Πρωτοσέλιδο Αναγνώστης:Recognized text:
Αναζνωστηs
Πανελλήνο
Αντάμωμα
Βλάχων
στα Τρίκαλα
4σελ. 2
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 1,00 Ε
ΕΤΟΣ 170-ΑP ΦΥΛΛΟΥ 749
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019|
Αντίστροφη μέτρηση
για εθνικές εκλογές
φσελ, 6
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ:
<Βούλιαξεν από κόσμο
μοναστήρι της Αναλήψεως!
του Σωτήρος Συκέας
Η σταυροδοσία όλων
Των συμβούλων
στο Δήμο Ελασσόνας
Ασελ, 4
σελ. 7
Συνάντηση τυροκομικν
επιχειρήσεων με ξένους
αγοράστές
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
δημότες της Ελοοονος και δαίερα τους δημότες
στον δήμο Ανηχασίων , στον οποίο ήμουν υποψήφα
Ευχαριστ τον κύρο Ευoγγελου mου με συμπε.
pieλαβε στον συνδυοσμό του , συγχαρητήρια για oν
όξιο εκλοκό του αγνα, mαpόkου που τα αποτελέ .
σματα δεν ήταν τα εmeυμητά !
Θέλω να συγχαρ Τον κύριο rάισα για την εκλο 4 σελ. 3
ΚΕφυγεν 58χρονος καπόδημος)
Ελασσονίτης
γή του και να ου ευχηθ καλή αρχή στα κοθήκονά του !
Ελπζω να ουντργοστούμε όψογα γα το καλό όλων ων δημοιν !
φ σελ, 3
Με πμή
Κατερίνα Ζηpδέλη- Eερεπίδη
Συνέχεια ασφαλτοστρσεων
σε ολόκληρο το Δήμο
σελ. 6
Εγrroς
Η Ελασσόνα αποχαιρέτησε
Το 15χρονο καγγελούδι
φ σελ. 11
Μετά την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των Δημοτκν Εκογν από το Πρωτοδοαίο tχu
την ηθική υποχρέωση να ευχεριτήσω όλους Τους
συνδημότες μος
Πρτον όσοι στήρξαν με κάθε τρόπο τον συνδυασμό μας ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΤΕΙΑ - ΠΥΛΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗE .
Δεύτερον όσοι με ψήφισαν και με ανέδαξαν με την
νεανικότητα μου δεύπρο σε σιουρούς προήμησης
λαγής
72ημα
ημαληή
| Meoio roλλο
υπεμήpo θaurs Ν Λωο
Τρίτον όλους που συμμετείχαν στις δημοκρατκές
δαδικασίες των εκλογν.
ΟΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΥ ΤοΠΟΥ ΜΑΣ!
κίνημα
ολλαγής
aniστη στο μέλον
Με πμή
ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Δ. ΕΑΡΧΟΣ