Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

19

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5165

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ

H ισχυρή οµάδα της Ν.∆. στην Αχαΐα

Μητσοτάκης
Κυριάκος
(Πρόεδρος Ν∆,
Οικονοµολόγος)

Αλεξοπούλου
Χριστίνα
(Πολ. Μηχανικός)

Γιαννιά
Ευσταθία
(Αποστρ. ΕΛ.ΑΣ.)

Νταβλούρος
Αθανάσιος
(Αποστρ. ΕΛ.ΑΣ.)

Ρηγοπούλου
Ασπασία
(Ιατρός)

Ταπεινού
Ελένη
(Επιχειρηµατίας)

ΟΚΤΩ ∆ΟΚΙΜ
ΑΣΜ
ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΟ ΨΗΦΟ∆Ε ΠΡΟΣΩΠΑ
ΛΤΙΟ ΝΙΚΗΣ

Κατσανιώτης
Ανδρέας
(Γεωπόνος)

ΚονιδάρηΑντωνοπούλου Ελένη
(∆ηµ.Υπάλληλος)

Κουτρουµάνης
Γεώργιος
(Λογιστής)

Τραχήλη
Αθηνά
(Κτηνίατρος)

Τσιγκρής
Άγγελος
(∆ικηγόρος)

Φωτήλας
Ιάσων
(∆ικηγόρος)
ΣΕΛ. 4-5

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΠ

ΣΕ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ

Εξι πνιγµοί σε
µια εβδοµάδα!
ΣΕΛ. 2

Μπάζει

από παντού!

n ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Frigoglass:
Κραυγή αγωνίας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ
n ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
«Άγιος Ανδρέας»: Παγώνουν οι µετακινήσεις, προσωρινή ανακωχή

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 21-24

ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΣΕΡΒΟ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Σε διπλό µέτωπο η Παναχαϊκή
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ