Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apιθμ. φύλλου 35951 Κυριακή 16 υνiου 2019 m itharrosnems gr
Ασπη όχυμα Κολομάτος.
(ΟAPPΟt
COMMοσ0 ΛC
Wwe,00ηΣκόο π-20 8 37
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τή 1 υ ρo
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ <ΠΑΤΩΣΕ> ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΕΚΛΟΓΕΣ ,
ΑΥΤΟΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΕΣ, ΚΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ
| ΜΕΝΟΥΜΕ... ΕΛΛΑΔΑ
κρίσης
εκλογν και
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Εrιβεβαινεται
ο ευρωπτκός
Aρνητικά έχοι επηροσοι ταν
οξερχάμενο τουρισμό η παρa
τεταμόνη προsκλογική πeπροσανατο cionmioΜμ ΛΟS0OR
λισμός του
που ξεκήνησε με τις ουρω
κλαγς , Τ ουτοδιαικητικές και
συνοχζοται τρα μό Τις
εθυκός.
W μρή ανοσα δίει στην
σαδα 5
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Το πρόγραμμα
μορα του Αγίου Πούματος
αλλά γα τα μεγάλα πακάτ
των καλακαιpν διακατν, ο
της ΝΔ.
είναι αέναντ
κάσμας μευ Μ των
στην κοινωνία
εκλαγν της 7ης Ιουλίου, εν
κόποιοι προχρησαν ακόμα
και σε ακύρωωση των κρατήα4δα5
Τ χαν κανο.
Κολαμήτας μλντος στο Ο.
εξηγούν πως έχει κνηθοί η πόpiαδας από το Μάιο και μετ .
Τι περιμέναυν στη συΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Γιορτάζε
και τιμά την
Πεντηκοστή
σδα 11
Σaίδα 7
ΑΚTΕΟ
ΞΕΧPRESS
Ισχυρή χαλαζότωση στη
Μεσσηνία, έσπασαν παρμπρίζ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
Η πραγματική επανάσταση
στη Laser αποτρίχωση
ΣΕAΙΔA
Χωρίς πόνο, για όλους τους tύπouς δέpματος
Δενοyονας ων τηω aκγo
oυοriμaiς σες
Aνδυνα αποτελεοματικά, με απόλυτη αοφάλεια
ΑΜ 1 . ΛΑΜΠΟΥ
σοιTEΟΕΧΕS
Φυμμεχ εεήpωση
μ όυλο όνακαηφο
5ια υί 5κi
Τιλ. 27210-660558 271066077 wwwAtpskω.gr
Παστελonoia . Ζaναρonλοστκn
Μδtus AX
ΑΠΟ ΤΟ 1950
60 χρόνια τυρόπιτα !
4ας ενκοριστούμε !
EE νopςη
Πρωτο
Σκoδν (υ
DNε Σa
με ογό το nasΝ
ΔΕΡΜΑΤρ ΟΕΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΟηΟΥΛΟΥ 1 1-KAΛAΜΑΤΑ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝTΕΒΟΥ:
'σοεία
δη Φόση
μαλημέρα
Πamονα ΑΜ
ύγερονο ara5εuα-4
4028 7028
0i nλο
Με εp 0μο ταν ο9α
του νάθε naSnu
ΣΩΤΗΡΑΣ
ACTIVE
Eε εoίgto
Γndsς
25 χρονα κοντά 0ος
Κάθε Σάββατο και Κυριακή
Το cνισχυμένο neτpέλαιο
ΒP ULΤΙΜΑΤΕ DIESEL
Εργοοτριw
wοροδοaνν
ζυμορτκν
ΤΑΥΤΕΤΟΣ
Ηνe fpaεii Aupiμε Emiens.
/2p0ν
ΠΑιρapαμός γα νpσρς
Εia hλndμa
ΔΙΠΛΕΣ
Πληση Χονδρική-μmή
| ponpoνλi Aiς Bndio aχdς nnoo Σoύμέ Au
στην καλύτερη τιμή της αγοράς
γu cta
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΑΣ
Σταδίου 82
Τλ 27210-26 179 6974490350
NhohaΚΛΑΠ Αn 6
Ασπρόχωμα ιπλnσίον Αθανασουr
2721069093