Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α ΕΚΔΟΣ Η
Τετάρτη 19/06/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε
27 χρόνια
προς τα διαγνωστικά εργαστήρα
Νέα πρόταση του υπουργείου Υγείας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
>>(3η
Τι πρέπει να προσέξουν φέτος εκατομμύρια μισθωτοί
Φορολογική δήλοση 2019:
Οι κωδικοί-κλειδιά για λιγότερο φόρο
Εuμέίες τμές από
έα στα τένορ
dlimκά
Σε που σημεία του εντύπου E1 Πρέπει να εστιάσουν οι φορολογούμενοι, για να κατοχυρσουν εκπτσεις φόρου και απαλλαγές
Τi Πρέπει να Προσέξουν φέτος εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχο, ιδιοκτήτες ενοικικζομενων ακινήτων , κατ επόγγελμα αγp
ότες και ΑμεΑ.
pίρμιή
Εππόσεις φόρω κ αnύλοές δκα μουσεία
Αυξημένη η κίνηση
wwu. ό των δστέτων το
οuτος Κδκα Φοpοloγος Eοήαρχαιολογικούς χρους
ματος
Αυξηση 15% καταγράφη κε στον αριθμό των
επισκεπτν στα μουσεία της χρας Τν
Φεβρουάριο φέτος , εν υπήρξε και αύξηση
αλλά κα Τmκ Μπά κν nlun
aypότες σχύα κα φέτος Επήρη ένπτοη φόρυ έως 1.002.100, nou gοό
υνμα με οφροίoγητο όρυ εκοήματος από &636 έως 9.545 αυρά .
20,2%.
Το d δίμηνο, φέτος , Παρατηρείται αύξηση
κατά 9,2% στους επισκέπτες και κατά 8,5%
Πιαττές τηιμής
tιακυβέρησης
ηρουθά
πις υγαπρικές τω
Τερτιμαδ
εν οι
12.39% και αύξηση τον εισηράξεων κατά
εισηράξεις nαpoυσίασαν αυξηση 17,1% .
>>( 3η )
δμένβας
ηeιnλαg
συνδέει εμπαρικά
Στρατηγικόά ρόλ ,
Ναυτιλίας
σαλονίκης διεκδικ ί
εναι nροφανές οπ
εξαγωγές mς Ελλάδος , μηορα να διαδραματισι το μν
σανατολισμό , στο
Πλαίσιο των διευρΟΠαϊκν
κής, Φτης ΚουβέλΝoτΙοανατολική
Ευρηη και ως Προς
Οργανσμού
Λιμένος
Θεσσα>>( 2η
AKης (ΟΛΘΟΛΟ
σημοωσε ο κ.Κουβέλης.
Boίa "Μ a
Πλεογέκτημα πν
εγύτητα με τα
Ποu βρίσκεται σε
κομβικό γεωγροφ "Εxport Summit",
Ποu διοργαννει
στάμενη μονή αδ
ηροδρομική γραμμή
ΕΛΣΤΑT:
ΣΤΟ 19,2% αυξήθηκε
η ανεργια
τΟ Πρωτο Τριμινο
ΚaνToική Εum
το λμόν ιδικα
με αgωσεις να ανεΕιδουένnς., ημιουργντας
mπιδέντο ε το διαρκς αναβαθμιζόμε.
να σιδηροδρομικό
σπληνίκη. ο Σνδε
Υπενθύμαε
ήδη ηροχωρούν οι
διαδικοσίες για τη
Εξαγωγέων
Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
δυνατότητες για Τις
:υματικές.
ιανε ο υnouργός
μετοφορές.
ρίες ηαγΚΟσior κα
γραμμή, nou θα
"Το λιμάν της Θεσ>>( 2η
Created by Universal Document Converter