Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6785
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΟΚΑ: Οι
Προϋποθέσεs
συνταξιοδότησns
λόγω αναππρίas για
ασφαλισμένοus
με οφειλέs
Με αλλαγές στα εισοδηματικά
κριτήρια το Νέο Εξοικονομ
Σε γραμμή εκκίνησης ,
όμως με ανοιχτά θέματα βρίσκεται το έο
σμό 400 εκατομμύρια
ευρ (250 εκατ. δημό1Χρηματοδότηση
ιδιωτική συμμετοχή )
εν υπολογίζεται ότι
θα ενταχθούν 25.000
οκς κατοικίες.
μηση κατοίκον .
όπως πφοκύπτει από
τις επίσημες ανακοινωσεις του ΤΕ,
δη γός Εφαρμογής
Τύπου προς τους διαπ στευμένους δημοσιο γράφους ..
λοντος και Ενέργειας γωστό με την δηγού γίνει στα μέσα της ερ Γιργος
ανακοίνωσε ότι ο πpoγραμματισμός
'Το σύνολο των χαρακτηριστικν του νέου
nuogi
απαιτούμενες
ο0ηγιες χεταμε
; Περιβάλ
οφειλν υποψήφιων
συνταξιούχων, λόγω
ανατηρίας , από τη
σύνταξη , έδωσε με
Σταθάκης ευση του
γραμμα 45.000 έως
50.000 ευρ για το
ετήσιο οικογενειακό
oημα, τα οπoίa
. Το ετήσιο οικογενει.
ακό εισόδημα , να αυξηθεί σημαντικά μέχρι
οσού των 85.000
, Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ενδεχοΓενιχόμενης εβδομάδας
ς Δηλαδή περί τις 20 Ιουνιου 2019.
Εφαρμογής. ο
αμματέ
δυσε ο Ενιαίος Φορέας
υποβολή αιτήσεων γα γειας M. Βερροιόπουτικά κριτήσοδ
Κοινωνικής
λος . δήλωσε
το δεύτερο κύκλο του
προγράμματος εξοι.
κονομηση κατ οίκον
πλαίσιο της συνέντευξης, Τυπου οτι η ετοι
Ανοιχτό θέμα είναι η
συμμετοχή
Ασφάλισης.
"νένεα στην 11
των μεμέσα Ιουλίου, με διευρυμένα εισοδηματικά
όρια, προκειμένου να
στο νέο πρόγραμμα .
Θέμα για το οποίο
όπως ποέκυψε από
ολοκληρωθεί και απομένουν ορισμένες διαδικαστικές ενέργειες
Τέλ0s
οι δωρεάν
εξετάσειs
από τον
καταρνηθεί και να προβλέπεται συμμετοχή
στο πρόγραμμα και
χωρίς οριο εισοδήματιση του , προκειμένου
να υπογραφεί η σχετική υπουργική απόΟδηνός στη δημοσιόΠράγμα , που
όπως διευκρίνισε "θα
προσωπων της πολιτικής ηγεσίας
ταξης και νοικοκυριά
με μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα .
εξετάζονται
9 dnA30 o0ο
Η διεύρυνση είτε η
αεξοικονόμηση
κατ'οίκον 11- , θα έχει τητα
συνολικό προϋπολογιόριο, πou ήταν στο
προηγούμενο
πρόσυνέχεια στην 10
τα "μυστικά"
Από την τσέτη τους
α.πληoνουν οι
ασφαλισμένοι
ΕΟΠΥY τις διαγνωστικές εξετάσεις πλέον,
για το
Ξ4Ε Ο
Κτηματολόγιοι
- /0-01Ξ ΗΠυμ! ι !'
στηριακοί γιατροί και
τα διαγνωστικά κέντρα αποφάσισαν τη
Τετάρτη, ναι μεν να
ΕΕΦ ΤΙ3ή
ε0οσ αή
Σελίδα 9 e00