Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymp lobίmn. gr
Ε o pοo oν
Dp0ou π bp
ΠAΑΣVΗ Μ ΟΥΝOΥ 3019
ΕΛΣΤΑΕ
ΣΤΗΝ ΠΕΝΟΧΗ
ΕΒΝΚΟΥΣΤΑΑΙΟΥ
Στο 19,2% αυξθηκε
Εργασίες
για την ολοκλήρωση
των αθλη τικν
εγκαταστάσεων
η ανεργία
ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΤΡΜΗΝΟ
Τη ανοο pe η oτριβα οπpο ε
161 α νυαwντην
οu010 5 0oooηνoou
pomounτυ oυς Αφηo Tη.
ΔΥΟ ΠΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΡΥ
ΚΑΙ ΕΜΑ ΜΠ ΕΤ συλ5
dnμα κα wotννΟοαo1 Οουα Η.
oonσημηε ό 05% ο ooη με
ΥΠΟΥΡΓHΟ ΥΤΑΣ
Αφήνει τους
ασθενείς χωρίς
φάρμακα
φnoτυ
0οuός w odpνα0τ 3 .
ooη μοgoriμo 4pο μκηε.
4% oη μκ wnpgrvo
Ταυλ ς ηροin
aς γukς σο μa ης 14βεn ση
Δή Mεδουία oα μα u ήνw
ΚΑΤΑΕAΛΟΥΝ σΙ ΦΑΡΜΑΚ WTΙΚΕΣ
μηο η προηρόκ όΔ ρόν.
to αακ όνως αο όκμ κ D4
, ao άιο η, σο nομα τυ tρw
στA 3
Μπέπυ Σκούφα
o ότυ πτηκ .
ΑΝΑKONΟΣΗ ΠΟΨΗ9ιΟΤHΤΑΣ
Aυξημένα μέτρα
της Τροχαίας
για το τριήμερο
ΤΟΥΑΠΟΥ ΠΝΕΥΜΝΟΣ
namμΤ Ε
κu mς.
ωολνΗ
ναμπ ς
Ανa μέ
Τρομος μ στ πν αpο.
ΗΗΜ ΗΗ
oeted Κ Μ π κι ή ό iος nφκμ
Μumς ογίης κλαρς wαδρμά, o
να ου oσοκύ Ποτής u
ΕΣΠΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟNAΣ
Τ nΑ n ΑΣ 0ο μός σp
Ρ μήs Μ μΕ
mνeeέ, πά κος ιργμος, οo
σpi 0 ngeau μ.
Σε δράσεις ύψους 1,086 δισ. ευρ,
-4ηη ορτuή σνoμοη κυ εδ
κύ δ υ 4 ο
ΑΤ Κ ής.
M α. νκό
κou υπηρηρ Ραμ κΚ
p u ισt εντάχθηκαν 656 έργα
ΕΤΟΣ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΙ ΤΟ 2019
uau ομάn
PΟAneς .
η n ρn
Πoος νουντήτη η noρ
oν αυ δmη Π ηαεξίση mς
Eηςupτής Παpοoοoorς ou ΤAng
npμαας Κnoς Μν o14-mo.
ρόασογακδ4ω ou μμς
μ Yn n
Τodη δμήαυ α ο κ ά ΒΕτν
εha t uμ μος να y nρ
Κonpής Μaoo . Μ λομ ο
δoςu μεφνσυ pwόπο
mpo aξηη poή
rςπόηΜα ΗΟΑ
μαο mou nάτο μος wm μας
- Ρ4η ςeίας μ ς φονo
ηppioμrς
ΑΠΟ ΤΗ ΑΣΦΑΛΕΑ ΚΑΙΕΡΜΗΣ
Συνελήφθη 33χρονος
για διαρρήξεις σε ΑΤM
ΣΧΕΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΣΤΟΔΟΥ0 ΞΡΟ ΕΕΤAΖΕ Η ΕΛΑΣ
Συτttenσ m ός s.
Ασpάλoς Καηη ν ος
τ ΑΝ οηθφn
ΕΝ Γρκ i οu 39oτυ
eη μ Το α
ά δτάν κe
ΜΟ ΠΕΠ
χραόδαλς Εηός.
Ο μwόςφpot Αonτuό
Δuiς οpής Ηaδoloς
Μόnaδης Παpοοοr, ο ortς.
"οpακίιακ η u ά n
ΤΕΡΠΟΣ
κ τuός.
ε ΕΤΑΣ
EAτ ΤΑΣΤΣΜΚΑΤΟΚ ΗΣ
ΕΠΙΤΗ
Εκιτηνό αm pδωγο 4m .
and o nN ν
ppεστο μνήμού o0με
ν σαpακi κ ο Θ
ΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΑΣ
Πuλoύντι δαμρίσμετα
Ανθρωπιστκuν Σπουδν.
Μ τ.4 μt 000 pο ι οκόπΔnok Ν κύν
n ησύμηοu ήov u
ουημως ας τυμ.
μ 14000 upi δίπαση θd ou
θεικν Σπουδν
αέoν o ο uστΜκ
po μος "ς οημαiς οuς στηα τυ onu ήν οyu.
Οκουμίας & Πληροροριής
Συνελήφθη 53χρονη για την οποία
εκακρεμούσαν 14 δικαστικές αποφάσεις
ΜΕ ΠΟNH ΦΝΝΣΗΣ 17 ΕΤΟΝ
λλ υ hελμηνας
Εεφα Μο770 i
T: 23520 33110/www.torpos.gr
ΚΕΝΤ ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρξη
μυθημάτων :
20 Ιουνου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡIΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
οuΟ αn
ΑΡΙΣΤΟΤΕλειο
Ε Υ ΝΣ