Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ανοιχτή επιστολή
Γρηγοράκου
στους Λάκωνες > σελ.7
Μουσικές του κόσμου
και του χρόνου στο Μουσείο
Ελιάς και Λαδιού Σπόρτης > σελ. 10
Εγκύκλιος
του Μητροπολίτη Μάνης
για την εορτή τς Πενηκοστής σελ 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 | Έτος 23 Αριθμός 5669| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] www.laakonikos.gr
Από τη Σπάρτη
κατακτητής
Πρτη φωλιά
της καρέτα-καρέτα
για το 2019 στον
Λακωνικό Κόλπο
του διαστήματος
Επικεφαλής της Διαστημικής Βιομηχανίας της Αυστραλίας ο Ανδ. Κορωνιός
Την ηρτη φωλιά θαλάσσιας
χελνας
καρέτα -καρέτα
[caretta-caretta) στον Λακωγικό Κόληo εντόηισν και κατέγραψαν οι εθελοντές του
ΑΡΧΕΛΩΝ* , Συλλόγου για
την Προστασίο της θαλάσσιας
Χελνας Η φωλιά βρέθηκε
στην nαραλία της Σελινίτσας
την Κυριακή 9 Ιουνίου και τοnoθετήθηκε ειδική σήμανση
για Προστοσία αnό τη θήρευση ζων και για ενημέ
ρωση των λουόμενων .
Το ερευνητικό ηρόγραμμα
πεδίου του Συλλόγου -ΑΡΧΕ
Τον δικό τους μύθο- χτίζουν
εδ και αρκετά χρόνια οι Λά - ενός ουτοδημιούργητου ανκωνες της διασποράς οι οπoίoι θρηο ,
ετο έργο και τις επιτυχίες τους Περίπου χρόνια ταξίδεψε από τη
: διάφορους τομείς αnασχόλησης, διαφημίζουν με τον καλύ- λία για να κυνηγήσει το όνειρό
Χαρακτηριστική Περίπτωση
αφήσει την ιδιαίτερη Πατρίδα
του , τη Σηάρτη, και να μεταναστεύσει στην Αυστραλία , ξεκι
τομέα της Βιομηχανίας και των
επιχειρήσεων , Όμως, η καταξίωση του δεν Περιορίστηκε
στην εκπαίδευση και στα ακαδημαϊκά καθήκοντά του, καθς
σε μια μοναδική Πρόκληση της
καριέρας του , κλήθηκε να ηynθεί της Διαστημικής Βιομηχαonoίος ηριν από 50
νντας
ηλευρό των θείων του .
Σήμερα, στα 65 του χρόνιο, ο
Λακωνία στη μακρινή Αυστρα τερο δυνατό τρόπο την περιοχή του , αnoτελεί οκ Ανδρέας Κο - Αν . Κορωνιός θεωρείται ένας
μας σε κάθε "γωνιά- του Πλα - ρωνιός . Σε ηλικία 17 ετν , επιτυχημένος καθηγητής ΣυΛΩΝ- στον Λακωνικό κόληο
εκπονείται με σκοηό τον εντοΠισμό , την καταγραφή και την
ιατα μηερηφάγειας στους noυ είχε ααλάβει την mnσυμηατριτες τους .
Κοσμήτορος του Πανεπιστημίου μεγαλύτερου κέντρου έρευνας
τροφή του , υnοxρεθηκε να της Νότιας Αυστραλίας στον στη χρα . συνέχεια σελ. 9
Προστασία φωλιν των καρέτα-καρέτα, τη συλλογή επστημονικν δεδομένων αλλά
και την ενημέρωση και ευαιΥλοποιούνται έξι έργα με Προϋπολογισμό 5,26 εκατ. ευρ
Για την ανάδειξη της λακωνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς
σθητοnοίηση των επισκεπτν
και των κατοίκων της Περιοχής
Το φετινό Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 25 Μαΐου και θα
διαρκέσει μέχρι 30 ΣεπτεμΗ δήλωση του Στ. Αραχωβίτη
βρίου, όπου Πάνω αnό 80
Νέα έργα nou θα αναδείξουν
την Πολιτιστική κληρονομιά της
Λακωνίας μπαίνουν άμεσα σε
τροχιά υλοnοίησης .
Συγκεκριμέένα , με απόφαση
του υφυπουργού Οικονομίας &
Ανάπτυξης , Στάθη Γιαννακίδη .
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Εnενδύσεων έξι
εθελοντές από όλο τον κόσμο
θα συμβάλλουν στις Προσπ
θειες του ΑΡΧΕΛΩΝ για να
διασφαλιστεί μακροηρόθεσμα
εnιβίυση του σπάνιου
ουτού θαλάσσιου ερηεού.
συνέχεια σελ. 7
(Εκ)τετέλεσται
(Εκέψεις ότακτες
υπουργού Πολιτισμού , Μυροί νης Ζορμπά , ύστερα από σχε τικά
δελτία
τεχνικά
και ανυπότακτες)
γράφει ο Αθανάσιος Στρίκος
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. συνέχεια σελ . 8
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα