Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τεστ αντοχής για την οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108592148
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου : 26.95
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 | τιμή: 1,30 E
Τεσταντοχής για την οικονομία
Νέα σημάδια επιβράδυνσης-Προβληματισμός για την Πορεία του ΑΕΠ κατά το β' τρίμηνο
σημαίνει ότι οι οικονομικές
αποφάσεις αναβάλλονται μέχρι να ξε
Πληθαίνουν τα σημάδια ανησυχίας κάτι Που
για την Πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη φεινή χρονιά. Με δεδομένη καθαρίσει πλήρως το Πολιτικό τοπίο
Πλέοντην απόκλιση που καταγράφηκε υπάρχει έντονος προβληματισμός για
πρτο τρίμηνο όταν η ανάπτυξη
Περιορίστηκε στο 1,3%, δηλαδή μία ολό
κληρη Ποσοστιαία μονάδα κάτω από
τον φετινό στόχο-άρχισαν να υπάρχουν Στατιστική Αρχή στις αρχές Σεπτεμ
αρνητικά σημάδια και για
το δεύτερο τρίμηνο. Ο γενικός δείκτης βιομηχαν
κής Παραγωγής έκλεισε
με μείωση , το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου pυυμων αναπυςης κυβέρνησης θα πρέπει να
διευρύνθηκε και τον Απρί
λιο, εν οπληθωρισμός τον Μάιο ήταν
στα όρια της στασιμότητας, παρά το γε- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Με ένα δεύτερο
γονός όι
ξαναλλεπάλληλες ενέσεις ρευστότητας ναι Πολύ Πιθανό ότι θα χρειαστεί να
των νοικοκυριν μέσα από τη μαζική υπάρξει αναθερηση ου Πήχη και στο
καταβολή επιδομάτων αλλά και την λη Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αλλά Κατακόρυφn είναι η Πτση στην οικοδομική δραστηριότητα κατά το πρτο
ρωμή της λεγόμενης 13ης σύνταξης .
Δεδομένου ότι και ο
Vος είναι καθαρά Προεκλογικοί μήνες ρίοδο 2019-2023. σελ . 4-5
Υπόθεση Novartis
Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
3.500
Δριμύ κατηγορ
από τον Ιωάννη Αγγελή
3.281
2.978
3.000
2.815
Εντείνεται η αναταραχή και η αντιπαράθεση, σε
αντατο επίπεδο, στον χρο της Δικαιοσύνης,
σχετικά με τους χειρισμούς στην υπόθεση της
Nοovarts, καθς χθες ο αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιέχονται βαρύτατες
καταγγελίες για τη δράση, όπως υποστηρίζει,
κυβερνητικού στελέχους στην υπόθεση και για
Πλήθος Παραβάσεων κατά την έρευνα. Ακολού
θως, εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση ο υn.
Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου . σελ. 16
το Ποια θα είναι η Πορεία του ΑΕΠ κατά το β' τρίμηνο. Τα σχετικά στοιχεία
θα αποκαλυφθούν από την Ελληνική
2.500
2.288,8
2.000
βρίου, δηλαδή σε μια εξαρετικά κρίσιμη χρονική
περίοδο, καθς λίγες ημέ
ρες αργότερα
1.500
ΣΕΒ: Σε κίνδυνο
1.000
νέο οιτο
η επίτευξη υψηλν
694,5
κονομικό επιτελείο της
567,4
Παρουσιάσει το Προσχέ
διο του Προϋπολογισμού του 2020 στην
Ατρίμηνο
Ατρίμηνο
Ατρίμηνο
Ατρίμηνο
Ατίμηνο
Ατίμηνο
ΟΤE: Μέρισμα 0,46 ευρ
ανά μετοχή για το 2018
συγκεκριμένο μήνα υπήρ
των φετινν στόχων, εί
τρίμηνο εκτός
Επιφάνεια (σε χλ. m )
Αριθμός αδειν
Όγκος (σε χλ η)
Αναδιοργάνωση με αλλαγή του λειτουργικού
μοντέλου του OΤΕ σχεδιάζει η διοίκηση του Ομ
λου, με στόχοη εικείρηση να ανταποκριθεί στη
νέα ψηφιακή εποχή. Μια πρτη ενημέρωση για
τον σχεδιασμό έγινε χθες στην ετήσια γενική
συνέλευση των μετόχων. Για τη χρήση του
20180 ΟΤΈ θα διανείμει μέρισμα 0,46 ευρ
ανά μετοχή. σελ . 13
μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημο- τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Τόσο σε επίπεδο όγκου όσο και σε εππεδο
επιφάνειας καταγράφηκε μείωση άνω του 20%, εν και στον αριθμό των
οικοδομικν αδειν Παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 9,6%.
και στο
σιονομικής στρατηγικής για τηv Πe
Μάιος
Ιούκαι ο
Αργή η αποκλιμάκωση των ΝPES Νέακίνητρα
Οδηγός ένταξης στο νέο
Εξοικονομ κατ' Οίκον
γιαχρήση
Πλαστικού
Μόλις 6,7%ο ρυθμός μείωσης των μn εξυπηρετούμενων δανείων
Στα μέσα Ιουλίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του Εξοικονομ
κατ' Οίκον Ιp, για την οποία προβλέπεται ότι η
δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε 250 εκατ ευρ
στε να μπορέσουν να αναβαθμισθούν ενεργεακά περί τις 20.000-25.000 κατοικίες . Όπως
και στην πρτη φάση του Εξοικονομν, οι
ατήσεις ένταξης θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά . σελ. 10
Η Ευρωπαϊκή ΕΠιτροΠή διαπιστνει
Πρόοδο στις συζητήσεις για την
θυνση της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Ένωσης (ΟNE) τους τελευταίους
έξιμήνες , εν καλεί τους Ευρωπαίους
ηγέτες να λάβουν συγκεκριμένες:
φάσεις στις 21 Ιουνίου, κυρίως για τον
Προϋπολογισμό της Ευρωζνης
την τραπεζική ένωση. Παράλληλα,
ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούεμβά μενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελάδα ήταν
σαφς μικρότερος το 2018 σε σχέσn με
τις άλλες προβληματικές χρες της Ευρωζνης. Η μείωση το τρίτο τρίμηνο
του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη
Περίοδο του 2017 ήταν στο σύνολο της
Ε.Ε. 1,2 Ποσοστιαία μονάδα (από 4,5%
σε 3,3% του συνόλου των δανείων ), Στις 6,7%. σελ. 2
λεγόμενες προβληματικές χρες ήταν
ακόμη μεγαλύτερη
15% (σπανία) μέχρι 35,9% (Σλοβενία)
και 32% σην Κύπρο. Η μικρότερη μεί
ωση καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου
τα ΜΕΔ από το 46,7% του συνόλου των
δανείων υποχρησαν σε 12 μήνες στο
43,5% , δηλαδή η μείωση ήταν μόλις
χρήματος
ικυμάνθηκε από
Περισσότερα κίνητρα για τη
χρήση Πιστωτικν και χρεω
στικν καρτν, καθς και άλ
λωνηλεκτρονικν μέσων πλη
ρωμής στις λιανικές συναλλαγές προσπαθεί να δσει η Ανε
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό
δων σε
αποκαι
Παρακράτηση οφειλν
από συντάξεις αναπηρίας
Σήμα κινδύνου
εκπέμπουν
ΕΚΤ και ΔΝΤ
ΑΑκόρεστη
ηδίψαγια
υψηλές
αποδόσεις
Από τις 17 Μαΐου 2019 τα χρήματα των οφε λν προς τα ασφαλιστικά ταμεία που χρωστούν
οι συνταξιούχοι είτε θα συμψηφίζονται είτε θα
Παρακρατούνται από τα Ποσά των συντάξεων
Που λαμβάνουν σε ίσες μηνιaίες δόσεις, οι
οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60
για όλες τις περιπτσεις συνταξιοδότησης
(γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) . σελ . 6
όσους φορολογούμε
νους ξοδεύουν μέχρι και 1.000
ευρ μηνιαίως, αυξάνοντας τον
αριθμό των λαχνν με τους
οποίους κατοχυρνεται n συμ
μετοχή
φορολογουμένων
κάθε μηνιαία φοροτων
λοταρία. Συγκεκριμένα, με από
φαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γ. Πιτσιλή τροποΠοιούνται οι
κανόνες υπολογισμού των συμ
μετοχν των φορολογουμένων
στις μηνιαίες φορολοταρίες Προ
κειμένου να πριμοδοτούνται
με Περισσότερους λαχνούς οι
συναλλαγές μικρής και μεσαί
ας αξίας στις οποίες προβαί
νουν κάθε μήνα οι Περισσότε
ροι φορολογούμενοι . σελ.7
Ανησυχία για την Πολιτική των δασμν
Ομόλογα
Τέσσερις Προσφορές για
assets των Νηρέα-Σελόντα
KSOS για τα Νυτρόιτ της κεντρικής
κής Ευρης, από
κανικν δασμν στις εισαγωγές ευρωπαϊκν αυτο
κινήτων , εκπέμπουν η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ
Ντράγι. Αμφότεροι επισήμαναν πος ο εμπορικός |
Πόλεμος
κανικοί δασμοί
τοκινήτων θα πλήξουν τις ευρωπαϊκές χρες που εί
ναι κέντρα της Παραγωγής αυτοκινήτου, σελ 15
Σε ένα ξέφρενο κυνήγι κέρδους έχουν επιδοθεί αυτήν τη
στιγμή
φοντας το βλέμμα τους σε ενεργητικό Που Προσφέρει υψη
λότερες αποδόσεις, μέσα
σημερινό περιβάλλον των μη
δενικν επιτοκίων
και ανατολιενδεχόμενο επιβολής αμερ
Δεξαμενόπλοια
οι επενδυτές, στρέΤέσσερις δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν
σύμφωνα με πληροφορίες της N, γα την από
κτηση των προς Πληση Περιουσιακν
στοκείων των εταιρειν Σελόντα και Νηρεύς
στο Πλαίσιο των επιταγν της Ευρωπαϊκής Επτροπής Ανταγωνισμού για την έγκριση του mega
deal στον κλάδο της εγχριας κθυοκαλλιέρΣτον ρυθμό
τωνεμπορικν
διενέξεων
ηαγορά
πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
και ο
επιβληθούν αμερι
ενδεχόμενο
και στις εισαγωγές ευρωπαϊκν αυκαι τΟ
και τωναρνητικν ομολογιακν αποδό
σεων. σελ . 15
σελ.11
γειας σελ.12
FTSE 100 7.367,62 (-0,42%)
ΓΑΧΑ 843,73 (026%)
CAC 40 5374,92 (-0,62%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.332935 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 63,1 V ΕΥΡΩΙΔΟΛΑΡΙΟ 1,1286
DOW JONES 25.993,09 (-021%)
DAX 30 12115,68(-0,33%)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Στέγαση – Διεκδικήσαμε, Πιέσαμε, Πετύχαμε
  Στη στεγαστική κρίση και τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων αναφέρεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στο TikTok. Όπως σημειώνει, χάρη στην επιμονή του ΠΑΣΟΚ…Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Στέγαση – Διεκδικήσαμε, Πιέσαμε, Πετύχαμε - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος χάνει το χρώμα του
  Το χειρότερο επεισόδιο λεύκανσης που έχει παρατηρηθεί ποτέ υφίσταται ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, βορειοανατολικά της Αυστραλίας, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας στους ωκεανούς. «Το συσσωρευμένο πλήγμα που υπέστη το φετινό…Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος χάνει το χρώμα του - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια 2,3 δισ. ευρώ από το RRF
  Το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια, έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε το τέταρτο…Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια 2,3 δισ. ευρώ από το RRF - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 63χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
  Προφυλακιστέος κρίθηκε 63χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 7χρονης ανιψιάς του, την οποία φέρεται επιπλέον να φωτογράφιζε. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη…Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 63χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΑΑΔΕ: Ψηφιακή η αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  Ψηφιακά θα γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1055/2024). Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων: την…ΑΑΔΕ: Ψηφιακή η αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ