Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ gΙρΡFAΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
13 ΙΟΥΝΟΥ 2019
ΔΗΜ ΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12285
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Οι CEOS ξένων εταιρειν βλέπουν
στην Ελλάδα την επόμενη 5ετία
Έκρηξη επενδύσεων
άνω από 86% των 35 CEOS ξένων εταιρειν που πήραν μέρος στην έρευνα της Metron analysis είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια . Το ίδιο ποσοστό 86%
πιστεύει ότι η αλλαγή κυβέρνησης μετά Τις εκλογές θα ήταν θετική εξέλιξη για
το επενδυτικό κλίμα .
Όπως και πέρυσι, οκτ στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους ( CEOs) (83% ) δηλνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να προχωρήσει η εταιρεία του σε περαιτέρω επενδύσεις στη χρα μας . Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όσοι δηλνουν "σίγουροι " γι' αυτό, αυξάνονται συγκριτικά με πέρυσι, από το 53% στο 60%.
Επίσης, πάνω από οκτ στους δέκα (86%) δηλνουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη πενταετία .
Novartis: Ο Αγγελής
εμπλέκει υπουργό
της κυβέρνησης
Διεθνή ΜΜΕ: Η μεσαία
Unicef: 152 εκατ . παιδιά
εργάζονται
τάξη κουράστηκε
152 εχατομμύρια παιδιά σε όλο τον χόσμο εί
ναι αναγκασμένα να εργάζονται για να συνει .
σφέρουν στον οχογενειακό προυπολογισμό. ο
Βαρύτατες καταγγελίες ακόμη και κατά κυβερνητΓην κόπωση της μεσαίας τάξης από τις πολιτικές που ακο λούθησε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνουν σε άρθρο τους
Financial Times.
Δικαιοσύνης σε σχίση με την οργάνωση Των ερευνν για τη Novartis, εξαπολύει ο αντισαγγελέας Του
Αρείου Πάγοu , Ιωάννηςς Αγγελής σι ανακοίνωση του
δά πανκοπinς και στην συντοιπτική πλειονό .
α παιδιά βοίσκονται στην Ασία και
Στο άρθρο τους οι FT αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η μεσαία
τάξη χτυπήθηκε από τη μεγάλη αυξηση της φοολογίας και όπω
δείχνουν πλέον οι δημοσκοπήσεις έφχεται το πρόωρο τλος της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές
τητά τους
την Αggή .
Τα 72 εχατομμύοια από τα πιδιά ουν στην
εισανελίσς Του Αρτίου Πάνου. υπουονός Δικαοσύνης , Μιχάλης Καλογήρου και οι εισαγγελείς Δαφθοράς .
Τα στοχεία (δωσε στη δημοσιότητα η Unicel,
oυ το μεγεύος της ήττας στις ευpωεκλο μεσαίας τάξης, που χτυ
σης fουυνες να την ευπλοκή πολκήν dm
στην υπόθεση της Νovartis , για διαδικασίες ενοχοποίησης cfast trucks πολτικν αντιπάλων , για πλήp - Anοίου την οποία εmίσης καλεί να
μια ημέρα πρν από την Παraόσμια Ημέρα κατά
της Παιδικής Ερrασίας.
Τα μισά από τα παιδιά που εργάζονται διαμμε
από ένα καθεστς νψηλν φopων.
Γιανα ανατρένει την κατάσταση ο πρωθυπουργός αντέrραφε
το βιβλίο των συντηρητικν αντιπάλων του, υποσχόμενος μεί ωση του φόρου εισοδήματος και του μισητού φόρου επί των ακ νήτων.
νες συνθήκες, σύμφωνα με την έθεση του διε.
θνούς οογανισμού . Το 70% των παιδιν εgγάζονται στη γευργία .
εξτασταί ως μάρτυρας
ΟΒE: Ήπια βελτίωση
12MΗΝΟ ΕΝΤΟΚΟ
Βουτιάν απόδοσης στο 0,47%
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Πτωτικά κινήθηκε το Μάρτιο
του οικονομικού κλίματος
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος σημεινει οακά
δική τάση τονΜάιο, στις 100.8 μονάδες, επίδοση
χαμηλότερη όμως από την αντίατοιχη περυσινή ( 103,6).
mo τοoό των 812,5 εκαt , εν το Ελληνικό Δημόσιο
Τ μέγε0ος της Οικοδομικής Δραστηριότητας το Μάe.
τιο , μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οιχοδομικές
από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης
διάρκειας . Το επιτoχιο υποχρησε στο 0 ,47 έναντι του
0.95% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, εν η έχ χούν ε 220,6 γιλιάδες m2 εππαάνειας και 900.0 γιλιάδες ενo στην κααλωτική ευmστοσύνη. καταγοάσεαι ηα
m3 όγκου , παρουσίασε , μείωση 14,4%% στον αριθμό των οκοδομικν αδειν , 22,16 στην επιφάνεια και 23,1% στον | δείχτης να σημεινει το δεύτερο υψηλότερο επίπεδό από
όρο , σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2018 .
τρίτο σνεχόμενο μήνα ενίσχυση , με συνέπεια ο σχετικός
δοση υπερκαλύψθηκε κατά 2.27 φορές από 1.,91 στην προηγούμενη έχδοση Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορέ
ύψους 1.421 εκατομμνρίων Ενρ .
τον Δεκέμβριο 2009 .