Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χιτικη 503
Διαφόνειο
E) ΕΛΙΑ
ΦΗΜΕΡ ΛΑ
ΕΒΛ) ΜΑΛΑ 1Λ1Α
13 Dμtim 2119-Τς Πρίμκυν 9090 εοΠη-Κprl.Φγ on4αΠη α 1.00E
ΑΝΕ ΕΛΡ 1 ' 1i
ira Hepiαω 1
σητiioδ0
ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟτης Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΩΝa
pAnuepα,
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ : ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ - ΕΝΕΧΥΡΑ
10 ΡAΙ0ΦΩΥ 7, υN
105.0 tοΥ
Τ300ΑΕΝ 1ΟΥ
βολυτεχγτίου 1 ΧΙΟE 2 χο k panan Ημμνο)yΤη. 227) %, 190646, MWMehioenbirogr Αnooίτο2042α 2n00ailanyΟmn
HΠTi ηυάτ Κυριάκος Μnσοτάκης "Είναι καιρός Π πατρίδα μας
να μπει σε μα νεα, Πο φωΥΕΙνη, εποΧΠ
ΑΠΟΚΛΟΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΒΑΚΟ ΤΥΠΟ
1οBούλευπή nς ΝΔΝότn Μπταράκη
ΠΑΣΥ00ΜΑ ΓΡΕΤΟ Η ΕΜάδα δκτησε το δικακεμα να.
Εκπδοπε aντο τι στάα Δημουs εw φαbia
FΟΚΟ Α 3α μεκ οουμε φορουκ, ΕΑDυ, οφήκακα:
31μιο 5oνσιεευτυσE ΠESD ομυn
aομοtΔΟ αha o tkΗnθυματ α ααεΕητα
onμεντικό ροίο του εβδομέμουπε3εισεκουτυrου, προκυού,
neaλaμμάγοντα και συενευξε μεπίπιος, aλia κα σημο.
τκά neoωπη της oκονομικηs 2ς, του πρητομου κλη το
Συνέχια σικοέβίδα 6
Μb os
30ΜΕκπτωοη Eonoίων σε όσους
Eifoυyitn Χονατς διακοπές mug
δνκα6ικteh
Κούφίες υποσχέσεις λίγο Πριν τις εκλογές
άπό τον πολτικό ψεύτη Αλ. Τσίπρο
o Μεαρο Νaσκs Που να τον ΣΥΙΤΑ κι ικσεουγα τα.
μΝ μ noκ 0n στrν κneon nκαπωoη τηw
τποτε του. χωoε ωέει "nuoa to μηνυμες ταν είoυEEhouυ εnό
2υ τ Αλ μm 7oυ ε
νατον tauτοουν Ετα 4urτEKiτου Λνn αpε .
μ ορν Ην VΝΕ νint
tων μEτουw orμaτοδτng: την ετλωn του κ. aηα καιτs nκσατου.
δμ ci σtpasα
Φυπρενnonτου είδΝΕο που απΠΟδΠοουοτTο ΚΟνα νς
μια, Fωνηεπομη tνels euσεκEνn noυνεταξήσηθεασλακά.
καγί αυό υ α μηooooc νa κανε το o.
Συνδ 2 απολη:20
Πaα ονόματα ηαζουν ματα ψηφοδέίιατις Νέας Δημοχρατας
|μικητη ΝΔ στα στοομa λοετου φμλομονιο.
UEOLEV μωπου αr τν ανπη επι άτπηση στε ευουεκλο .
uto, εaμα δήpουσα νο5 αποπέσεκ στην 1 aρακίs, αnου
μηκείτ
ΕOΤE 5
spints
όποονπ λnσmn pu κησυΣ υεLE
του κόμμετα .
Π - a0αμτ ΜΑ
and μαοε nou γν anoonεμετικά- ενΝομει του β γιοου ταν ΕΜανοταπαoποοΚαΤΟμνια mm ρ
μαδπρουτοδυνα με Αuro σημενεί ότι ημΑ, θαμηeοδιπλκακαετον
ωυ γανχομιατο μοίημορυ οuianό Eοοστομό στε
, ΤEL.+30 2271042158
ε ικαεe.
ΑΤΘ ΨΗ
Δ ΝΕΑΣ Ε
ΣΜ ΜΕΡ
ΘΙ ΣΚEιΡΕΙΣ ΜΑΕ
γμ Κ/ noντα ομ κ πρψση ανη ΜΑ
ζου7umλrΚ
EμEREkνσtονίν κueνnt
tremα ο με αλΤνας
38 ΑECEOU Ghios
FB Caprice Cafe Bar