Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4.CM Κ
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
Τ.224:0240
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΥΝΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ Τ μη Ε1 ΑΡΦΥΜΟΥ 22.219
40 ΣΕΛΔΕΣ
Τσίπρας. Η κάληη θα είναι
άδεια στις 7 Ιουλίου
Mητσοτάκης: Μεισεις
στους φόρους από το 2020
ΣΕΛ. 3,4 και 5
Διλήμματα, μηνύμαα
καιυμοσχέσεις
ΣΥΝΕΝΤΕΕΗ
Βραβεύτηκαν
ξενοδοχεία
της Ρόδου
Ευχαριστεί τους
συγχωριανούς του
ο Γιργος Στουριάς
Η Ελέα Κουτούνη , το
κορίτοι του ΚΑΡΟΥ
60 χρόνα μει .
And mv TU Νordi στη διάρκεια
ειδικής εκδήλσης noυ έγνε
npoxBéc
Τον εξέλεξην npdεδρο ωυ τοηκού ουμβουλίου θεολόγο .
ΣΕΛ 10
ΕΛ 12
ΣΕA 11
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΥΝΙΟΥ
μαζί με τη " ΡΟΔΙΑΚΗ"
ΔΩΡΕΑΝ το ένθετο ββλιαράκι
ritex.
Luxurious Medical Aesthetics
& Plastic Surgery
PLASTIC SURGERY CLINICS
Τα Φρα
- Λεωφ. Κnφιoίας 18, 6ος όροφος- Α0iνa
Τ.211 4104141 | K 6934 436 436
Τριοντν 17, Ιολυσός-Ρόδος
yου Tνeύμαιο
τ.2241401010-22410 943331 Κ. 636 630 630
[email protected]
www.dimitradiou.gr
Αnorrdoματα από την Αληθνήεν οεό Ζυηή
ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ Ο