Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
3χδυdλοτχorίiy Ο
toν τo1ο του
πpemui να ξp
να δυουρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoτήτης- Εδότς -Δυθοτής ΒΑΣ ΕΡΑ fte 50-, ολου 1494 Τιμή 0,0 ευρ-Πέμπm B Ιuwu 2019
ΕΠΕΙΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ
μΡΕ ΚΑΡΙΟΟΥ ΕΕΠΕΡΑΕΑΑPIA
PΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΠΕ ΚΟ n.
Βρας Τσελικος
Ν m mn νm Μ
τoυς τες o
nou nophue 6 σεκός w v - στα όρα τουc tύuφ νouοc 0notiheoμα νο 0 nputopοuα nup400oν Δμo o 01
oor σuκ ουοc. neeμu να npouovtα σα
μης ονooος oοuc νu οun η n000 in
o N ηνκοo
ντης κοροιοnoγo, tavti να
ο ναpάνο
4Αξιον Εστί "
e rpoν
Στην Πρέθε κα 22 Ιουνίου
Κορυφαίο
Πολιτιστικό γεγονός
Που θα ελonooι xτata tvα toλμοpό πρότpαμpα μπάων αλλαγν
ν ηυγες tu0υνηc ενμ κρι
Μ τm Ο
Στο Ρωpαϊκό Ωδείο
μετοξύ nων npόδρος Τ Μ AonaDα Κρριδκ NΠ
καρουσίασα του Αtov Βστ"
p nωνα κω0ο,συnν ηouα διτνtος τουtopυνa αχυρο
| οννέτεn ut oεΤ
| του 05. Ελύτη uαι Mθεοδωράκη μ
ΟΜΟΡΦΟΣ ΣΥΡΙΖΑlΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ
(Μέρος Δεύτερο)
ττενοχωρήenκε) ο Βούτσης
για τις uηoγρuφές μετατάξεων
Λόγω ευαισθησίας
ΜproΝ oστοης ναonων
"OλοΥΑΟodλn aoι ΑΟήραμni o
κυβέρνηoης διάλου v ναωρου.
το τοουνα tων Aou o oνοφeρu μο cnola
tpoooioyν ουνε
npooέφuγε
νο μερικές εξ ουτων
στον Αφεο noνο μ
0αν tενοντίλα αwχζαυν Μ
Κ v aτου .
no to Kλeίσιpο tnς tpooonou opntiτει στοκtπ γο την Τρrε.
pounnς (5-7/619) , a cmκoupική οoντaη
nouoia tς μείονος σε 17.500 συντηξιοd - oνooμψη της Ας σn
1 και movopεύει umv
κα Στατάξεης μετε pων κα κομμ κν σελχν tου Σ .
νο m μe nto θiνα ου. no m .
τοκnς tν nonv το uπnpξε tντονm Ο συμβουAος tων . συ,
κομμάτων. hoyw auτε . νυοροon m 60n - νταβούων της EEΙ
ουού tου κανοβου , σοως της Τpanύζης , η κκ Π
Υtrm ου Τpnv .
Γάgει ο
Μrάλης Λουκάς
Μ αtνλt λ
uio 8άστηp .
ν στη σ.