Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ COCA COLA HBC , TΙΤΑΝ , ΤΕΧΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ . 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΖΕΙ ΠΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, VIΟHALCO, AEGEAN , ΟΛΠ . 24-25
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ . 15
Θετικό σήμα
από τα τρίμινα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 13
ΕΙΣΗΙΜΕΝΕΣ. 11
Μάχη για τα μερίδια
αγοράς στα νέα δάνεια
Τπεριμένουν
μετά τις εκλογές
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΓT.com
FINANCIAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Uο2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
14-18 Ιουνίου 2019 . e1
Αρ. Φύλλου 1108
Έτος 22ο
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ. 6
EUROMEDICA
ΝΗΡΕΥΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ . 11
CRETA FARMS
ΑΓΟΡΕΣ: Η ΓEDΩΣ. ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ .29
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΤΟΤΟΠΙΟ
osi oiα
Τι λέπουν οι ξένον
ετε ν
ια το μετεβιογικό,
PΕΠΟΡΤΑΖ Ε 89.
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.
9 1771108 531000
Υ αηςτα α