Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μήνυμα ESMΜγια πλεόνασμα 3,5% και μείωση αφορολόγηνου
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν και Επιχειρηματικόν Ειδήσεων -Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gnial.cn ΕΤΟΣ 30-Τιμή Περ.:0.50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail: oikonomiki [email protected]
ή Email : [email protected]
ΑΦ. 5498 Τετάρτη 19.06.2019
ή Email : pan1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-3304605
Τζέφου
Πάιατ: Η
Οι τρεις νκητές
Αντνης Ρουπακιτης.
Σ>> ΤΕλ.
τε.<<<.
Οι Ψηφοφόρου πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες
Ξεχινά το 70 Envolve
ελληνική
οικονομία
ανακάμπτει
Award Greece
Πός θα αξιολογηθείο
Τρύροφμα σήρμέης ης Ελάδες
Την ικανοποησή του για τη
- arfiino o)aδn3 120 υyoλari
γεγονός SelecaUSA 2019
εξέφρασε ο Αμερυανός
πρέσβης Τζέφο, Πάνατ,
οημεννΤ ευ Πολιστο επενδυτικό
τείες αποτελεί στου δαία
στρατηγοή ανάπτυξης για
οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία" , σε μία στιγμή , μάλιοικοου s..
+Η Ελλάδα είγε μία από τις
μεγαλύτερες επιχειρηματι
κές αντιπροσωτείες σε
Γ. Περιστέρης
καθς και τη μεγαλύτερη
Η επόμενη κυβέρνηση να
στηρίξει τις ΑΠΕ
αντιπροσοπε ία της από
κάθε άλλη χρονιά και είμαι
υπερήφανος που τις συνόδε .
ψα στις ΗΠΑ μαζί με τον
υπουργό Γιργο Χουλιαρtως και να συμβάλουν στην
ο1κονομική σχέση ΗΠΑΕλλάδας, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης , αναφερόμενος στη συμμετοχή των
θαλάσοια αιολικά σταμάτησε με
απopαση της τότε υβέρνησης, όμως
Οι μαζές επενύσεις σε αναντσ μες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ), aε
ανίησοταμίευση και σε συστήματα
διασυνόέσεων είναι απαραίτητες
μεσοαβήστι στο μεταξύ επανοφέρει
aι την αξιοποίηση του θαλάοοιου
κορυφαία επενδυτική διο ργάνωση SelectUSA 2019 ,
που έλαβε χρα από τις 10
έως τις 12 Ιουνίου 2019 στην
Ουάσιγαον.
Arioόμ τΝ ΑΠ.
τνυε ο πρόoφoς του Ελληνικού
Ελπίζον με ότι μετά τις τελογές.
όπουα κυβέρνηση χι αν πoκύψε, θα
ΑΠΕ ΕΣΗΑΠΕ Γ TΠee
στέρης , σε συνέντευξη Τύπου με
οpoρμή την Παγμόσμια Ημέρα Αν ο τοες αυτές χατηγορίες αποτε.
λούν (ναεναίο και συμ.ηρωματικό
- Juοιοδευοδα a μonδοκ Alao τεγηd
δύσεων σε ΑΠΕ, Ατοθήκευση και.
Διασυνδέσες.
Εγeρίθηκε από το αρμόδιο όργανο του ESMη διαδικασία
βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η οιχονομική βοήθεια που
οθηνε στην ΕΑ
Το λέω σαυτό, γιατ δυστχς, μέχρι
Σύμφωνα με την ανακοίνω ση της αμερανικής πρε.
σβείας στην Αθήνα , ο κ.
Πάιατ κηγήθηε ομάδας 25
σήμερα , η ελληνική πολιτί , παρά
ίσε ένα έος.
mδ πόντε γο μα να δ διο . ευο σε επενδύστι .
οθoίζoντας στο ΑΕΠ 1,5% πόσθανάγκες ι αποιτήσεις των καιε.
οωσυνοέ εις έχουν καθυστερή.
κές εταιρείες από διαφορe .
τιοούς τομείς , όπως η βιοτεχνολογία , η ποοηγμένη
παραγωγή , η γεοργία , η
ψηφιακή τεχνολογία και ου
Τους βασικούς όρους
είναι επικεφαλής της εν
σήμερα στο Λουξεμβούργο
το Συμβούλιο των Διοικη τν
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM .
5 κάτω
αντίστουΥης εριόδου και δημιουgγντας τις βάστις για να γίτι η
συνέπεας. οιχονομιχές και περιβαλλοντικές . Π, η Kgήνη κενδυντύει να
ματοποιηθεί η αξιολόγηση
της χρηματοδοτικής βοήθειας στην Ελλάδα , όπως κατα
τέθηκαν από τον Χοακίν
Αλμούνια ( φωτό),
σομόδιο, νόρζαν εδο και πολά
χεόνια ότ θα φτάναμε στο σημερνά
ποόση φοοά στη σύγχροm στορία
της καθαρός εξαγωγέας ενέργειας
wnλτές λκά nέ νκο
τεράστια ποod ετησίως , λόγω της
Ελλειψης των διαουνδέσεων, υποΥοάμμσε
στη Σύνοόο Κορυφής για τις
onλό υ
ο οποίος
επενδύσεις
SelectUSΑ
σρδόν μεγάλος εισαγωρέας ενέο
γeως- τόν ισε ο r. Περστέρης
διος εξέφρασε
την ικανοποίησή του για το
στόσο μεγάλο ενδιαφέρον .
2019, και.
Δυστυχός. μία προσπέθεια που
είχαμε ξεχινήσει το 2010 για τα
Created by Universal Document Converter