφει ο Τmpoς κικρο
υτη υε
υυνχα
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Το ξεπούλημα
της Μακεδονίας
Βούλιοξα ιον ΣΥΡΙΖΑ
ΑκρtΠ ς
nprv αnό νην
(Μέρος 170)
Τuνion201 .
Ψπεγρόφη .
ΤΕΛος εν η Εκκnnσία μας ήταν no θεσνίκn ο Τofnpος
neλητηoiον
Συνόδου (Λίγες ημ pες npv ο Κοtζιας εί.
, στην
Σνμωνίs ων
Πρεσoν
μστο, με την στοοη nopεia των -διο . ntvτος and τον
νL καλ .5
Πιa Προκαλεί aiouη tο γτγονός ι ο
Δρνε το μνono Τ
2 aνακοί, oonYια τm δια
Α . a whtn ν
06 unουσία tου ακοnAς, ο ηρωθυ μοψυκίας και untuvες
Ο pόνος pου ιυ θυμήθηκε είνo α
m M οσuνέe Μα hvovEε
Γpaφeι ο
λου Στiς 18/110,
Μιχάλης Λουκάς neρομονες tοu συn
4υξnς κ euave
ες tonoθετησες και αντιηapoθέσεις
ανησυκίας της Ιερος ττ Η Τ
στο διμδίnτo .
τησ .