Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΠ
-AN ΑΕΝ Γργος Φιλπδης:
Το φθινόπωρο
ΑΡΧΙΣΕΙΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
του 2019
ΑΝΑΠΤΥΕΗ
ΔΕΝ 8A
ξεκινούν οι
εργασίες
κατασκευής
του νέου
Νοσοκομείου"
ΕΡΒΕ !
ΟΡΦΟΑ
. μοuλoυ 1239 Ευρ 0.50
ΠΕΜΠΤΗ 13 beu 209
Ετος 25ο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γροφeία r . Μικολόου 3 69100 Κοpοτηή Τηλ και fa : 25310-26500, ematintoutrsidiagora.gy, www.thrakikiagora.φ
Κοινωνία, ΣΕΛ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΙΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
- Το ζητούμενο t .
ναη ανάπτυξη. το
0έλουμε , την επιδoκουμε αά η Ελλάδα
tνuη πο δύοκολη.
χάρα αοσμίος γoα
το tπχεηρeίv , , ούμφωνα με το lτmoύ.
Το ΤΜΕ mou καταpτE
ζarοσεmoδείm Η
χpα μας εξpan
την πρωτιά στον
Clobal Business Com
"Είναι καιρός η ποτρίδα μας να μπει
νέα, πιο φωτεινή,
εποχή
σεμια
plexity Index 2019, &
περνuντoς κράτη ό .
πως η Ινδονησία , η
Βραία κο Hμνa
αβοά Epάτα Αντή
θετα, μεταξύ των χω
ρν mou Το επηεpεν
κστατω αoτrpo
οναταοντα, η Ε.
βετί, το lοpoλη Τα λάνδη , η opαyouan
και τα νηpό Καύμόν .
>0 παράγοντες
που μετρούν στη δ αμόρφωση του δε.
κτη είνo:
-Η ryopa νοpοθε .
σία και απονομή δ.
καοούνης
-Οι συχνίς αλλαγiς
στη νεμοθoίa .
Η λογστική και φο ρολογική δαχείρση
Των επηερήσεων .
οuνia στην ολ 23
Πολτική , ΣΕΛ, 6-7
και τον Νίκο Σουρλόπουλο (Ε.Ι.Ε.Τ.)
Συνέντευξη στον
Αντνη Μυντάκη
ΠΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ: Η Ελλάδα διατηδικαίωμα
ακυβερνησίας
ΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Θα μεισουμε φόρους ,
ΕΝΟΙΑ, Ασφαλιστικές εισφορές και θα δσουμε κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας
μπλοκάρει την ένταξη της
γείτονος στην Ε.Ε.
ΠΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ: Δεν θα αφήσουμε τους Δή μους σε έναν φαύλο κύκλο συναλλαγής
Στον απόηο
αυτοδιοκηΤικν
εκλογν
Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑM-Θ
έ- Τα νία Δημοτικά συμβούλια των Δήμων της Ροδόπης
Η "Βαβeλ" στους Ενημερωτική ημαρίδα χια την προστασία Της
Αποχή.
Ανατροπές,
Φαβορί,
Πολιτική, ΣΕΛ. 18-19
λεβάντας στην Αλεξίrολη
Εντοπίστηκε "φυτόπλασμα" σε καλλιέργειες
ΑΦΦ στον Έβρο
Πολιτικός
Πολιτισμός
Δήμους ,
- Επιστολή Οντέρη
υπουργό Εσωτερικν
Το θέμα -1, ΣΕΛ 3
Πολιτική, ΣΕA, 2
ΝΑΙΑΑ ΒΕΟΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗοογΡΕΡΑ Το πάρτι των
παιδικν
σταθμν
Γιάννης Γκαράνης
'Κάνουμε ό,τΤ
είναι δυνατόν και
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
ΠΟPTΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΙΠ ΗΙΚΤ ΤΥ4
περνάει από το
χερι μας για να
είναι ευχαριστηδημότες
S MΜΗΗ20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6 ΚΥΡΙΚΗ Ζ3/ μένοι οι
Οικονομία , ΣΕΛ. 20
Νέα Ayρoaκόττα
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
-ΑΛΠΑ
Κοινωνία, ΣΕΛ 10
Μ Ε τ ο