Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εβδομοδιαία Εφημερίδα
ΕTΟ190ΑpeoύΜa 805
e ΠΑAΣΗ 140mμσΥ 200
wwwanepcia g .200ε
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ( 26410 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΟΧΙ ΠΙΑ ..
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλεκάδους... κι τποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δεπάει χαμένο.
οιση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Αντιδράσεις για την
Γεωπονική Σχολή στο Μεσολόγγι.
Ηπολιτστική
διαθήνη
τουγλύπτη
θόδωρου
Ταδημοστμαα για την ρα της Γeuνος Σολής Αmoaκpναας στο Μaoαλάγγ προκάλσο
έντονς αντδρόστις Δηλσος στό rρyo Παταναστισίου α Θυμά Κουοά ΣΕΛΔΕΣ 5 και 9
Ενίσχυση 15.000 ανέργων
Σην ετόμεη Ειδοση υκΝαγεlας
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
αΕίναι καιρός η πατρίδα
μας να μπει σε μια νέα
πιο φωτεινή, εποχήν
Δύο νέα προγράμματα ανακοίνωσε η Διοικήτρια του ΟΑΕΛ
Ο Υλύπτης Θόδωρος
έυ aro τη ήστικ7 Ιu
νου 201 Λίν μέpες πρν
στό το θoνaτi u rησt
στό τνκόμη του Νa a
καπαγράeι μα τελευτί .
αφήνησn κατάθοστp άτς
θεγε ο διος στυά με τα
πιδά του βματι στο χο
ρό τpuπaτpα u τον Αγο
Βλάση kπωλοκορνανίας
τα ατοίa ήτιν κτ0ορστιά
γατην μετέτατα nαρεία t
Το κμνοωτό napaθoμε εδ μντης τη μνήμη
τα moουΑnΡΕmOn: H E 0
τmpτο διotμο vαμootmevοξητης
vetovος στmνEE.
ΤΑΝΕΣΕEΝΗ: ν θοoφήooμε τους Δ.
μους σt νοrφοοκuoooνoioής σoεβερηoeς
τ οοΝOMM 0υ μrεοουμ φόρου
ENA Aοφαhoτκέςεοpoρές καrθα δύοουμε
κinppo γιaες 9oες εροoίος
του. Θα κλοφορήσα σύντομα σε ένυπη μορφή κα
στό το rεροδοό ΡΚα Αγp
Συνέντευ στον τνη Μοντάn
τον ο Σοuporo0 ΕEI
ΣΕΛM 8
Η σταυροδοσία στην
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Καλοκαίρι 2019
στο Ελληνίςω
Σετελικό στάδο σεξεprασίας γα την
έκδοσή ταυς βρίσκονται δύο νέπα προγράμματα του ΟΑΕΔ σύμφωνα μετην
διοικήτρια του ΟργανΜσμού Μαρα Κα ραμεσίνη, η οποία περέγραψε όλα τα
&ομένα των στερχόμενων δράσεων.
Τα νέα προγράμματα αφορούν συνολικά 15000 άνεργους . ΣΕΛΙΔΑ 14
Ανa γε mpoypaμα
ΣΕΛΙA 9
του Ελληός. γα το καλοκα του 2019. Ο τρoς
rpaτάσως αια ουναλες
rouέpuvπρογραμμποτά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ρύθμιση οφειλν στον Δήμο Αγρινίου
Ηπολιτική
των πολιτν
ΣENΔΑ 4
ΟΔήμος Αpεάου πλά όους ενδopοοντoι να ρυμίσουν τς οpελές wυς με ανούς όρος, να οταχβούν στη aιτοpuμη wuν. 46112019 pοθες κα α όρα τηκ pύθσης ΕΛΔΑ 7
Ετίθεση στον
διοχιρστή του
μμnaioionews
Σος Δrμωτοός οoyiς υς 26ης Mdίοu εδ | κtanpοςuοψηpν να κνυν τναr
φοή τος στν τουπoτή οpta a
troo βoμόο, oος νηoν urρo .
ρχσενα aoovτα φa ΕΛΔΑ
Υποτροφίες μαθητν από την Ενωση Αγρινίου
Μοφοήτην έναρδη τν Πολλοδον Εξπάνωνη Ενωση Αyανί uνμξιστους υτοφη
φioος της Amωλοσκαpναοςόm τι θαομοτήσα 4 () υποφοφες τω 1.500 τιp ΣΕΛΔΑ 5
Λοτή κι απή συθε
η rημο δατpιστής
του ταπού bbgtou Πανa,
τολίου p2ntclinow το
στόγτυμα της Δευέρας 10
bυνου .
nAMaEOι εκλογές
ΡupρaΗΜΑ
Αwibστν θονάn ntoυγάννη
AGΟ:Ο ΔρΧ που nαpνη κιpάλια
ΗΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψενα γn oνα και ΚΑΘΕ ΒΟΜΑΑ
δημοo στης στλς της ανοτε
ΣΕΝΚΙΗ1ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γpopao naντος olapόoλος
ΣΕΝΑ 4