Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
υχιουν
ΠΕΜΠΤΗ 13 ιΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 190 ΦΥΛΛΟ 4.473 1,00ε | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Η Υννωστή σε πολύ κόσμο
θέμα στο τησί μας, μετά και την απόφαση της Αποκεντρωμένης Δοικήσεως Αγαίου, σύμφυνα με την οποία η Αποκεντρυμένη αποδέχθηκε
uς νόμω βάσιμη, την από 07-052019 ειδική διοικητική προσφυγή της DL ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ 0. και ακύρωσε την υπ' αριθ, 85/19-07:2017
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρν Κυκλάδων 1το οποίο, ως γνωστόν προ καιρού, ετάχθη υπέρ του εμπορικού κόσμου της Νάξου
απορρίπτονπας κατά πλειονοψηφία των μελν του την αίτηση για ρήγηση άδειας ίδρυσης περαγοράς Τροφίμων στο νησί μας .
ησί μας) Υπάθεση AΝΤΑ επανήλθε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, Τρο ωρν Και έγιε πάλι πρτο
ΤΑΧΕΡΙΑ
.LIDL!
Που τάχθηκε υπέρ των απόψεων του
εμπορικού κόσμου του νησιού μας Πυ
κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα ..
Η "Υπεραγορά Τροφίμων" ιδιοκτησίας
ΛΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε αιτήθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο άδεια ιδρύσεως
καταστήματος συνολικού εμβαδού
2.47104 τ.μ. στην θέση Αγιος Ιωάννης
ή Κωστέρα της επαρχιακής οδού
Νάξου-Χαλκείου και αγροτικν οδν
μετην ονομασία ΝΤΟΒΕΛ0Λ ΑΜΠΕΛΩΝ
της..
Τ επισημαίνεται στο με αρ. Πρωτ.
έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων
Υγειονομικού ενδιαφέροντος του
ημετέρου Δήμου .
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ . .
- Αναμενόμενη ήταν η Προ καιρού
ομόφωνη αντίδρασ των Δημοτικού
Συμβουλίου Νάξου και Μικρν Κυκλάδων
-Παναφέρει στο Προς το Δημοτικό
Συμβούλιο Νάξου και Μικρν Κυκλάδων
η Λoη Τεχνικν Υπηρεσιν , έγγραφό
ΣΕΛ. 7,8,9
Μόνιμο ασθενοφόρο | Βρέθηκε νεκρός
με έδρα την Κορνο
Του κτηριακού
Του 3ου Δημοτικού της Χρας...
Για τον απαράδεκτο υπόγειο χρο
συγκροτήματος
α Πρόεδρος της Αβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρν
Κυκλάδων ,Νίκος Βαρακοκοίλης δηλνει:
Αυτός ο χρος Που ανήκει αποκλειστικά
στο Δήμο Νάξου και Μικρν Κυκλάδων
δεν έχει καμία επικοινωνία με το σχολικό
συγκρότημα και τους μαθητές και τους
δασκάλους Δεν υπάρχει καμία επαφή με:
όλο το άλλο κτήριο , Είναι ένας καθαρά
υπόγειος χρος Που έχει διά νόμου
Περάσει στη δικαιοδοσία και στη
βυθό της Πούντας Πάρου
0 55χρονος επιχειρηματίας
Που αγνοούνταν . .
3ΟΜΑΑΟΜΑ
AUMEWOOOPO
χρήση
Δήμου Νάξου και Μικρν Κυκλάδων.
Εκεί μέσα δεν μπαίνουν μαθητές . Είναι μια
μεγάλη αποθήκη ο χρος αυτός .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα