Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Πάολα έρχεται
στον Βρονταμά
για μια αξέχαστη βροδιά > σελ. 10
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έλαβαν το πτυχίο τους
60 νέοι εθελοντές του Εpυθρού
Σταυρού ΣΠάρτης > σελ 8
Βρήκαν Πάνω του τέίζερ
στη Σπάρτη > σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 | Ετος 23| Αριθμός 5667 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ομάδα φοιτητν του Πανεπιστημίου Γιέιλ για δεύτερη χρονιά
142 χρόνια
από την ίδρυση
του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Στις 10 Ιουνίου 1877-πριν
από 142 χρόνια- ιδρύθηκε ο
Ελληνικός Ερυθρός Στουρός
[ΕΕΣ , ο μεγαλύτερος ανθρωnιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, Το
έργο του ΕΕΣ είναι nολυδιάστατο και Πολυnoίκιλο. Ενεργεί Πάντοτε με απόλυτο
σεβασμό στα ονθρηνα δικαιματα και το Διεθνές Ανθρρωπιστικό
στοχεύοντας στον ηάσχοντα
άνθρωηο και στην ανακούφιση του ανθρηινου Ππόνου .
χωρίς εθνικές κοι nολιτισμι κές διακρίσεις
Με οφορμή τη γενέθλιο
ημέρα της ίδρυσης του ΕΜηνικού Ερυθρού Σταυρού , nou
στην Πόλη
Από τις ΗΠΑ στη Σπάρτη
για την ανάδειξη
των μνημείων
Δίκαιο,
εορτάζεται στις 10 Ιουνίου, ο
ηρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Δρ . Αντνιος Αυγερινός
δήλωσε : Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει με
χαρά και
αισθήματα υπερηΠροωθεί μόνιμη συνεργασία ο νέος δήμαρχος Π. Δούκας
φάνειας τη λαμπρή noρεία
των 142 χρόνων του στη
χρο μας Στα χρόνια του noλυτόρσκου και nολυκύμαντου
σμένο καλοκοίρι 2018 ), η ομόδα
φοιτητν είχε επισκεφτεί και
Πάλι τη Σηάρτη,
Δάφνη Μαρτiv Ζαφειροπού λου) , η onοία είναι φοτήτρια του
τμήματος Κλασικν Σηουδν
και Ιστορίας της Τέχνης του Πα νεπιστήμιου Γιέλ, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
φοτητν του ιδρύματος Ελκει
Το Πανεπιστήμιο Γιέλ Yatel
των ΗΠΑ Τμήματα Κλασσικν
Σηουδν και Ελληνικν ΣΠουδν ) , υιοθέτησε την πρωτοβουλία μιας ομάδας φοιτητν με
τίλο Αγκαλιόζουμε τα Mνημεία
μας στη Σηόρτην, nou από φέτος
anoτελεί επίσημο ηρόγραμμα
του εν λόγω nανenιστημίου.
Υπενθυμίζεται ότι και το περ την καταγωγή της από τη
Σπάρτη, αλλά γεννήθηκε και με γάλωσε στην Ουάσινγκτον των
ΗΠΑ , αναπτύσσοντας ενδιαφέ ρον για την ελληνική-κοι δη τη
λακωνική- Πολιττιστική κληρο νομιά.
Σύμφωνα με ηληροφορίες του
Λακωνικού Τύπου" , την Πρω τοΒουλία συτή έχει ενθαρρύνει
και ο νέος δήμαρχος Σπάρτης
Πέτρος Δούκος, ο οnoίος κατόΠιν εnικονωνίας του με την επ ήδη
: επικεφολής
εθνικού Βίου nou ακολούθη Μαρτίν ,
δρομολογεί μόνμη, διευρυμένη.
συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Κλασσικν Σπουδν και
κεφαλής Δ.
σαν την ίδρυσή του , ο Ε.Ε.
συμπληρνοντας την οργανωτική και λειτουργική του
συγκρότηση και επεκτείνοντας τη διάσταση της φιλα Βρωηικής του
κατέστη αποτελεσματικός και
τελεσφόρος nαραστάτης και
επίκουρος του κράτους, τόσο
Ελληνικν Σηουδν και του Δ.
Σπάρτης
συνέχεια σελ. 9
δράσης .
Τα παιδιά στο προσκήνιο
για την προστασία του Ευρτα
στην εξυπηρέτηση κρίσιμων
υγειονομικν και ανθρωη .
στικν αναγκν , όσο και
στην αντιμετπιση και απdλυνση των θλιβερν συνεΕπιτυχημένn η εκδήλωση Ευρτειαν στη Σπάρτη
Πειν ,
κοινωνικν
Τρείς μέρες μετά την Παγκό σμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το
Σάββατο 8/6, ο Σύλλογος Φλων
Προστασίας του noταμού Ευ ρωτα σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωηο Πολιτισμού και
ρτεια ηρος τιμήν του nοτaμού και είναι η δεύτερη φορά
nou διοργαννεται από τον
Σύλλογο Φλων Προστασίας του
Πoταμού Ευρτα . Στην εκδήλωση nαρευρέθηκαν ο δήμαρ συμφορν και φυσικν καταστροφν.
συνέχεια σελ. 7
Η βαριά πληγωμένη
Δημοκρατία
χωρίς πυξίδα,
ηγέτες και οράματα
Σπόρτης n0iσm u
Bαλιτοeκαι η nρoεδοο του
Νομικού Προσπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του
Δήμου Σπάτης κ . Γεωργία Γαδήλωση για την ανάδειξη του
noταμού Ευρτα στην κεντρική
ηλατεία Σπάρτης .
Η εκδήλωση ονομάστηκε Εuλανοπούλου. συνέχεια σελ. 9
του Γεργιου Δημητράκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα