Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9842-ΕΤΟΣ 350 -ΤΙΜΗ 1 .ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΗΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ Ε
Στς 853,32 μονάδες
Άνοδος 0,70%
Επίξυρου ακμης
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ρεr ΨΗ
κυπριαΚή ΑΖ
Πολύ υψηλός ο στόχος
για το πλεόνασμα
Σελ. 5
M. ΝΤΡΑΓΚΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ
"Φουσκωμένο"
Πλεόνασμα
Μεινω φόρους και εισφορές,
φέρνετε επενδύσεις
Οι χρηματοδοτικές
συνθήκες στην Ελλάδα
έχουν βελπωθεί
σημαντικά
Υπέρβαση του στόχου για τα έσοδα το
απεντάμηνο λόγω της καταβολής
του τ μήματος 1,1 δισ. ευρ για επέκταση της
του Ελ . Βενιζλος αλλά και
ευρ από κέρ διακρατά
το Πλεόνασύμβασης
της "δόσης"
δη ελληνικν ομολόγων
των 644 εκατ.
Σελ. 8
το ευρωσύστημα φούσκωσε
ευρ έναντι στόχου
σμα στα 918 εκατ.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
για έλλειμμα 1,47 δισ. ευρ
γενούς πλεονάσματος 853 εκατ .
για την ίδια περίοδο
Από την ανάλυση των δαπανν ,
και ΠωτοΣΕ
το 2018.
ξεΠου
Πέρασαν το στόχο, Προκύπτει ότι το
ΥΠΟΙΚ χρησιμοποfησε μέρος το
νν " υπό κατανομή" για την πληρωμή τmς
λεγόμενης "13ης σύνταξης".
Ειδικότερα,
Αρχίζουντοι πολομες
στη δίκη χρυσής αυγής
των δαΠC7) ΣΕΒ
δαπάνες
του κρατικού
προϋπολογισμού για την Περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 ανίλθαν σπα 21,945
Παρουσιάζονται αυξημέ
π. ευρ έναντι του στοδισ. ευρ
Να συμφωνήσουμε
στην υλοποίηση των
απαραίτητων λύσεων
για τη χρα
νες κατά 255 εκατ
Η διαφορά αυτή , όπως σημεινει
ΥΠΟΙΚ , οφείλεται κυρίως
ότι μεταβιβάσθηκαν στον ΕΦΚΑ 971
ευρ για την
γεγονός
χορίγηση της 13η
εκατ.
σύνταξης.
Σελ 4
Σελ. 2
Ο λογικός