Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

33oC, 21:00

24oC - Υγρασία 45%-65% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:08

€0.80

Ότι το φάντασμα της διαχείρισης των σκουπιδιών θα ξεπρόβαλε απειλητικά μόλις θάπεφτε η αυλαία των τοπικών εκλογών, δεν χρειαζόταν μαντικές δυνατότητες για να το προβλέψει κάποιος. Η ίδια η προεκλογική περίοδος λειτούργησε σαν υπνωτικό εφόσον από σχεδόν όλους επιλέχθηκε ένας ελλειπτικός
λόγος, βγαλμένος από άλλες εποχές και πάντως χωρίς να θίγονται τα επείγοντα και τα ζέοντα! Τώρα λοιπόν το ΣτΕ αποφαίνεται ότι ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Λευκίμμη, εφόσον βεβαίως αποκαταστήσετε για πολλαπλή φορά τις ζημιές από τον εμπρησμό και την αδειοδοτήσετε. 3>>

Ìßá ìåôáâáôéêÞ èçôåßá;

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4902

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ

Ðçãáßíåôå óôç Ëåõêßììç, ëÝåé ôï ÓôÅ




Άμεση μεταφορά εκτός
Κέρκυρας ζητεί ο Καλούδης
Οι προτάσεις συνεργασίας
της νέας δημοτικής αρχής

ÐñïóöõãÞ ï ÄÞìïò ãéá ôï ãÞðåäï óôï Ôåìðëüíé

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε καλό και δημιουργικό κλίμα διεξήχθη η
πρώτη διαπαραταξιακή συνάντηση εργασίας στον Δήμο
Κερκυραίων, ύστερα από την
πρόσκληση της νέας δημάρχου, Μ. Υδραίου. Μάλιστα,
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η
ίδια στο enimerosi.com, σκοπεύει στην καθιέρωση και τη
μετατροπή της σε δημοτικό
θεσμό σε βάθος τετραετίας. Εν
προκειμένω, η συνάντηση θα
επαναληφθεί σε μια εβδομάδα,
δέκα μέρες, που η ενημέρωση
των νέων Αρχών θα είναι ακόμα καλύτερη.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέο εμπόδιο προέκυψε στο σχέδιο αποσυμφόρησης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και διαχείρισης των απορριμμάτων
για τη μεταβατική, τουλάχιστον, περίοδο, έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου (το νέο οικόπεδο προορίζεται να στεγάσει την ενδιάμεση διαχείριση, ενόσω θα προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του Εργοστασίου ΟλοΣελίδες 5-7>> κληρωμένης Διαχείρισης). Πιο συγκεκριμένα, οι προσυμβατικοί όροι αγοραπωλησίας του οικοπέδου των 52 στρεμμάτων δεν
εγκρίθηκαν από τον Επίτροπο. 7>>

ÂãÞêå ç ðåíôÜäá ãéá
ôï øçöïäÝëôéï ÓÕÑÉÆÁ 3>>
ÐáñáóêåõÞ 14 Éïõíßïõ
Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Viking Star
07:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 954
Costa Victoria
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605

9151 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα στο λιμάνι

Áíôßäñáóç ÄÞìïõ ÅñãáæïìÝíùí ÏÔÁ óôï
"ìðáêÜëéêï" Êáëïýäç 8>>

Ìá÷åéìÜñçò - ËÝóóçò:
÷èåò ìå Íéêïëïýæï,
óÞìåñá ìå Ìåñüðç

8>>

ÅíäéáöÝñïí ãéá
Êïõôæáâáóßëç êáé ÓéáôñáâÜíç

15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα