Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΡΩΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Ηπείρου-bρuτms Ευθ. Τzάλλαs-Ετos 920- Ap. Φυλλου 24555-Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στην Κουζίνα με
τους Πρόσφυγες
Επέστρεψε
(Ο Μάκης Παννίκογλου
κΠοια Ελένη;
από τη ΘΕΟΡ .
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ ς
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Με την ανακοίνωση των ψηφοδελίων, ξεκίνησε και επίσημα ο Προεκλογικός αγνας των
υποψηφίων βουλευτν και των στελεχν των δύο κομμάτων . Σήμερα οι ανακοινσεις στη ΝΑ
Στήριξη
στους δασεργάτες
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΙΝ.AΛ.
Σtrv έκδooη αμάφωνου ψηφίομα τος στήρξς των 6ασεργστν και
tonρό λημοπou πρoυψε με mν
anappόφnση tων ξύλινων οτύλων
από τον ΔΕΔΛΗΕ, προχρησε το
βουοικό ουμβουΜο ΡΑΙΔΑ 6
ΖIΤΣΑ
Στον κΦιλόδημο
το αθλητικό κέντρο
Με τα διλήμματα
των ευρωεκλογν
και στις εθνικές
εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ,
Που Προσδοκά
σε ανατροπή
των Ποσοστν
της Πρόσφατης
αναμέτρηση .
Διψήφιο ποσοστό
στα Πάννενα και
Πανελλαδικά ο
στόχος για το
Κίνημα Αλλαγής
Πρόσινο ψωςν
σύνχονον αθλητικν ενκαταημιουργα
στόσεων οτην Τ.Κ. Ziτoας έδωoε α
unoupγός Εoωτερικν Αλξης Χαpoης, εντόοοαντας οτο ηρόγpαμ
ηρόταση τοu
δήμου Ζίτoος.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΜεΡΑ25
Τρεις νέοι υποψήφιοι
στην Ηπειρο
Τρεις ακόμη unοψήφιους στην
Hhapo ανοκοίνωσε Πολιτική Γpauμεκία 1ου ΜΕΡΑ25, Πρόκειτοι για
VENREμάνγελο Ντόκορο στην Αρτο
κ Naπanτoou σm θεoηρωτί .
ΣΕΛΙΔΑ4
ΗΠΕΙΡΟΣ
Κάτω από τον μέσο
όρο η ανεργία
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝNτΩΝ.
ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΑΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Ανακύκλωση
A. ΣΙΑΕΡΗΣ
Βλέπουν δάκτυλο
κατάργηση
Πολίτες
με σφιχτό ωράριο
ΣΕΛΙΛΑ θ
για την
Ανατρατή στον ηρ Μικρές
Σεπέ0εις αnό αντατους Εικοουκούς κύκλας anoδδaο Δικηγρκός Σύλλογος Ιωανννων το Προερικό Δόταμα μα τν κατόργηση του Στροτοδικείυ. Ναυτοδικαίου
στακαμμβής των ανοκυκλοιμων anopρμμότων δημιουργεί
οrv unnpeοία κα
θαριάτητας του δήAγμελίες
ΜaE TOEΚ Πnnnsciono κεa τεί mv nsnολκαι Τεκοnκέr Κοκ
ρας Λευκόδος Μεοολογγίου και Αιpνίοu, κλείνα onό ης 23 Αυγούστου . φες μήνες
μετά τη δημοaucn , ev α 3400 υno έσας nou εκκρεμαύν ονή η σιγμή, ea μετοφερβούν οε Λδρκα, θεοοαλονκη κα Πειραό. Ζητντας ην ανάκληon του ΠροκδριΕΤΟΙκάσ
Πωλίσες
τημοας
νιδιορυκή απόφαση
της Ελληνικής Ετaρείος Αοnonoης
Ανακύκλωσης Α.Ε. να ολλάξει το ωράριο παρολαβής
ι δαμαρτυρίας στο Στρατοδικαο, τονζοντας τα προβλήματαπου δημιουργούνται τό00 στο κοινωνκό ούνολο δοο και στον κλύδο σπότικατργηon mς unnpοαος
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ
ΥΠΟΟΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Στις 25 Ιουνίου η Πρόταση
Εισαγγελέα
Τρα και online.
aggelies.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ3