Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΠΕΡ

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΡΑΤΟΣ»

Σ

«Τα ιδιωτικά
εργαστήρια
βρίσκονται πλέον
σε οικονομικό
αδιέξοδο» 12

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Ευχές προς τον
κ. Δωρόθεο Β’
από υψηλούς
προσκεκλημένους,
πλην
«Λακεδαιμονίων» 6

Ε φ η μ ε ρ«ΜΕΓΑ
ί δ α ΤΟ

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΟΝΟΜΑΤΗΡΙΑ
Ε β δ ο μ αΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΑΝΤΩΝΗΣ
η τ η ΠΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ
ολιτική

ΔΟ

ΣΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Περηφάνια και δέος
για το αξιόμαχο
του Πολεμικού
Ναυτικού 18

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 - Αρ. φύλλου: 628 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

«Αλλαγή πλεύσης αν δεν
θέλουμε να μείνουμε ουραγοί»
 Σε ποσοστό 30-40% η πληρότητα των ξενοδοχείων τον Ιούνιο στη Σύρο
 Ανασταλτικός παράγοντας η κήρυξη των πρόωρων εθνικών εκλογών
 Μεγάλη «απειλή» τα σπίτια ιδιωτών που νοικιάζουν δωμάτια μέσω Rbnb
 «Χρειαζόμαστε ενιαία τουριστική πολιτική για να ορθοποδήσουμε»

13

ΠΑΡΑΤΑΞΗ Λειβαδάρα
• Ποιοι καταλαμβάνουν τις
θέσεις των αντιδημάρχων;
• Ποιοι επιλέχτηκαν να
διοικήσουν τα νομικά
πρόσωπα του Δήμου;
• Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις
εντεταλμένων συμβούλων;
5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Εμπλοκή στο λατομείο του
Βούλια λόγω δασικών χαρτών
• «Τυπική» αναμονή για τη
λειτουργία του Κέντρου
Αειφορίας
• Αίσιο τέλος για το αίτημα
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ερμούπολης 4

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΡΟΥ
Με επιτυχία
έκλεισε το 1ο
Διεθνές
Συνέδριο
«Φερεκύδης»
11

EDITORIAL

Ρίψασπις

Να θυμίσουμε στον εξαφανισμένο από τον Δήμο δήμαρχο
Γιώργο Μαραγκό, του οποίου
η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2019 και δεν έληξε
την ημέρα των εκλογών, πως
στην αρχαία Σπάρτη εκείνος
ο οποίος εγκατέλειπε το πεδίο της μάχης πριν αυτή τελειώσει ονομαζόταν ρίψασπις
και τύγχανε της πλήρους περιφρόνησης των πολιτών. Και
κάτι ακόμα: Όπως σωστά λέγεται «Ο αξιοπρεπής μπορεί
να χάσει μια μάχη, ο αναξιοπρεπής, όμως, τα πάντα».

Ο ΛΟΓΟΣ