Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
() ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΚΑΜΟΣ.
ν Μ moi.
δρυτές . Διευθυντές: Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
τηε A 2007)
Σάμος, Σάββατο 15 Τουνίου 2019"
Αρ φυηλou : 41
1Ε100
Μόνο με ελικόπτερο
στην αντιπυρική Περίοδο!
Οι υποψήφιοι βουλευτές
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
α onaτηeούν
τουκ Μονοδή non n nοpοuίa tnκατέρoυ , μεοοίου τύnou , κοmov nou φρει
me ν Τοm ον
w oφn
DPo κτο τη
Freak
pouyαρ
ς noporoνwν για
at vn avν ν neouEP Ομo ερο ο
νoun μκόνα τν Ποοσθεστκύγαγορανοράγτέου Canatalατουοτη. mo mmδer τ nντn
καο P2 ν Το vοος snl
ν n τον o
μομοτη 0 κouστέροση reupοσης ano tm στνn εκonΜoς nuκoγoς στη
nponpotrνης onoς tφερον anayς όοον οφoρό τη στόομευση twv nupope , pωon εno poκτηρa τmν ξεnn κατoστροφη για ο νnoo και τον ou
nonootno wυ too αι nona oα μη σνονουμενου στοου των nupomονντα NΑΑ.
*Nourχ στη ομΑ nt, το ρ
μ nonu καnd anotnioματο στη δύ
Αφέθηκε στην εγκατάλειψη
το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου
Σόμου , εnenήη η nύon της nopouoioς τους όταν ουτή ononθε Η Μοpo των
,10πό νoηpooyoouν τη Σόμο. Χρoνoς nonpoς γιοτην εξnn τς nup awου ατης ΒooκΚ o ανακοορ στο έροτo κατρu
κογός, Eε nεpίτon noυ onoaeoύν ano τη Eκύρο , όnou undρκει αoμη ήνος ηoνoοίνωση της " onς Ευonepοonς
Κυριάκος Μητσοτάκης
.Είναι καιρός η πατρίδα μας
να μπει σε μια νέα, πιο φωτεινή, εποχή
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Προεκλογικό
καμπανάκι
οφoτες nopoς nou φηφίστηuov anό την εnnwή
στο tέλος tου έτους 0 ένουν επτεneel
να ου αι εΜης ορχς δν ανδουηκυν τος
θεσμούς oαμόνο rov ψnφίooυν τν napon 13nς oύ
r ς κα ος ρ ς δν enKaσρα aeι pa.
νηuένoe ρ ν uό εa ετtς της oμpu
Loupnoroου.
Περιφερειακές και Δημοτικές
εκλογές 2019
eno και σnενκό ηρόo noος e.
tpono, μην οφνoυμε anepioxro vo nepvoύν στος
στο φέμα mo0εo nononnoaooτα με ραγeaίους
κe oδέθπκ: 5ο ατο o
6α opμooυνων νtων.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα