Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ!
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4875 (11475)
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΣΕΛ. 24
www.elora.gr
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑΓ
ΤΡΑΒΕΣΤΙ
με αλλαγή φύλου,
Χωρίς θρήσκευμα!
ΓΠ ΕΠΡ Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣΚΑΙ Β/ΟΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙ ,
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Email:
Πι μαμ με ω
Σχολικό έτος
uΕΗ α. εαμηααμΗΗΕ μΗΗ muun
ΣΕΛΙΔΕΣ 4,5
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
AF. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡEΝΩΝ:
AR ΜΗΤΡΠΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΒΡατ η4υαμμοΠι μουα
Γ1ΕHμ ΠΤμΗ ΠΤηΗ
ΑP. ΔΗΜΟΤΟΛΟΠΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΠαμΙ μΗ Ρ Η αι Σ
Π μμαιΗμ μnm
ΔΗΜΟΥ:
ΠΠ ΠΗΠΗ ΠΗ
μ105 ΝΑΠΙμιμαμΑΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
ΝΟΜΟΥ!
ΠΙΟ 15 Ηtμs
ΠήΣΑΑαααα αm
ΜΝ Μ (μ4 anE
παρακολούύθησε κατά το
μαθητ.
σχολικό έτος
το νένος
μαθήματα της Τρίτης (Γ τάξης Γενικού Λυκείου (ομάδα Προσανατολισμού:
18883α t#e54 μασαμαπου λαυι και τη4
aaμε να σαμίααιμευε α954υg
unΡ4Ραμ4ααΓ5 μαμα αρα μα01μοΒΗι αΑ μΗ 11 μηη
ΠΠ54ΠΑηaυαία υμημου
μμ1μΗ
Επααο 14Α Αποκ ακα
-Σετελική φάση επαλήθευσης η Πρόρρηση του Πατροχοσμάγα τα τέσσερα 7, τρία Κκαι
ένα Π- Τα μεγάλα γεγονότα πλησιάζουν και οι Ελληνες παραμένουμε αμετανόητοι!
-Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης: Ιδούτα μέτρα για να αποτραπείο πόλεμος με τν Τουρκία
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔ
ΠΑΤΙΣ ΕΚΙΟΓΕΣ
ΣΠΕ7ΙΟΥΛΟΥ!.
ΣΕΛΙΔΕΣ
6-9,25
ΤΕ Μanne Truts.α.
Drill Ship
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ,
Ε1ΗΕ ΕE Η ΕΗΙΕ Η ΗΗΕ Η Ε Ε Η1Η Η Ε Ε Ε ΕΕ
"ΑΤΤΙΛΑΣ 3"