Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2091
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΧΡΟΝΟΣ:46ος
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ιστορική μνήμη οικογένειας Τρικούπη
Να καθιερωθείετήσιο μνημόσυνο εκτός του Χαριλάου Τρικούπη
Επαμειννδα Δεληγιργη
Οι εκλεκτοί
εκπρόσωποί μας
Συνάντηση
Απ. Κατσιφάρα .
Νεκτάριου Φαρμάκη
στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
και για τον
Την εκδήλωση συντόνισε ο κ . Παν.
Κοντός Καθηγητής της φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνν
και Πρόεδρος του ΔΣ της Ατωλικής
συγγραφέα του βιβλίου και επεσήμανε
ότι ο κ. Διονύσης Μπερερής είναι μέλος
της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας
από της ιδρύσες της πριν 18 χρόνια
και έχει γράψει μέχρι σήμερα
δέκα βιβλία από τα οποία τα
τρία για το Μεσολόγγι
Το βιβλίο του αυτό αποτελεί εξαιρετική συμβολή στην
γνση όχι μόνο της οικογέ
νειας Τρικούτη, αλλά και της
ιστορίας της Ιεράς Πόλεως
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
"ο Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 έγινε στο
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο
Μεσολόγγι η παρουσίαση του β
βλίου του συμπολίτη μας Διονύση
Μπερερή<1ΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤΡΙΚΟΥΠΗ>, από το
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο ΙΠ.
Μεσολογγίου και την Ατωλική Πο
λιτιστική Εταιρεία. Ομιλητές ήταν
ο Δρ. Απόστολος Βετσόπουλος
συντονιστής Εκταιδευτικού Έργου
Δυτικής Ελλάδος, και οι απόγονοι
πολιτικν οικογενειν του Μεσολογγίου κ. φήμα Πετροτούλου-Χαρνη
Σελίδα 3
60000ο000000000000000000ο00ς
Έγινε δεκτή η ένσταση
του Δήμου Ιερς
Πόλεως Μεσολογγίου
για το Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Σελίδα 4
6000a66s6ss0040s604as4080na6ρa0ss600s0
Ξεκίνησαν οι
Εγγραφές στα ΚΔΑΠ
Μεσολογγίου.
Χρηματοδοτήθηκε από τον
εκπρόσωπο των Τρικούπηδων
κ. Γαβριήλ Κοκολίνη. Επιμελήθηκε της
καθηγήτρια Γαλλικής φιλολογίας και Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του έκδοσης ο Ηλίας Ζαπαντιτης και
ηκ Σταυροπούλου-Ντόκα Ακατερίνη Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου του τυπθηκε από τις εκδόσεις Αιτωλοα
διευθύντρια της Τράπεζας Ομφαλοπλα-Δήμου ΙΠ. Μεσολογγίου κ. Αναστάσιος καρνανικός Τύπος. Περιλαμβάνει και το
γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας
0 Φορέας Διαχείρησης Βιολογικν Ερευνν της Ακαδημίας 0 κ. Κοντός αφού παρουσίασε τους Τρικούπη. Το βιβλίο παρουσιάσθηκε
Κ.ΔΑ.Π.
Πολιτιστικής Εταιρείας
L.n.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Σελίδα 7
Σελίδα 4
00000000000000000090000φο0000Φ
κουντιακού Αματος του Ινστιτούτου Σκαρμούτσος
Σημαντική διάκριση
για τον συμπατριτη
μας οφθαλμίατρο
Ηλία Φερέτη
Αθηνν.
εκλεκτούς ομιλητές, αναφέρθηκε στον
και στην Αθήνα .
για την Κλείσοβα
Συνέχεια σελίδα 4
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙιΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΥΠΟ
"Είναι καιρός η πατρίδα μας να μπει
σε μια νέα, πιο φωτεινή, εποχή"
Μου03|
.Σελίδα 7
60000ο0000
"ΤΙΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ: Δεν θα αφήσουμε ΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Θα μεισουμε φόρους
τους Δήμους σε έναν φαύλο κύκλο ΕΝΦΙΑ Ασφαλιστικές εισφορές και θα δσυναλλαγής και ακυβερνησίας
*ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ: Η Ελλάδαδιατηρείτο δικαίωμα να μπλοκάρει
την ένταξη της γείτονος στην ΕΕ.
Το χειρότερο
νεκροταφείο
σουμε κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας
'....είδα 4
00000ο00000000000000000φοο0000000040
τικής αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος
Συνέντευξη στον Αντνη
Μουντάκη και τον Νίκο
Σουρλόπουλο (ELET)
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε
τοφυλάκιο τους έχει άμεση αποδέχθηκε το αίτημα μας μια αποτίμηση των αποτεσχέση με την Περιφέρεια Η συνέντευξη δόθηκε στα λεσμάτων των πρόσφατων
γραφεία της Νέας Δημοκρα- εκλογν , αλλά και για τον
Κλεισθενη" και τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
για να λειτουργήσει σωστά
αναφέρθηκε στη Συμφωνία
των Πρεσπν και τι θα
πράξει σε περίπτωση που
είναι πρωθυπουργός από
θήσει σειρά συνεντεύξεων
με υπουργούς που το χαρΠερι ..μαρίνας
λιμανιού
ο διοικητικό συμβούλιο (Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσωτης ΕIET, επιθυμντας
να αναδείξει τον σημαντικό
ρόλο του εβδομαδιαίου περιφερειακού τύπου, προχωρά
στην υλοποίηση σειράς εξωστρεφν δράσεων, ανάμεσα
στις οποίες περιλαμβάνονται και συνεντεύξεις με πο
λιτικούς, αλλάκαι σημαντικά
πρόσωπα της οικονομικής
ζωής , του πολιτισμού κλπ.
της χρας
Η πρωτοβουλία αυτή κατα- τερικν , Τουρισμού και).
γράφεται ως η πρτη στα
χρονικά του Περιφερειακού
Τύπου, καθς οι συνεντεύξεις θα πρ0ωθούνται σε Πρωθυπουργό της χρας κ.
όλες τις εφημερίδες και
ιστοσελίδες των μελν
της Ε.ETΞεκινντας αυτή
μας τη δράση δίνουμε βήμα
στους αρχηγούς πολιτικν
κομμάτων, εν θα ακολουΤοeE
Σελίδα 8
600040044600ά
Σελίδα 8
Ο Λεωνίδας Στούμπος
αιχμαλτισε
Η ΜΑΣΚΟΤ) του
Μεσολογγίου
την ομορφιάν
Εκαινάστηκε πρότητυ έιθεη
φωτογραφίας στη Δέξοδον
την 8η Ιουλίου .
Αναφέρθηκε ακόμη στον
σχεδιασμό της επόμενης μέρας που αφορά την Ελληνική
οικονομία, τους ελεύθερους
με τη συμμετοχή-εκ μέρους επαγγελματίες , τους αγρό
τες και την αναγέννηση της
του Δ.Σ Αντνη Μουντάκη υπαίθρου, τον τουρισμό , τον
δευτερογενή τομέα , αλλά
και την μαζική φυγή των
νέων στο εξωτερικό. Τέλος
επισημαίνει γιατί πρέπει να
τον εμπιστευτούν οι πολίτες
σ αυτή τη δύσκολη για τη
Σελίδα 3
Σελίδα 4
τίας την Δευτέρα 10-6-2019 ,
Τουρλίδα: ντροπή
ιεγκατάλειψη
Εδ να επισημάνουμε ότι,
τηρντας την ιεραρχία
απευθυνθήκαμε αρχικά στον
της Ε.ΕΤ- του προέδρου
Σχετικά με τη δράση
του μορφωτικού και
πολιτιστικού συλλόγου
αΚωστής Παλαμάφ
και του μέλους του Δ.Σ. Νίκου
Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο δεν Σουρλόπουλου .
πήραμε θετική απάντηση και
ως εκ τούτου στη συνέχεια
απευθυνθήκαμε στον Πρόε
δρο της Νέας Δημοκρατίας
και επικεφαλής της αξιωμα- ερωτήσεις , ο Πρόεδρος της
Μητσοτάκης εφ' όλης
της ύλης
Απαντντας σε όλες μας τις
Γράφειη
Σπ. Αλεξανδροπούλου
χρα εποχή.
Σελίδα 8
Σελίδα 6
90000000000φ0000000000000000ς
00000θ00
: Συνέχεια σελίδα 5
ΚΟΔ 2007 S